طراحی مدل شبکه‌سازی فعالیت‌های بازاریابی بنگاه‌های فعال در خوشه‌های صنعتی ایران

نویسندگان

1 فارغ التحصیل دکتری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه

3 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

چکیده: با توجه به نقش مهم شبکه­های بازاریابی در توسعه اقتصادی خوشه­های صنعتی، هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل فرایند شبکه‏سازی فعالیت‏های بازاریابی در بستر خوشه‏های صنعتی ایران است. جهت طراحی مدل مذکور از روش تحقیق «نظریه برخاسته از داده­ها» استفاده شده است. بدین منظور با انجام مصاحبه با عاملان توسعه خوشه­ها و مدیران بنگاه­های درگیر در شبکه­ها، و مطالعه اسناد سازمانی، منابع اطلاعاتی موردنیاز جمع­آوری شد. سپس با انجام کدگذاری باز، محوری و گزینشی مدل شبکه­سازی فعالیت‏های بازاریابی تدوین گردید. بنا بر نتایج تحقیق، انگیزه مشترک شرکا جهت حل مسئله یا بهره‏برداری از فرصت‏های بازاریابی علت اصلی شکل­گیری شبکه­های بازاریابی است. شبکه‏های بازاریابی گستره وسیعی از شبکه­های رسمی و غیررسمی را شامل می­شود که طی مراحل پنج­گانه آغازین، تشکیل هسته اولیه، بروز تنش، سازماندهی و اقدام شکل می­گیرند. بستر فرهنگی، تاریخی و نهادی خوشه، ویژگی­های فردی-شخصیتی مدیران، ویژگی­های راهبر شبکه و ویژگی­های ساختاری بنگاه بر فعالیت­های شبکه­سازی تأثیرگذارند. مهم­ترین منافع شبکه­سازی کاهش هزینه‏های بازاریابی و ارتقاء توان رقابتی بنگاه­های عضو شبکه است. بنا بر نتایج پژوهش حاضر، مدیران بنگاه‏ها می‏توانند با تقویت قابلیت‏های شبکه­سازی خود، از آن به‌عنوان ابزار توسعه کسب‏وکار استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a model of marketing network formation for active firms involved in Iran’s industrial Clusters

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mojtaba Moosavi Neghabi 1
  • Mohsen Nazari 2
  • Tahmoures Hassan Gholipour 3
  • GholamReza Soleimani 3
  • Ezzat ollah Abbasiyan 3
1
2
3
چکیده [English]

Abstract:Due to important role of marketing networks in the process of maturation of industrial clusters, this study aims to design a model of marketing network formation in Iran’s industrial clusters context. Applying a grounded theory approach, we interviewed with the clusters promotion agents and managers involved in the networks, and collected organizational documents, as required by the study. Using open, axial and selective coding technique, a model of marketing network has been formed. Results show that the shared motivation of partners to solve common problems or exploit marketing opportunities is the main cause of the formation of marketing network. Marketing networks include a wide range of formal and informal networks that are formed during five stages; the inception, formation of initial core, tension, organizing and action. The cultural, historical and institutional context of cluster, personality of managers/ owners, characteristics of network promoter agent and firms' structural characteristics affect networking activities. The major advantages of networking are reducing marketing costs and stimulating competitiveness among the network members. The findings also suggest that strengthening networking capabilities, may help the managers to promote their own businesses .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Networking
  • Marketing
  • SME
  • Industrial Cluster
  • Iran