تعیین عوامل تأثیرگذار بر تصمیم سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار تهران

چکیده

باور بر این است که بیشتر فعالیتهای پژوهشی بازاریابی بر عکس‌العمل مصرف‌کنندگان نسبت به استراتژیهای بازاریابی متمرکزند (وربیتن و ویجن1 2006). شاید به همین دلیل است که کوک2 (2007) معتقد است دیدگاه جدید نسبت به آینده بازاریابی باید بر نقش و رسالت مهم آن در ایجاد ارزش برای سهامداران شرکت متمرکز شود. پژوهشهای بازاریابی بر نگرشها و رفتارهایی متمرکز است که در محیط بازار ایجاد درآمد می‌کنند. اما باید توجه داشت که افزایش درآمد الزاما عملکرد مالی برتر را ایجاد نمی‌کند (مادن، فهل و فورنیر3 2005). با داشتن دیدگاه "ایجاد ارزش برای سهامداران" لازم است بازاریابان بینش وسیع تری نسبت به سازمان پیدا کنند و از ابزارهای در دست خود به نحو مطلوبتری در کلیه جهات سازمانی و در راستای اعتلای سازمانی استفاده کنند. در این پژوهش نمونه تصادفی 356 نفری از معامله گران سهام شرکتهای عضو بورس تهران انتخاب شده و پرسشنامه پژوهش بین آنها توزیع شد. سپس اطلاعات با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی تجزیه و تحلیل شد و پنج عامل به عنوان عوامل تاثیرگذار بر رفتار سرمایه‌گذاران به دست آمد. یافته‌های این پژوهش نشان دادند که کانالهای ارتباطات بازاریابی شرکتهای عضو بورس، شرکتهای کارگزاری بورس و ارتباط کلامی (که به منزله برآیندی از کلیه فعالیتهای شرکتها به شمار می‌رود) از جمله عوامل مهم تاثیرگذار بر تصمیم به خرید سرمایه‌گذاران هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Prioritizing Factors Affecting the Investors' Decision in Tehran Stock Exchange

چکیده [English]

It is believed that most of the marketing research activities concentrate on consumer’s reflection to marketing strategies. This is the reason why attitude towards future of marketing should shift from making revenues to adding values for company's shareholders. A sample survey on 356 traders was conducted at TSE and data were analyzed using explorative factor analysis. Research findings indicate five main factors that influence Iranian investors’ purchase decisions. Findings show that marketing communication channel, brokerage houses and word of mouth (consequence of all company’s activity) are important influential factors on investor’s purchase decision.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Investor
  • Marketing Communication Channel
  • Brokerage Houses
  • Word of mouth
میر احمد امیرشاهی محمود شیرازی ویدا سیاه‌تیری (1386) تعیین عوامل تأثیرگذار بر تصمیم سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار تهران دوره 2 (شماره 8), 159-179 MirAmad Amirshahi Mahmood Shirazi Vida Seeyahteeri (2007) Identifying and Prioritizing Factors Affecting the Investors' Decision in Tehran Stock Exchange Volume 2 (Number 8), 159-179