گونه شناسی استراتژی‌های توازن در یک پرتفوی دوسوتوان: نظریه‌پردازی داده بنیاد در شرکت‌های هلدینگ

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت استراتژیک، دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

یکی از چالش­های اساسی تصمیم­گیری در شرکت­های هلدینگ نحوه مدیریت پرتفولیوی کسب‌وکارهایشان است. برای رفع این چالش­ شرکت­های مشاوره و مجامع علمی مدل­های مختلفی را در اختیار می­گذارند که هلدینگ­ها از خروجی آن­ها برای تدوین استراتژی­های پرتفولیوی خود استفاده کنند. این در حالی است که انتقادات زیادی به این مدل­ها و زیربناهای تئوریک آن­ها وارد است. هدف این مقاله رسیدن به مدلی برای تحلیل پرتفولیو و شناسایی استراتژی­های متناسب برای مدیریت پرتفولیو است. پژوهش حاضر از نظر رویکرد کیفی است و راهبرد آن، نظریه‌پردازی داده­بنیاد کلاسیک است. در این راستا با 22 نفر از مدیران و خبرگان شرکت­های هلدینگ مصاحبه نیمه­ساختار یافته صورت گرفت. پس از تحلیل داده­ها در سه مرحله کدگذاری باز، انتخابی و نظری «پرتفوی دوسوتوان» به‌عنوان پرتفوی مناسب شرکت­های هلدینگ مفهوم‌سازی شد. پرتفوی دوسوتوان برمبنای توازن قابلیت‌های بهره­برداری و کاوش شکل می­گیرد و برای این منظور ماتریس ارزیابی توازن ارائه گردید. برای ایجاد و حفظ توازن پرتفوی استراتژی­های توازن نیز در دو سطح هلدینگ و کسب‌وکار و بر مبنای دو منشأ درون و برون‌سازمانی شناسایی و مدل گونه شناسی آن ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

en

نویسندگان [English]

  • Mohammad Talari 1
  • Seyyed Hamid Khodadad Hosseini 2
  • asadollah kordnaiej 3
  • Adel Azar 2
1
2
3 Tmu
چکیده [English]

en

کلیدواژه‌ها [English]

  • en