ممیزی تکنولوژی و ارائه راهکار مناسب جهت کاهش شکافهای تکنولوژی

چکیده

این مقاله با هدف ارزیابی توانمندی تکنولوژی1 یکی از شرکتهای حاضر در صنعت فولاد آلیاژی کشور و ارائه راهکار جهت کاهش شکافهای تکنولوژی موجود در این سازمان تدوین شده است. بدین منظور با توجه به تقاضای بازار در سال 1383، سه محصول کلیدی صنعت فولاد آلیاژی که هم اینک شرکت فولاد آلیاژی مورد مطالعه توانمندی تکنولوژیک تولید آنها را ندارد ولی بالاترین تقاضا را داشته‌اند انتخاب شدند. در ادامه 33 زیرتکنولوژی کلیدی که در تولید این سه محصول نقش دارند مشخص شدند و سطح موجود و مطلوب این زیرتکنولوژی‌ها برای تولید سه محصول انتخاب‌شده با استفاده از مدل مدیریت نیازهای تکنولوژی ارزیابی شد. سپس با توجه به سطح مطلوب و موجود، میزان شکاف تکنولوژی مشخص شد. وجود شکاف تکنولوژی در 14 مورد از زیرتکنولوژیهای کلیدی پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد تأیید قرار گرفت. در ادامه با استفاده از تکنیک پویایی سیستم مدلی پویا از روابط بین متغیرهای مسئله شکاف تکنولوژی سازمان تهیه شد که با استفاده از آن ارزیابی تصمیمهای مدیریت در رابطه با روش مناسب اکتساب تکنولوژی امکان‌پذیر می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Technology Auditing: A Methodological Presentation for Filling the Technology Gap

چکیده [English]

The aim of this paper is to assess the technological capability of an Iranian alloy company and introduce a method for filling its technological gap. To this end, three products which are highly demanded but at present the company is unable to produce were selected and thirty three technologies to produce these products were defined. Then a technology-need management model was applied to determine the company's technological gap. We found that fourteen out of thirty three technologies are needed to fill the company's technological gap. At the end we present a system dynamic model to assist managers for appraising policies on technology acquisition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology
  • technology auditing
  • technology-need management
  • technology gap
  • system dynamics modeling
احمد جعفرنژاد ٭ علی مروتی (1385) ممیزی تکنولوژی و ارائه راهکار مناسب جهت کاهش شکافهای تکنولوژی سال 1 (شماره 2), 1-34 Ahmad Jafarnejad Ali Morovati (2006) Technology Auditing: A Methodological Presentation for Filling the Technology Gap Volume 1 (Number 2), 1-32