طراحی مدل توسعه اکوسیستم کارآفرینی در مناطق مرزی (مورد مطالعه استان کردستان)

نوع مقاله : مقاله استخراج شده از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه کارآفرینی،واحد قزوین،دانشگاه آزاد اسلامی قزوین،ایران

2 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه آزادقزوین، ایران

3 دانشیارگروه مدیریت بازرگانی واحد علوم وتحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران

چکیده

با[U1]  توجه به توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه در ایران، مطالعه شاخص‌های اکوسیستم­کارآفرینی  در شناسایی این فرصت‌های کارآفرینانه در مناطق مختلف کشور، نقش به سزایی دارد. چرا که کارآفرینی سرآمد سیاست­هایی است که می­تواند در متن اکوسیستم خاص خود،اقتصاد مناطق مرزی را به تحرک وادارد. بدیهی است که اولین قدم برای پیاده­سازی سیاست‌های توسعه­کارآفرینی، شناخت اکوسیستم­کارآفرینی در سطوح مختلف ملی و استانی و تشخیص گلوگاه‌هایی است که مزایای رقابتی کشور را فرسوده می‌کنند.این پژوهش با نگاه اکوسیستمی به طراحی­مدل توسعه­اکوسیستم­کارآفرینی در استان­کردستان می‌پردازد. پژوهش از منظر هدف اکتشافی و برحسب روش گردآوری­داده­ها،از مصاحبه استفاده شده است. دراین پژوهش، با پانزده­تن از سیاست­گذاران کارآفرینی استان، اساتید­دانشگاه و صاحبان شرکت­های دانش­بنیان مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد.برای تحلیل مصاحبه ها،از روش تحلیل مضمون استفاده شد. روایی و پایایی پژوهش پس از سنجش مورد تایید قرار گرفت. براساس یافته­های مطالعه، تعداد 34 مضمون­پایه به دست آمد. نتایج تحلیل­مضمون، مدل توسعه اکوسیستم کارآفرینی در استان کردستان است که دربرگیرنده 7 متغیر سرمایه­اجتماعی، سرمایه­مالی، سیاست، بازار،سرمایه­انسانی،حمایت و فرهنگ می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing an Entrepreneurial Ecosystem Development Model in Border Areas (Study of Kurdistan Province)

نویسندگان [English]

 • mohsen heidari 1
 • Ali badizadeh 2
 • Kambiz Heidarzadeh 3
چکیده [English]

Given the conditions associated with the development of entrepreneurial activities in Iran, the study of the indicators of the entrepreneurial ecosystem can play an important role in identifying entrepreneurial opportunities in different parts of the country. Because entrepreneurship is not a single phenomenon and occurs in the context of its own ecosystem, the first step in designing and implementing entrepreneurship development policies is to recognize the entrepreneurial ecosystem at different national and provincial levels and identify bottlenecks that wear out the country's competitive advantages. This research aims at designing an entrepreneurship ecosystem development model at Kurdistan Province.. The data collection tool was a semi-structured interview. The validity and reliability of the research were confirmed after the measurement. We conducting interviews with 15 experts, and analyzed the interviews using the thematic analysis. The results of the research is a model with thirty four basic themes. It consists of seven variables that includes social capital (with 7 dimensions), financial capital (with 12 dimensions), politics (with 11 dimensions), market (with 9 dimensions), human capital (with 5 dimensions), support (with 14 dimensions) and culture (with 9 dimensions). The network analysis process (ANP)shows the priority rank  of variables as follow: financial capital, politics, support, social capital, market, culture and human capital that were ranked first to seventh, respectively

کلیدواژه‌ها [English]

 • Entrepreneurship
 • Ecosystem
 • Entrepreneurship Ecosystem
 • Entrepreneurship Policy
 • Eisenberg Model

طراحی مدل توسعه اکوسیستم­کارآفرینی در مناطق‌مرزی:  مطالعه‌ای دراستان­کردستان

محسن حیدری *

علی بدیع زاده **

کامبیز حیدرزاده هنزائی [1]***

 

تاریخ دریافت: 01/5/99

تاریخ پذیرش: 25/06/99

 

 

چکیده

با توجه به توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه در ایران، مطالعه شاخص‌های اکوسیستم­کارآفرینی  در شناسایی این فرصت‌های کارآفرینانه در مناطق مختلف کشور، نقش به سزایی دارد. چرا که کارآفرینی سرآمد سیاست‌هایی است که می­تواند در متن اکوسیستم خاص خود،اقتصاد مناطق مرزی را به تحرک وادارد. بدیهی است که اولین قدم برای پیاده­سازی سیاست‌های توسعه­کارآفرینی، شناخت اکوسیستم­کارآفرینی در سطوح مختلف ملی و استانی و تشخیص گلوگاه‌هایی است که مزایای رقابتی کشور را فرسوده می‌کنند. این پژوهش با نگاه اکوسیستمی به طراحی‌مدل توسعه­اکوسیستم­کارآفرینی در استان­کردستان می‌پردازد. پژوهش از منظر هدف اکتشافی و برحسب روش گردآوری­داده‌ها، از مصاحبه استفاده شده است. دراین پژوهش، با پانزده­تن از سیاست­گذاران کارآفرینی استان، اساتید­دانشگاه و صاحبان شرکت‌های دانش­بنیان مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد.برای تحلیل مصاحبه ها،از روش تحلیل مضمون استفاده شد. روایی و پایایی پژوهش پس از سنجش مورد تایید قرار گرفت. براساس یافته‌های مطالعه، تعداد 34 مضمون­پایه به دست آمد. نتایج تحلیل‌مضمون، مدل توسعه اکوسیستم کارآفرینی در استان کردستان است که دربرگیرنده 7 متغیر سرمایه­اجتماعی، سرمایه‌مالی، سیاست، بازار،سرمایه­انسانی،حمایت و فرهنگ می‌باشد.

 

کلیدواژه‌ها:کارآفرینی، اکوسیستم، اکوسیستم­کارآفرینی، سیاست­گذاری­کارآفرینی، مدل آیزنبرگ، مناطق‌مرزی.

 

 

مقدمه

بسیاری از دولت‌ها و سازمان‌های مالی بین­المللی بر روی سازمانها و شرکتهای اقتصادی موجود به عنوان منبع اصلی رشد اقتصادی تمرکز کرده‌اند. این سازمانها و شرکت‌های ایجاد شده به عنوان اهرم‌های اقتصادی عمل می‌کنند. به این ترتیب، دولت‌ها از طریق توسعه قوانین و مقرراتی که باعث بهبود جو رقابتی می‌شوند، تلاش می‌کنند از این شرکت‌ها حمایت کنند و به نوبه خود از بهره­وری موجود این شرکت‌ها، به دستاوردهایی برای خود برسند. با این­حال، کاهش رشد اقتصادی، افزایش نرخ­بیکاری، پیشرفت­تکنولوژی و ظهور تغییرات­اجتماعی، موجب شده تا یک فکر اقتصادی جدید برای مقابله با چنین چالش‌هایی به وجود آید. به این ترتیب، بسیاری از کشورها بر توسعه­سیاست‌هایی که باعث ایجاد شرکت‌های جدید و فعالیت‌های­کارآفرینی می‌شوند، متمرکز شده‌اند. بسیاری از محققان و سیاست­گذاران، توسعه­کارآفرینی را به عنوان یکی از محرک‌های اصلی رشد­اقتصادی، اشتغال و بهره­وری و راه­حل مؤثر از معضل اقتصادی فعلی در نظر گرفته‌اند (خاتب و المگلی[i]، 2017). به تازگی، دولت‌ها بیشتر با نقش توسعه­کارآفرینی و ارزش کارآفرینی در اقتصاد­ ملی روبرو شده‌اند. به عنوان مثال یک مطالعه توسط بازلت و اسپیگل[ii] (2011) نشان داد که "کارآفرینی عامل رشد­اقتصادی و رقابت‌ملی است". علاوه بر این، (دیدبان جهانی کارآفرینی[iii]) ادعا می‌کند که اکثر سیاست­گذاران و دانشگاهیان به ارزش کارآفرینی در جامعه و رشد­اقتصادی اعتقاد دارند.آن‌ها متقاعد شده‌اند که کارآفرینی می‌تواند به طور مثبت نوآوری و اصلاحات اقتصادی را پیش ببرد.

در هر اقتصادی، کارآفرینی نقش مهمی در شکل دادن به فرصت‌ها و همچنین، یافتن نتیجه بهتر از شروع کارهای جدید دارد(برونسینکو و بوشما[iv]، 2017). علاوه بر این، کارآفرین باید بتواند یک فضای توانمند برای توسعه استعدادهای کارآفرینی فراهم کند(نیلند و کوهن[v]، 2017) تا سطح عملکرد شرکت‌ها و توانایی آن‌ها را برای راه­اندازی فعالیت‌ها بهبود بخشد(دویتا، ماری و پوگزی[vi]، 2014). باتوجه به ضرورت کارآفرینی، سیاست­گذاران در سراسر جهان در حال حاضر سعی دارند به جای افزایش تعداد کارآفرینان، تلاش خود را در جهت بهبود کیفیت نتایج کارآفرینی افزایش دهند(اکس، اوکشا و سرب[vii]، 2014). برای رسیدن به این هدف و تقویت زمینه‌های کارآفرینی و نوآوری، پیشنهاد شده است که دولت‌ها باید در جهت رویکرد اکوسیستم­کارآفرینی حرکت نمایند(استام[viii]، 2015). با این حال، بسیاری از محققان اعتقاد دارند که اکوسیستم­کارآفرینی، چارچوبی است که می‌تواند این تحولات را با تمرکز بر نتایج کارآفرینی و همچنین فعالان کارآفرینی که نقش مهمی در فضای کارآفرینی ایفا می‌کنند، تطبیق دهد (بلیتسکی و هرون[ix]، 2017). بنابراین اکوسیستم­کارآفرینی پدید آمده است تا راه­حلی برای درماندگی بازار و اصلاح کاستی‌ها در نادیده گرفتن نقش کارآفرینی در نظام­اقتصادی ایجاد کند(یحیی العبری، عبدالرحیم و حسین[x]، 2018).

پژوهش‌ها در مورد اکوسیستم­کارآفرینی نشان­دهنده روابط نزدیک میان افراد، دولت، نهادها و سایر عوامل موثر برای پشتیبانی از فعالیتهای­کارآفرینی است که در یک منطقه­ی جغرافیایی مشخص تعریف میشود. این اکوسیستم ممکن است در سطح کشور، استان و حتی در یک دانشگاه تشکیل شود(میگون پوری، عربیون، پوربصیر و مبینی دهکردی، 1397). وجود یک اکوسیستم بومی نقش تاثیر­گذاری در توسعه­اقتصادی یک منطقه ایفا میکند(آیزنبرگ[xi] 2011). همچنین توجه به تمام عوامل اقتصادی، فرهنگی و مقررات مرتبط با کارآفرینی و ابعاد آن مانند سیاست، تامین مالی، فرهنگ، حمایت، سرمایه­انسانی و بازار در درون یک اکوسیستم، کمک شایانی به توسعه­کارآفرینی کشور ایران میکند(داوری،سفیدبری و باقرصاد، 1396). اکوسیستم­کارآفرینی در هر منطقه، کاملاً منحصر­بفرد می‌باشد. به همین دلیل جهت فراهم آوردن بستر مناسب برای انتخاب بهترین زادبوم برای فعالیت‌های بنگاه‌ها در سطح ملی و منطقه‌ای، باید شناخت عمیق و دقیقی از وضعیت اکوسیستم­کارآفرینی آن منطقه به دست آید. از این رو نگاشت و اندازه­گیری وضعیت اکوسیستم­کارآفرینی اهمیتی فراوان پیدا می‌کند و اقدامی پایه‌ای برای اقدامات بعدی، در جهت بهبود وضعیت کارآفرینی یک جامعه می‌باشد(براتی، یاوری و شریف، 1396).

در طول چند سال گذشته به رغم تلاشهای زیاد در جهت توسعه­کارآفرینی، به دلیل مشکلاتی همچون سیاست‌های­سلیقه­ای، ناسالم بودن محیط کسب­و­کار، بی­ثباتی مدیران، وجود قوانین بازدارنده و غیرحمایتی، نبود اطمینان محیطی، نبود زیرساخت‌های تجاری، نبود پشتیبانی فرهنگی از کارآفرینی، نامناسب بودن بازارها، بهره بالای وام‌های­بانکی و غیره، در زمینه توسعه­کسب­و­­کارهای کوچک­و‌متوسط رشد مناسبی در کشور مشاهده نشده است(قنبری، آگهی، علی بیگی­و زرافشانی، 1395).

با وجود برنامه‌های توسعه­ای شاهد پیشرفت چشمگیری در زمینه کارآفرینی در کشور نیستیم و دلیل آن نبود یک رهیافت جامع­نگر در نظام ملی توسعه­کارآفرینی در کشور است. بنابراین توسعه­کارآفرینی در کشور به شبکه­ای از عناصر مختلف نیاز دارد که این شبکه را اکوسیستم­کارآفرینی گویند(قنبری و همکاران، 1395). وضعیت خاص جغرافیایی استان‌های‌مرزی و برخی شرایط اجتماعی-سیاسی دیگر در این استان‌ها، حکایت از وجود شکاف‌های عمیق میان این مناطق و دیگر مناطق کشور دارد. مسائل مربوط به توزیع ثروت، قدرت و منزلت در این مناطق جدی است. به گونه­ای که ما شاهد ارتقای استانداردهای زندگی در استان‌های مرکزی و کاهش آن در مناطق‌مرزی هستیم و از حیث امنیتی این پدیده منفی ارزیابی شده و میتواند واکنش‌هایی را به دنبال داشته باشد. مناطق‌مرزی، از نقاط حساس و استراتژیک کشور به شمار میروند. طبیعت منزوی و غیر­حاصلخیز مناطق‌مرزی، بخصوص در عرصه‌های کوهستانی ایران، پیوسته به دلیل فقدان رفاه و نبود انگیزه‌های لازم برای زندگی، زمینه­ساز مشکلات سیاسی، اقتصادی و امنیتی برای دولت‌های وقت بوده است(سعیدی، اسماعیل زاده و عبدالله پور، 1388).

نگاهی به شاخص‌های اقتصادی و کارآفرینی استان­کردستان و مقایسه آن با میانگین کشوری و حتی منطقه­ای حکایت از اوضاع نابسامان این استان دارد. در حالی که استان 2 درصد از جمعیت کشور را دارد، کمتر از یک درصد از تولید ناخالص ملی را در اختیار دارد. درآمد سرانه کردستانی‌ها کمتر از نصف میانگین درآمد سرانه کشور است، آمار بیکاری استان 3/13 درصد است که پنچمین استان پرجمعیت بیکار کشور است و بیکاری جوانان رقم بالای 25ردرصد را دارد. شاخص توسعه­انسانی استان نیز جزء توسعه­نیافته­ترین استان‌های کشور است. نرخ کل بیکاری جوانان کردستانی وضعیت وخیم­تری دارد و 25 درصد میباشد. این آمار و ارقام حکایت از وضعیت وخیم و بحرانی بیکاری جوانان در استان­کردستان را دارد و باید اقدامات اساسی و عاجلی در این زمینه انجام گیرد تا از آسیب‌های­اجتماعی جلوگیری شود(حق­شناس، ازغندی و توسلی­رکن­آبادی، 1398). با توجه به اهمیت بحث ایجاد اکوسیستم­کارآفرینی در مناطق‌مرزی و کمبود پژوهش‌ها در این زمینه، در این مقاله به ارائه مدل توسعه اکوسیستم­کارآفرینی در مناطق­‌مرزی استان­کردستان می­پردازیم.

مروری بر مبانی نظری و پیشینه تحقیق

اصطلاح اکوسیستم­کارآفرینی به عنوان مجموعه­ای از نهادهای شبکه­سازی شده با هدف کمک کردن به کارآفرینان در مراحل مختلف توسعه­ی کسب­و­کارهای مخاطره­آمیز تعریف می­شود. اکوسیستم کارآفرینی یک الگوی رشد را برای کارآفرینان فراهم میکند و با تعیین شاخص‌ها و عناصر مرتبط، فرصت‌ها و تهدیدها را شناسایی کرده و زمینه را برای رشد فعالیت‌های­کارآفرینانه فراهم می­کند(داوری و همکاران، 1396). پژوهش‌های اخیر اکوسیستم به حوزه‌های مختلفی مانند اقتصاد، نوآوری و کارآفرینی پرداخته است(نیلند و کوهن[xii]، 2017). آیزنبرگ اکوسیستم­کارآفرینی را مجموعه­ای از اجزاء مشخص نظیر رهبری، فرهنگ، منابع‌مالی و سرمایه میداند که به نحو پیچیده­ای در هم آمیخته شده اند; وجود هر یک از این اجزا برای فعالیت‌های­کارآفرینانه لازم است و بدون هر یک از آنها اکوسیستم­کارآفرینی پایدار نخواهد بود(آیزنبرگ[xiii]،2011).

ادبیات توسعه­کارآفرینی به سه گروه تقسیم شده است: مطالعات تاثیر عوامل­فردی بر موفقیت­کارآفرینانه، مطالعات تاثیر عوامل محیطی بر موفقیت­کارآفرینانه و عملکرد کارآفرینی و مطالعات تاثیر فاکتورهای فردی و محیطی بر توسعه­کارآفرینی. مقوله اکوسیستم جزو سومین دسته از ادبیات موجود برای توسعه­کارآفرینی است(ماتجو[xiv]،2016). کارآفرینی نقش مهمی در توسعه­اقتصادی ایفا می‌کند، اما تصمیم­گیری برای کارآفرینی در محیط ایزوله و خارج از بستر محلی یا منطقه­ای که فرد در آن حضور دارد انجام نمی­گیرد(اسپیگل[xv]،2015). دانمارک طی حدود ده سال مجموعه‌ای از شرایط و چارچوب‌ها را برای تشویق فعالیت‌های­کارآفرینی ارائه داده است که به نظر می‌رسد جزء مطلوب‌ترین چارچوب‌ها در جهان است، اما این چارچوب، قابلیت‌های خود را در تولید تعداد بیشتری از بنگاه‌های با رشد بالا ارتقا نداده است(ناپیر[xvi]، 2011). هلند نیز تجربه مشابهی داشته است که فعالیت‌های­کارآفرینی فزاینده و سطح بالایی داشته است اما این امر عمدتاً توسط کارگران خوداشتغال هدایت می‌شود که اکثرآنها درآمدی زیر خط فقر دارند(استام[xvii]، 2013). آیزنبرگ[xviii](2010)، معتقد است که وجود یک اکوسیستم نقش مهمی در توسعه­اقتصادی ایفا می­کند. همچنین در نظر گرفتن تمام عوامل اقتصادی، فرهنگی و مقرراتی مرتبط با کارآفرینی در قالب یک اکوسیستم، کمک شایانی به توسعه­کارآفرینی ایران می­کند(داوری و همکاران ، 1396).

مولفه‌های اصلی در شکل­گیری یک اکوسیستم­کارآفرینی موفق شامل 7 عامل اصلی است: شبکه­رسمی، شبکه­غیررسمی، دانشگاه، دولت، حمایت، خدمات‌مالی و استعدادهای موجود(موتویاما و واتکینز[xix]، 2014). در مجموع هر اکوسیستم با روش خاصی عوامل موجود در منطقه را با یکدیگر ترکیب میکند. در واقع مولفه‌های اصلی اکوسیستم‌ها یکسان هستند اما با توجه به اینکه هر کشوری شرایط خاص خود را دارد تقلید اکوسیستم‌های موفق با ریسک همراه است و امکان­پذیر نیست(کانتیس و فدریکو[xx]، 2011). تحقیقات نشان داده است اکوسیستم­کارآفرینی متاثر از ضروریات محلی است(اورهلم[xxi]، 2015). اکوسیستم‌های­کارآفرینی از کشوری به کشور دیگر و حتی از منطقه­ای به منطقه دیگر در داخل یک کشور نیز متفاوت است و این تفاوت‌ها را فرهنگ، نهادها و سیستم‌ها ایجاد میکنند(نظراوف، بوتریماوا و سیدوروف[xxii]، 2015). دولت‌ها باید محیطی حمایتی را ایجاد کنند تا کسب­و­کارها شروع شوند، رونق یابند و ماندگار بمانند. در مجموع دولت و مسئولین محلی میتوانند با تدوین سیاست‌های مختلف از توسعه­کارآفرینی حمایت کنند و بستری برای موفقیت کارآفرینان فراهم کنند(تابع­جماعت، موسی­خانی، الوانی و داوری، 1396).

از جمله مهمترین ظرفیت‌های کشورها برای توسعه مبادلات منطقه­ای، مناطق‌مرزی هستند. اقتصاد مناطق‌مرزی میتواند نقش اساسی در پیشرفت توسعه اقتصادی نواحی مرزی، بهبود استانداردهای زندگی مردم و موارد مشابه داشته باشد. توسعه اکوسیستم کارآفرینی در این مناطق در نوع خود باعث تحول بنیادی در تولید، اشتغال، تثبیت جمعیت مرزنشین و افزایش سطح درآمد میشود و در نهایت رسیدن به یک توسعه­اقتصادی پایدار ناحیه­ای را نوید می‌دهد(ثقفی، 1395). توسعه اکوسیستم­کارآفرینی در مناطق‌مرزی اهداف خاصی را دنبال میکند که عبارتند از: 1) ایجاد توسعه در روابط اقتصادی­و­تجاری مناطق‌مرزی و کاهش میزان فقر 2) ایجاد اشتغال، امنیت، تثبیت جمعیت درحواشی مرزها و جلوگیری از مهاجرت‌های بی رویه به شهرها 3) جلوگیری از هدر رفت سرمایه‌های ملی بوسیله قاجاق­کالا 4)­ رونق اقتصادی و تحرک­اجتماعی در راستای نیل به توسعه در نواحی شهرهای حاشیه مرز 5) ایجاد ارتباطات فرهنگی، اقتصادی مردم و تجار خارج از مرز با نواحی کشور(محمدی و فخرفاطمی، 1384).

حوزه اکوسیستم­کارآفرینی در ایران سرعت قابل قبولی نداشته، از این رو بومی­سازی و توسعه مدل اکوسیستم­کارآفرینی در ایران میتواند منجر به افزایش سرعت تبادل ایده در حوزه کارآفرینی شود، همچنین ابزار مهمی برای سیاست­گذاران این حوزه باشد(داوری و همکاران، 1396). استان­کردستان دارای پتانسیل‌ها و مزیت‌های نسبی میباشد که توسعه اکوسیستم­کارآفرینی آن باعث پیشرفت در سطح منطقه­ای و ملی خواهد شد. این مزیت‌ها عبارتند از: 1) هم مرز بودن استان­کردستان با کشور عراق و وجود سه بازارچه‌مرزی در شهرستان‌های مریوان، بانه و سقز که با تکیه بر این مزیت میتوان شبکه کارآمدی از مبادلات‌مرزی را بر مبنای مصلحت‌های ملی و منطقه­ای سامان داد. 2) مازاد تولید بخش کشاورزی(زراعی، باغی، دامی) بالقوه و بالفعل منطقه که زمینه­ساز تشکیل بازار مبادله­ای این گونه تولیدات در منطقه است. 3) صنایع­دستی استان­کردستان با برخورداری از پشتوانه‌های فرهنگی و تاریخی در مقابل تهاجم کالاهای­صنعتی جدید به حیات خود در میان خانوارهای شهری و روستایی ادامه داده است. 4)توریسم و گردشگری استان­کردستان به دلیل قابلیت‌های چشمگیر سیاحتی، تاریخی، طبیعی و توان‌های اکولوژیک در زمره مناطق­توریستی کشور است. 5)استان­کردستان دارای معادن فلزی و غیر­فلزی گرانبهایی میباشد از جمله معدن طلا، سنگ­آهن، مرمر، تراونیکس، چینی، کریستال و پوکه(حق­شناس و همکاران،1398).

چارچوب نظری تحقیق

مدل‌های اکوسیستم کسب­و­کار و یا اکوسیستم­کارآفرینانه به طور عمده چارچوب‌هایی هستند که کلیه عوامل فردی و محیطی تاثیرگذار بر کسب­و­کار را مورد کنکاش قرار داده­اند. به نقل از فلدمن[xxiii](2014)، وجه اشتراک عمده این دیدگاهها اینگونه استدلال کرده­اند که در اکوسیستم‌ها، شرکت‌های جدید فرصت‌های بهتری برای رشد و ایجاد اشتغال در مقایسه با شرکت‌هایی که در مکان‌های دیگر ایجاد شده­اند، دارند. به طور­کلی اکوسیستم کارآفرینانه در مکان‌هایی ظاهر می­شود که دارایی‌های خاص آن منطقه را داشته باشد. ویژگی‌های کشور یا منطقه بر تصمیم­گیری کارآفرینان تاثیر می­گذارند و میتواند عملکرد راه­اندازی و احتمال موفقیت کسب­و­کار را بهبود بخشد. مزیت‌های منطقه­ای، برتری‌های مطلق، نسبی و یا رقابتی موجود در یک منطقه، بسترساز فرصت‌های­کارآفرینانه هستند. بر اساس پژوهشهای اخیر توسعه­ی منطقه­ای سیاست­گذاری باید بر اساس مزیت‌های خاص یک کشور یا منطقه باشد نه بر مبنای تبعیت از تجربیات بومی­سازی نشده سایر کشورها. ویژگی‌های منطقه بر تصمیم­گیری­کارآفرینان برای راه­اندازی یا توسعه کسب­و­کار و احتمال موفقیت کسب­و­کار تاثیر دارد. از آنجا که مقاله‌ها و گزارش‌های مختلف تقریبا" ابعاد مشابهی در بحث اکوسیستم دارند به بررسی چند مورد از آنها می‌پردازیم.

جدول1.  مقایسه‌ پژوهش‌های پیشین (تدوین نویسندگان)

نام نویسنده و سال

رمضانی نژاد و همکاران (1397)

عنوان پژوهش

اکوسیستم کارآفرینی: رویکردی جدید برای توسعه کارآفرینی در ورزش

نتیجه

سرمایه‌گذاری و خصوصی‌سازی ورزش، تشکیل تعاونی‌های ورزشی و به ‌ویژه فرهنگ سازمان‌های ورزشی ایران از پیشران‌های کارآفرینی در سطح کلان معرفی‌شده‌اند. در سطح میانی، ساختار سازمانی و یادگیری سازمانی؛ و به‌ویژه برنامه‌ریزی و محتوای آموزش مبتنی بر کارآفرینی در دانشگاه همراه با فناوری اطلاعات از عوامل اثرگذار بر فرآیند کارآفرینی ورزشی می‌باشند. در سطح خرد، متغیرهای مختلفی بر کارآفرینی در ورزش اثرگذار هستند که مهم‌ترین آن ویژگی‌های متنوع شخصیتی افراد می‌باشد. البته سرمایه‌گذاری و ریسک مالی؛ و مهارت‌های کارآفرینی و اجتماعی نیز مهم تلقی شده‌اند.

مدل و نتایج پژوهش

 

 

 

 

 

نام نویسنده و سال

داوری و همکاران (1396)

عنوان پژوهش

عوامل اکوسیستم کارآفرینی ایران بر اساس مدل آیزنبرگ

نتیجه

تحلیل‌های مربوط به اهداف اصلی پژوهش نیز نشان می­د‌هد مجموعه‌ای از عوامل وجود دارند که کارایی یک اکوسیستم­کارآفرینی را تحت تأثیر قرار می­دهند که به­ترتیب حمایت‌ها، سرمایۀ انسانی، بازارها، فرهنگ، سیاست و تأمین‌مالی بر اکوسیستم کارآفرینی ایران تاثیرگذار هستند.

مدل و نتایج پژوهش

 

 

نام نویسنده و سال

براتی و همکاران (1396)

عنوان پژوهش

شناسایی شاخص‌های اولویت­دار سنجش اکوسیستم‌های­کارآفرینی برای پیاده­سازی در مناطق ایران

نتیجه

در این پژوهش، با توجه به نظرات خبرگان و مطالعات میدانی، لیستی از شاخص‌های قابل استفاده برای ارزیابی اکوسیستم­کارآفرینی ایران در سطح منطقه‌ای تهیه شده و سپس با استفاده از روش پیشنهادی OECD، کیفیت این شاخص‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته است و در ادامه، الگوریتمی برای انتخاب این شاخصها با توجه به محدودیهای بودجه‌ای، علائق خاص کارفرما و ویژگیهای خاص صنعت پیشنهاد شده است.

مدل و نتایج پژوهش

 

 

نام نویسنده و سال

قنبری و همکاران (1395)

عنوان پژوهش

واکاوی محتوای سیاست‌ها در تطابق با ابعاد اکوسیستم کارآفرینی

 

نتیجه

سیاست‌های کلان ملی شامل قانون اساسی، سند چشم‌انداز 1404 و سیاست‌های آن و سیاست‌های برنامه‌های توسعه، حامی کارآفرینی هستند. از نظر توجه به ابعاد اکوسیستم­کارآفرینی، برنامه چهارم در اولویت اول و سپس برنامه‌های دوم، اول، پنجم وسوم قرار داشتند. بنابراین روند توجه به کارآفرینی در برنامه‌های توسعه دوم و چهارم کشور روندی تقریباً صعودی داشته است و در دو برنامه سوم و پنجم از شیب پایین رونده برخوردار بوده است که بیانگر کم رنگ‌تر شدن توجه به ابعاد اکوسیستم کارآفرینی در تفکر سیاست­گذاران می‌باشد. بر اساس اوزان محاسبه شده، توجه به ابعاد اکوسیستم کارآفرینی یکسان نبوده و بعد حمایتی در مقایسه با دیگر ابعاد از اهمیت کمتری برخوردار بوده است.

مدل و نتایج پژوهش

سرمایه اجتماعی

سرمایه انسانی

سرمایه مالی

بازار

فرهنگی

حمایتی

سیاستی

اکوسیستم کارآفرینی

 

 

 

 

نام نویسنده و سال

رمضانپور نرگسی و همکاران (1394)

عنوان پژوهش

عناصر کلیدی مؤثر بر توسعه کارآفرینی فناورانه در شرکت‌های دانش­بنیان مستقر در پارک‌های علم­ و فناوری در ایران

نتیجه

جامعة آماری شامل کارآفرینان شاغل در هشت استان کشور (تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس، آذربایجان­شرقی، گیلان، کرمان و یزد) می‌شود. درنهایت، داده‌ها از 203 کارآفرین فناور فعال و مؤسس شرکت دانش‌بنیان براساس پرسشنامه جمع‌آوری و با استفاده از مدل معادلات ساختاری تحلیل شدند. نتایج نشان می‌دهند عناصری نظیر دولت، دانشگاه، ­سرمایه، ­زیرساخت،­بازار/مشتریان، مشاوران و کارآفرین فناور مهم‌ترین عوامل مؤثر بر توسعة کارآفرینی فناورانه محسوب می‌شوند.

مدل و نتایج پژوهش

 

 

 

 

 

نام نویسنده و سال

قنبری و همکاران (1393)

عنوان پژوهش

راهبرد اکوسیستم کارآفرینی: پارادایم جدید توسعه کارآفرینی

نتیجه

اکوسیستم­کارآفرینی روش جدیدی برای تفکر و اقدام جهت توسعه­کارآفرینی می‌باشد، به طوری که تمام سیستم‌های ضروری در توسعه­کارآفرینی و چگونگی تعامل آنها با یکدیگر را مورد توجه قرار می‌دهد. چنین اکوسیستمی دربرگیرنده صدها عنصر است که می‌توانند در شش قلمرو اصلی بازار، سیاست، سرمایه مالی، فرهنگ، حمایت‌ها و سرمایه­انسانی گروه‌بندی شوند. بنابراین در این مقاله به بحث در مورد اکوسیستم­کارآفرینی و ضرورت وجود نگاه سیستمی در مقوله کارآفرینی پرداخته شده است.

مدل و نتایج پژوهش

 

 

نام نویسنده و سال

آجیده و کامل [xxiv](2018)

عنوان پژوهش

بررسی­ اجمالی توسعه­کارآفرینی در کشورهای در حال توسعه: تجزیه و تحلیل مقایسه‌ای

نتیجه

تجزیه­و­تحلیل پژوهش نشان می‌دهد که آموزش کارآفرینی در مرحله مدرسه و دوره پس از مدرسه در کشورهای ­در­حال­توسعه کافی نیست. ما اصلاحات مختلفی را که توسط دولت انجام شده است، مطرح می‌کنیم. به طور کلی، پیشرفت قابل توجهی در کنیا، بلاروس، برونئی دارالسلام، قزاقستان، اندونزی و سایر کشورهای در حال توسعه به وجود آمده است.

مدل و نتایج پژوهش

 

 

 

 

نام نویسنده و سال

آلتونن[xxv] (2016)

عنوان پژوهش

شناسایی فاکتورهای شکل­دهنده اکوسیستم کارآفرینی

نتیجه

کارآفرینان بالفعل و بالقوه، سرمایه­گذاران خصوصی، کمپانی‌های­بزرگ، دانشگاه‌ها و سیاست­گذاران و مقامات دولتی را به عنوان نقش­آفرینان کلیدی که برای اکوسیستم­کارآفرینانه ضروری و مهم هستند معرفی می‌کند.

مدل و نتایج پژوهش

خروج، شکست و راه اندازی مجدد

استراتژی استارت آپ

مالکیت معنوی

بازاریابی

معماری محصول

نوآوری و توسعه محصول

موسسان و شرایط تأسیس

تأمین مالی، مالکیت و پاداش

دانش، یادگیری و دستیابی به منابع

زمینه‌های منطقه‌ای برای کارآفرینی

فاکتورهای شکل دهنده اکوسیستم کارآفرینی

 

 

نام نویسنده و سال

آرودا و همکاران[xxvi] (2014)

عنوان پژوهش

اکوسیستم کارآفرینی کسب و کارهای نوپای برزیل: تحلیلی بر عوامل تعیین کننده کارآفرینی در برزیل در چارچوب تنظیم مقررات

نتیجه

تحلیل‌ها بر اساس عوامل تعیین­کننده و اثرگذار بر کارآفرینی که توسط سازمان همکاری اقتصادی و توسعه[xxvii] در شش گروه تدوین شده، انجام گرفته است. این عوامل عبارتند از: 1) چارچوب تنظیم مقررات 2) وضعیت بازار 3) دسترسی به منابع مالی 4) تولید و انتشار دانش 5) قابلیت‌های کارآفرینی 6) فرهنگ کارآفرینی.

مدل و نتایج پژوهش

 

 

نام نویسنده و سال

میسون و براون [xxviii](2014)

عنوان پژوهش

اکوسیستم‌های کارآفرینی و کارآفرینی مبتنی بر رشد

نتیجه

ویژگی‌های اکوسیستم کارآفرینانه از دیدگاه میسون و براون وجود حداقل یک یا چند کسب و کار بزرگ به منظور جذب استعدادها، ایجاد شرکت‌های زایشی و اثرات سرریز، فرایند بازیافت کارآفرینانه، فرهنگ مساعد، در دسترس بودن منابع مالی، دانشگاه‌ها و وجود خدماتی که نیازهای کسب­و­کارهای کارآفرینانه را برطرف سازند، هستند.

 

مدل و نتایج پژوهش

 

 

 

 

 

نام نویسنده و سال

رگل و نک[xxix] (2012)

عنوان پژوهش

بالا بردن سطح فعالیت‌های کارآفرینانه در اکوسیستم کارآفرینی

نتیجه

آن‌ها هفت مؤلفه مشخص را جهت یک اکوسیستم قدرتمند کارآفرینی ارائه می‌دهند. این مؤلفه‌ها شامل: دسترسی به سرمایه، وجود برنامه‌های کارآفرینی دولت‌مدار، آموزش­کارآفرینی، سیاست‌های‌مساعد،تحقیق و توسعه، زیرساخت‌های تجاری – قانونی و سهولت قوانین ورود به کار.

 

مدل و نتایج پژوهش

 

 

نام نویسنده و سال

سورش و رامراج[xxx] (2012)

عنوان پژوهش

توسعه چارچوب مفهومی اکوسیستم کارآفرینی

نتیجه

هشت عامل بر تصمیم­گیری افراد برای انتخاب مسیر کارآفرینی اثر می‌گذارند که اکوسیستم­کارآفرینی را تشکیل می‌دهند: حمایت اخلاقی، مالی، تکنولوژیکی، بازار، اجتماعی، شبکه، دولت و حمایت محیطی.

مدل و نتایج پژوهش

 

 

نام نویسنده و سال

پیسترو و همکاران[xxxi] (2008)

عنوان پژوهش

فاکتورهای شناسایی مفهوم اکوسیستم کارآفرینی

نتیجه

معتقدند که اکوسیستم کارآفرینی قطع نظر از جزئیات، از سه فاکتور کلیدی تشکیل شده است: وجود انبوه بحرانی از کارآفرینان، شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی در مکان ویژه؛ توسعه شبکه متراکم از روابط بین این عوامل و فرهنگ کارآفرینی که همه این اجزا را با هم جمع می‌کند

مدل و نتایج پژوهش

فرهنگ کارآفرینی

توسعه شبکه متراکم از روابط بین این عوامل

وجود انبوه بحرانی از کارآفرینان،

شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی در مکان ویژه؛

اکوسیستم کارآفرینی

 

کشور ایران نیاز به اتخاذ یک رویکرد منطقه‌ای برای توسعه اکوسیستم­کارآفرینی خود به عنوان شبکه‌ای از اکوسیستم‌های منطقه‌ای کارآفرینی دارد. تدوین راهبردهای اساسی و سیاست­گذاری‌های بلندمدت و تعاملات هدفمند بین بخشی برای استفاده از ظرفیت بالقوه موجود در کشور می‌تواند اکوسیستم­کارآفرینی ایران را بهبود بخشد (داوری و همکاران، 1396).

در مناطق‌مرزی کشور ما بخصوص استان­کردستان،کارآفرینان با مشکلات و موانع پایه‌ای در عملکرد و رشد کسب­و­کار خود مواجهند؛ ناتوانی‌های بالقوه در تولید، فقدان اشتغال، نازل بودن درآمد و عدم دسترسی به نیازهای اولیه عمده­ترین مشخصه اقتصادی و اجتماعی این مناطق است که زمینه را برای معضلات و نابسامانی‌هایی چون مهاجرت، قاجاق­کالا، شورش و ناامنی در این مناطق فراهم آورده است. با توجه به ضرورت ایجاد اکوسیستم­کارآفرینی حامی فعالیت‌های­کارآفرینانه مولد و نوآورانه در مناطق‌مرزی، این پژوهش با نگاه اکوسیستمی به طراحی مدل توسعه اکوسیستم­کارآفرینی در مناطق‌مرزی پرداخته است که مورد مطالعه آن استان­کردستان می‌باشد. بر این اساس سوال اصلی تحقیق این است که مدل توسعه اکوسیستم­کارآفرینی در استان­کردستان کدام است و عوامل و مولفه‌های موثر بر اکوسیستم­کارآفرینی استان­کردستان کدامند؟

اهداف فرعی این تحقیق که در راستای سوال اصلی برای طراحی مدل مطرح است عبارتند از شناسایی متغیرها و معیارهای سرمایه­انسانی در اکوسیستم­کارآفرینی استان­کردستان؛ شناسایی متغیرها و معیارهای سرمایه‌مالی در اکوسیستم­کارآفرینی استان­کردستان؛ شناسایی متغیرها و معیارهای سیاسی در اکوسیستم­کارآفرینی استان­کردستان؛ شناسایی متغیرها و معیارهای فرهنگی در اکوسیستم­کارآفرینی استان­کردستان؛ شناسایی متغیرها و معیارهای بازار در اکوسیستم­کارآفرینی استان­کردستان؛ شناسایی متغیرها و معیارهای حمایتی در اکوسیستم­کارآفرینی استان­کردستان.

روش

روش تحقیق حاضر از منظر هدف کشف و برحسب گردآوری داده ها پژوهشی از نوع توصیفی – پیمایشی می‌باشد. پژوهش حاضر در پی طراحی مدل توسعه اکوسیستم­کارآفرینی در مناطق‌مرزی (موردمطالعه استان­کردستان) به روش تحلیل مضمون می­باشد. به همین منظور با استفاده از نظرات کارشناسان و طی فرایند مصاحبه درصدد پاسخگویی به سؤالات پژوهش هستیم. در پژوهش حاضر از روش نمونه­گیری هدفمند برای گردآوری داده‌های مورد نظر استفاده شد. جامعه­آماری تحقیق تمامی کارشناسان و خبرگان با تخصص در حوزه کارآفرینی می‌باشند. باتوجه به اینکه در فرایند مصاحبه، تعداد نمونه بستگی به اشباع نظری دارد، لذا در این تحقیق با 15 تن از این کارشناسان در سطح استان­کردستان مصاحبه صورت گرفته است. شیوه نمونه­گیری به صورت هدفمند بر اساس تخصص این کارشناسان بود. پژوهش حاضر از نظر موضوعی زیرمجموعه پژوهش‌های کارآفرینی قرار می­گیرد و در سطح استان­کردستان و از طریق مصاحبه عمیق و امتیازدهی به پرسشنامه توسط خبرگان آشنا به موضوع صورت می‌پذیرد و در محدوده زمانی ابتدای زمستان سال 1397 تا ابتدای زمستان 1398 صورت می‌پذیرد.  به منظور دستیابی به اهداف تحقیق، از نظرات 15 کارشناس استفاده شد که در جدول2، اطلاعات جمعیت­شناختی مصاحبه­شوندگان آمده است:

جدول2. اطلاعات جمعیت­شناختی مصاحبه­شوندگان(تدوین نویسندگان)

ردیف

شغل

تحصیلات

سن

آشنایی با اکوسیستم کارآفرینی منطقه کردستان

کد مصاحبه

1

عضو هیئت علمی دانشگاه

دکترا

46

خوب

P1

2

عضو هیئت علمی دانشگاه

دکترا

58

خوب

P2

3

عضو هیئت علمی دانشگاه

دکترا

39

خیلی خوب

P3

4

عضو هیئت علمی دانشگاه

دکترا

60

نامشخص

P4

5

عضو هیئت علمی دانشگاه

دکترا

42

نامشخص

P5

6

عضو هیئت علمی دانشگاه

دکترا

49

خیلی خوب

P6

7

عضو هیئت علمی دانشگاه

دکترا

50

خیلی خوب

P7

8

عضو هیئت علمی دانشگاه

دکترا

42

خوب

P8

9

عضو هیئت علمی دانشگاه

دکترا

50

خیلی خوب

P9

10

عضو هیئت علمی دانشگاه

دکترا

54

خیلی خوب

P10

11

عضو هیئت علمی دانشگاه

دکترا

37

متوسط

P11

12

عضو هیئت علمی دانشگاه

دکترا

38

خیلی خوب

P12

13

عضو هیئت علمی دانشگاه

دکترا

40

خوب

P13

14

عضو هیئت علمی دانشگاه

دکترا

56

خیلی خوب

P14

15

عضو هیئت علمی دانشگاه

دکترا

50

خیلی خوب

P15

 

در این پژوهش نیز ابزار اصلی مصاحبه‌های عمیق نیمه ساختاریافته با نمونه‌های انتخابی بوده که به انجام رسیده است. همچنین از اسناد و مقالات پژوهشی و مدارک مرتبط با حوزه‌های اکوسیستم کارآفرینی و عوامل مؤثر در آن، به عنوان ابزارهای مکمل استفاده شده است. سؤالات مصاحبه باتوجه به هدف طراحی مدل توسعه اکوسیستم کارآفرینی در مناطق مرزی، تدوین شده و پس از انجام اصلاحات در بیان سؤالات و چگونگی سنجش معیارها، سؤالات نهایی برای مصاحبه گردآوری شدند. محقق در انجام مصاحبه، به دنبال استخراج شاخص، معیارها و زیرمعیارهای مرتبط با موضوع بوده است. لذا با انجام مصاحبه با صاحبنظران آشنا با این موضوع، در نهایت در راستای اهداف مذکور گام برداشته شده است. جامعه آماری پژوهش سیاست­گذاران شامل:اساتید، مدیران ارشد بخش‌های سیاست­گذاری وزارتخانه‌های صنعت، وزارت­کار، وزارت­علوم، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری وکارآفرینان و صاحبان شرکت‌های دانش بنیان تاییدشده معاونت علمی­و­فناوری ریاست­جمهوری در استان­کردستان بوده­اند.

یافته‌ها

جدول3. پر­ارجاع‌ترین مؤلفه‌های اشاره‌شده در مصاحبه‌ها و نکات محوری هریک (تدوین نویسندگان)

نشانگر

مؤلفه

تبیین مربوطه بر اساس نظرات کیفی

PA1

قواعد خروج از بازار (ورشکستگی)

برخی از مسئولین حوزه‌های مرتبط اکوسیستم در استان به اهمیت این مؤلفه اشاره داشته­اند لیکن عموم کارآفرینان منطقه به‌واسطه عدم برخورد با چنین موضوعی بر بی­اهمیتی آن اعلام نظر نموده­اند.

PA2

قوانین کار

اکثر کارآفرینان منطقه از مشکلات مواجه شده در خصوص امور بیمه­ای و مالیاتی ناراضی بوده­اند.اعطای معافیت‌های مالیاتی بسیار ضروری به نظر میرسد.

PA3

قواعد صادرات و واردات

1- قواعد صادراتی در مرحله توسعه کسب‌وکارها از اهمیت برخوردار می­باشد.

2- قواعد وارداتی باید به نحوی باشد که از تولید داخل حمایت شود ولی باید امکان واردات تجهیزات سرمایه­ای تسهیل گردد. همچنین برای کولبران هم تصمیماتی گرفته شود مانند ایجاد بازارهای‌مرزی آزاد،اعطای کارت‌های پیله­وری

3- به دلیل مشکلات تحریم در پایانه‌های‌مرزی استان برای واردات تجهیزات به‌واسطه مشکلات ثانویه (نظیر تبادلات ارزی) مشکلات وجود دارد.

4-بازنگری در فهرست کالاهای قابل صدور یا قابل ورود به منظور کاهش قاچاق

PA4

جو سیاسی

بر اساس مجموع نظرات دموکراسی پایة کارکرد مطلوب حوزه‌های مختلف مرتبط با اکوسیستم کارآفرینانه است و از آن مهم‌تر پایداری سیاسی در کشور است و ارتباط خوب و دوستانه با همسایگان- مناطق مرزی و اقتصاد این منطقه نباید قربانی تصمیمات امنیتی بشود. از طریق توسعه میتوان به امنیت رسید.توسعه نیافتگی عامل اصلی ناامنی است.

PA5

بازار سرمایه

در مقاطع ابتدای کارآفرینی بازار سرمایه و به‌طور خاص (بورس و فرا بورس نقش خاصی برای کارآفرینان ندارد و تأمین سرمایه از راه‌های بیان‌شده دیگر مهم‌تر است.

PA6

حمایت‌های مالی دولتی

ایجاد امکانات رفاهی و ارتباطی در بازارجه‌های مرزی، اعطای برخی سوبسیدها و کمک‌های مالی به تولید کنندگان به صورتی که به صورت رانت نباشد و فساد ایجاد نکند، اعطای وام به تعاونی‌های پیله وران.

PA7

قوانین مالکیت معنوی

عموم نظرات بر اهمیت زیاد این مؤلفه در فرایند انجام کارآفرینی خصوصاً کارآفرینی‌های فناورانه اشاره داشته­اند.

PA8

سرمایه‌گذاری‌های مشارکتی دولتی

عموم نظرات بر عدم مطلوبیت چنین موضوعی در اکوسیستم کارآفرینی منطقه تأکید داشته­اند مشارکت دولت به‌واسطه ماهیت و ویژگی‌های آن (نظیر بروکراسی زمان‌بر) موضوع مناسبی نیست. دولت بهتر است در زمینه زیرساخت ها سرمایه گذاری کند مانند: راهها، آسفالت، برق، تلفن، رستوران و دیگر امکانات

PA9

تحقیق و توسعه دولتی

بر اساس مجموع نظرات اشاره‌شده جز در مواردی خاص نظیر حوزه‌های دفاعی بهتر است تحقیق و توسعه در منطقه که از اهمیت بسیار بالایی نیز برخوردار است به سمت حوزه‌های خصوصی و البته با تأکید بر تجاری‌سازی سوق پیدا نماید.

PA10

سازمان‌های متولی مرکزی

در مناطق مرزی به‌طورکلی تعدد نهادهای متولی و عدم مرزبندی شفاف در نقش‌های کلان این نهادها تبدیل به آفت شده، بهتر است سازمانی جهت سیاست گذاری در سطح کلان در خصوص بازارچه‌های مرزی، تاسیس شود و فعالیت بازارچه‌های مرزی را در سطح کشور، همسو و هم جهت نماید.

PA11

آموزش کارآفرینی

عموم دیدگاه‌ها بر عدم کار آیی آموزش‌های کارآفرینی آکادمیک در پروژه کارآفرینی (منطقه­ای) اشاره داشته و بر لزوم اتخاذ رویکرد عملیاتی در انجام این آموزش‌ها تأکید داشته­اند.

PA12

اهداف و سیاست‌های کلان

وجود اهداف و سیاست‌های کلان مناسب در راستای حمایت از کارآفرینی در کشور، از آنجا که حفاظت از مرزهای هر کشور از اهم مسائل حکومت است دولت ها سیاست‌های متعددی برای مرزنشینان اتخاذ نموده اند که عمدتا" به منظور کاهش بیکاری، فقر، مفاسد اجتماعی، ایجاد اشتغال، کاهش قاچاق کالا، برقراری عدالت اجتماعی، کاهش انگیزه‌های مهاجرت و ...

PA13

استعدادهای مدیریتی

وجود و تعدد استعدادهای مدیریتی در منطقه

PA14

سرمایه­گذاران پرخطر

وجود سرمایه­گذاران پرخطر در منطقه و تمایل آن‌ها به تخصیص منابع به کسب‌وکارهای نوپا

PA15

فرهنگ نوآوری و خلاقیت

وجود فرهنگ نوآوری و خلاقیت در مردم منطقه

PA16

اطلاعات، دانش و فناوری

 

امکان دسترسی ساده به اطلاعات، دانش و فناوری در کشور

PA17

مشتریان مرجع اولیه

وجود خریداران اولیه محصولات که به‌عنوان الگوی سایرین عمل کنند

PA18

اندازه بازار

حجم بازارهای استان­کردستان بسیار گسترده است و خریداران زیادی از کل کشور جهت خرید به استان مراجعه می­کنند. باید بتوان بازارها را با فناوری درهم آمیخت. بازارجه‌های مرزی را گسترش داد.

PA19

همکاری شرکت‌های بزرگ با شرکت‌های نوپا

تمایل به انجام همکاری‌های عملیاتی توسط شرکت‌های بزرگ با شرکت‌های نوپا

PA20

استعدادهای فنی و فناورانه

وجود و تعدد استعدادهای فنی و فناورانه (کارکنان و متخصصین) در منطقه

PA21

نگرش و میل به کارآفرینی

تمایل و قصد سرمایه انسانی منطقه به کارآفرینی

PA22

شبکه‌های بین­الملل

گستردگی و کیفیت و دسترسی به شبکه‌ها بین­المللی جهت ارتباط کارآفرینان با شرکت‌ها و افراد خارجی که یک نقطه قوت برای استان است و استان کردستان موقعیت ایده آلی دارد.

PA23

منابع و راهکارهای متعدد تأمین مالی

وجود راهکارهای متعدد تأمین مالی و دسترسی ساده به آن‌ها بنا بر نیاز مراحل کسب‌وکار

PA24

ریسک‌پذیری

ریسک‌پذیری مردم منطقه

PA25

پذیرش کارآفرینی

اعتقاد مردم به کارآفرینی به‌عنوان موضوعی مهم و مفید

PA26

استعدادهای حرفه­ای در کسب‌وکار

وجود و تعدد استعدادهای حرفه­ای و توانمند در امور کسب‌وکار در منطقه

PA27

پرورش روحیه و انگیزه کارآفرینی

پرورش روحیه و انگیزه کارآفرینی توسط مراکز آموزشی و پژوهشی استان

PA28

کانال‌های توزیع مناسب

وجود کانال‌ها و گذرگاه‌های مرزی و روش‌های مناسب برای توزیع محصولات

PA29

سازمان‌های بزرگ به‌عنوان مشتریان

آمادگی و تمایل سازمان‌های بزرگ منطقه به خرید محصولات بومی و منطقه­ای

PA30

بازارهای خارجی

وجود بازارهای خارجی برای محصولات تولید منطقه

PA31

مشتریان عام داخلی

وجود مشتریان عام داخلی برای محصولات تولیدشده  و عرضه شده در منطقه و تعدد آن‌ها

PA32

منتورها (مرشدین)

وجود الگوهایی از افراد موفق در منطقه و این افراد موفق در کسب‌وکار با سایرین تعامل کنند

PA33

پرورش خلاقیت و نوآوری

پرورش خلاقیت و نوآوری توسط مراکز آموزشی و پژوهشی در استان

PA34

ارتباط با سرمایه­گذاران

وجود شبکه‌های مختلفی از سرمایه­گذاران در استان و دسترسی آسان به آن‌ها

بر این اساس 7 گروه مؤلفه مشخص می­شود که به آن‌ها اشاره شده است:

جدول4. ابعاد و مؤلفه‌های توسعه اکوسیستم کارآفرینی استان کردستان (تدوین نویسندگان)

مضامین فراگیر

مضامین سازمان دهنده

مضامین پایه

مدل توسعه اکوسیستم کارآفرینی

سرمایه مالی

تأمین مالی توسط مراکز دولتی، شبکه جامع ذی­نفعان، ارتباط با سرمایه­گذاران، فرشتگان کسب‌وکار، سرمایه­گذاران پرخطر، افراد رابط، حمایت مالی از کارآفرینی، اعطای وام‌های کم بهره، تشکیل صندوق مالی، تضمین اعتبار برای کسب و کارهای نوپا، تشویق سرمایه گذاری

سرمایه اجتماعی

نگرش و میل به کارآفرینی در منطقه، سرمایه اجتماعی، آموزش کارآفرینی در مدارس، شبکه‌های غیررسمی، مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی

 

فرهنگ

فرهنگ نوآوری و خلاقیت، پرورش روحیه خلاقیت و نوآوری، نگرش و میل به کارآفرینی، مرشدین (منتورها)، حمایت فرهنگی از ریسک پذیری و نوآوری و خلاقیت، تجلیل از کارآفرینان موفق در استان، تشویق‌های رسانه‌ای کارآفرینان برتر، ایجاد نگرش مثبت به کارآفرینی، اصلاحات فرهنگی برای ایجاد ارزشمندی کارآفرینی

 

حمایت

به اشتراک‌گذاری دانش و تجربیات توسط سازمان‌ها، حمایت خانواده و دوستان، توجه به نوآوری و وجود برنامه‌های حمایت از نوآوری در سازمان‌ها، قوانین مالیاتی، قوانین کار (کارکنان)، سیستم حقوقی، قوانین ضد انحصار، حمایت زیرساختی از کارآفرینی، دسترسی به اطلاعات، امنیت عمومی، حمایت از انجمن‌های تجاری مرتبط با کارآفرینی، ارائه مشاوره‌های حقوقی و مدیریتی به کارآفرینان، مالکیت معنوی، برگزاری کلاس‌ها و دوره‌های آموزشی مدیریت کارآفرینی

سرمایه انسانی

اطلاعات و دانش و تکنولوژی، وجود استعدادهای فنی، پرورش خلاقیت و نوآوری و توسعه مهارت‌های کارآفرینی، پرورش روحیه انگیزه کارآفرینی، آموزش مدیریت کارآفرینی در مدارس و دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش بنیان

بازار

اندازه بازار، مشتریان مرجع اولیه (الگوی دیگران بشوند)، سازمان‌های بزرگ به‌عنوان مشتریان، مشتریان عام داخلی، حذف دلالان و واسطه‌ها، اصلاح نظام قیمت گذاری، تدوین قوانین منسجم صادرات و واردات، حمایت از تولید داخلی، تسهیل دسترسی‌های آسان به بازارهای داخلی و خارجی

 

سیاست

اهداف و سیاست‌های کلان، سازوکار اعمال و کنترل سیاست‌ها و قوانین، جو سیاسی، تعامل و همکاری نزدیک دولت-صنعت و دانشگاه، قوانین ورود به بازار (مجوزها)، معافیت‌های مالیاتی و گمرکی، ساده سازی مراحل اداری، حذف موانع کارآفرینی، اعطای مشوق‌های قانونی، تسهیل ورود ایده پردازان و کارآفرینان به بازار، اصلاح قوانین و مقررات به نفع کارآفرینی و کارآفرینان

 

با ارتباط دهی مضامین فراگیر، سازمان­دهنده و پایه، مدل توسعه اکوسیتسم­کارآفرینی بر اساس روش تحلیل تم با استفاده از نرم افزار AMOS به دست آمده است که این ارتباطات در شکل زیر ملاحظه می‌شود:

 

شکل1.  مدل توسعه اکوسیستم­کارآفرینی استان­کردستان

بحث و نتیجه­گیری

مطالعات مختلف در کشورها و اقتصادهای متعدد مشخص کرده است که توسعه اقتصاد هر منطقه در سطح کلان تحت تاثیر نظام کارآفرینی آن منطقه است. شناسایی مجموعه این شاخص‌ها و آثار آنان به عنوان ابعاد اکوسیستم­کارآفرینانه برای توسعه پایدار فعالیتهای­کارآفرینی اهمیت بالایی دارد. برای توسعه نواحی‌مرزی، لازم است ظرفیت­سازی و تحرک­اقتصادی صورت گیرد. ظرفیت­سازی با برنامه‌های توسعه‌منطقه­­­­­­ای و تحرک­اقتصادی از طریق کارآفرینی و بهبود اکوسیستم­کارآفرینی منطقه تحقق می­یابد. با توجه به اینکه در محدوده مناطق‌مرزی و در محدوده بازارچه‌های‌مرزی، اتباع خارجی تردد می‌نمایند و میزان سطح توسعه­یافتگی مناطق، مورد قضاوت و ارزیابی و مقایسه با شرایط حاکم بر آن سوی مرز توسط آنان قرار می­گیرد، دولت جهت ایجاد برتری در رقابت موجود، خود را ملزم به رسیدگی جهت تقویت شاخص‌های توسعه در این محدوده مرزی دانسته و به آن مبادرت می‌ورزد. توسعه مناطق‌مرزی از جمله انواعی از توسعه است که شدیدا" در جهت هدف‌های اجتماعی و سیاسی جریان دارد. از طریق توسعه در این مناطق می­توان به امنیت رسید، توسعه­نیافتگی، عامل اصلی ناامنی است. کارآفرینی، سرآمد تمام سیاست‌هایی است که میتواند اقتصاد منطقه را به تحرک وادارد.

بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف" ارائه مدل توسعه اکوسیتم­کارآفرینی در مناطق‌مرزی، مورد مطالعه استان­کردستان" انجام شد. در این مطالعه پس از مرور ادبیات حوزه اکوسیستم­کارآفرینی و انجام مصاحبه با 15 کارشناس و سیاستگذار و خبرگان و فعالان این حوزه، داده‌های حاصل از مصاحبه کیفی جمع­آوری شد سپس مفاهیم و گزاره‌های کلامی به دست آمده طی دو مرحله با استفاده از روش تحلیل مضمون، تعداد 34 مضمون پایه به دست آمد. نتایج روش تحلیل مضمون، مدلی با 7 متغیر سرمایه اجتماعی (با 7 بعد)، سرمایه مالی (با 12 بعد)، سیاست (با 11 بعد)، بازار (با 9 بعد)، سرمایه انسانی (با 5 بعد)، حمایت (با 14 بعد)، فرهنگ (با 9 بعد) به دست آمد.

مطالعه تطبیقی صورت گرفته با پژوهش‌های سایر محققان و مقایسه هر یک از عوامل حاصل از تحقیق با ادبیات پژوهشی، نشان میدهد که بسیاری از عوامل به دست آمده در تحقیقات قبلی اشاره نشده و جزو نتایج جدید این مقاله محسوب میشود.

بر اساس یافته‌های پژوهش، متغیرها و معیارهای سرمایه انسانی در اکوسیستم کارآفرینی استان کردستان شامل موارد زیر است:

پرورش حس خلاقیت و نوآوری و توسعه مهارتهای کارآفرینی، افزایش اطلاعات و دانش و تکنولوژی، وجود استعدادهای فنی، پرورش روحیه و انگیزه کارآفرینی دراقشار جامعه، آموزش کارآفرینی در مدارس، دانشگاه‌ها و شرکتهای دانش بنیان.

بر اساس یافته‌های پژوهش، متغیرها و معیارهای سرمایه مالی در اکوسیستم کارآفرینی استان کردستان شامل موارد زیر است:

حمایت مالی از کارآفرینی، تضمین اعتبار توسط دولت برای کسب­و­کارهای نوپا، تأمین مالی توسط مراکز دولتی، وجود سرمایه­گذاران پرخطر و فرشتگان کسب‌وکار در استان، اعطای وام‌های کم­بهره و قرض­الحسنه و دارای تنفس در بازپرداخت اقساط، تشکیل صندوق‌های مالی، وجود افراد رابط، ایجاد اطمینان برای جلب سرمایه­گذاری در سطح استان، ارتباط با سرمایه­گذاران استان، شبکه جامع ذی­نفعان مقررات بخش عمومی ظرفیت نوآوری منطقه­ای را از راههای مختلفی تحت تاثیر قرار میدهد،دولتها میتوانند با ابزاری چون تامین مالی به صورت مستقیم باعث تحریک و رونق اقتصادی شوند. بر اساس یافته‌های پژوهش، متغیرها و معیارهای سیاست‌ها در اکوسیستم کارآفرینی استان کردستان شامل موارد زیر است:

حذف موانع کارآفرینی در مناطق مرزی، اصلاح قوانین و مقررات به نفع کارآفرینی و کارآفرینان، مشخص کردن اهداف و سیاست‌های کلان، ایجاد معافیتهای مالیاتی و گمرکی در مناطق‌مرزی، ساده­سازی مراحل اداری، تسهیل ورود ایده­پردازان و کارآفرینان به بازار، تسهیل اخذ مجوزها برای ورود به بازار، اعطای مشوق‌های قانونی، ثبات در جو سیاسی و امنیتی استان، تعامل و همکاری نزدیک دولت، صنعت و دانشگاه‌های سطح استان، سازوکار اعمال و کنترل سیاست‌ها و قوانین.

بر اساس یافته‌های پژوهش، متغیرها و معیارهای فرهنگی در اکوسیستم کارآفرینی استان کردستان شامل موارد زیر است:

حمایت فرهنگی از ریسک­پذیری و نوآوری و خلاقیت، اصلاحات فرهنگی برای ایجاد ارزشمندی کارآفرینی در مقابل قاچاق و دلالی، پرورش روحیه خلاقیت و نوآوری، بهبود نگرش و میل به کارآفرینی، افزایش فرهنگ نوآوری و خلاقیت در جامعه، تجلیل از کارآفرینان موفق در استان، وجود کسانی که پیشران وپیشرو هستند (مرشدین)، تشویق‌های رسانه­ای کارآفرینان برتر بعد فرهنگ نقش زمینه­ای در کلیت و ابعاد مختلف اکوسیستم کارآفرینی استان دارد.

بر اساس یافته‌های پژوهش، متغیرها و معیارهای بازار در اکوسیستم کارآفرینی استان کردستان شامل موارد زیر است:

حمایت از تولید داخلی، سازمان‌های بزرگ به عنوان مشتریان کسب­و­کارهای کوچک و متوسط باشند، حذف دلالان و قاجاق، ایجاد بازارچه‌های مرزی با سازوکار جدید، تسهیل دسترسی‌های آسان به بازارهای کشور عراق و بازارهای داخلی، تدوین قوانین منسجم صادرات و واردات، ایجاد امتیازاتی برای کولبران و صدور کارت پیله­وری، اصلاح نظام قیمت­گذاری، مشتریان عام داخلی برای استفاده از بازارهای مرزی، اندازه بازار، مشتریان مرجع اولیه الگوی دیگران بشوند.

بعد بازار بعدی است که کلیه مولفه‌های آن از اهمیت بالایی برخوردار میباشند. در واقع این بعد و مولفه‌های آن را میتوان پیشران اکوسیستم­کارآفرینی استان در نظر داشت که در صورت وجود وضعیت مطلوب میتوان حرکت و عملکرد مطلوب اکوسیستم رانیز انتظار داشت.

بر اساس یافته‌های پژوهش، متغیرها و معیارهای حمایتی در اکوسیستم­کارآفرینی استان­کردستان شامل موارد زیر است:

حمایت از نوآوری، قوانین ضدانحصاردر مناطق مرزی، قوانین مالیاتی، حمایت زیرساختی، قوانین ضد­قاجاق، حمایت از انجمن‌ها، افزایش مدیریت کارآفرینی، حمایت خانواده و دوستان از کارآفرین، اشتراک دانش و تجربه با کسب­و­کارهای نوپا، حمایت قوانین کار، امنیت عمومی، مشاوره به کارآفرینان، مالکیت معنوی، سیستم حقوقی، دسترسی آسان به اطلاعات. از نکات مهم و قابل توجه در بعد حمایتی، اهمیت حمایت‌های غیرمستقیم نسبت به حمایت‌های مستقیم توسط دولت است. این موضوع میتواند باعث به وجود آمدن شرایط مساعد در بازار گردد.

بر اساس یافته‌های پژوهش، متغیرها و معیارهای سرمایه اجتماعی در اکوسیستم کارآفرینی استان کردستان شامل موارد زیر است:

نگرش و میل به کارآفرینی در منطقه، سرمایه اجتماعی، آموزش کارآفرینی در مدارس و دانشگاهها، شبکه‌های غیررسمی، مشارکت ­اجتماعی، اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی حسب مصاحبه‌های انجام شده بعد سرمایه­اجتماعی به عنوان یکی از مولفه‌های بسیار مهم اکوسیستم نیازمند توجه بیشتر در شرایط فعلی استان است که راهی برای انتقال دانش بین شرکتها و دانشگاهها ایجاد مینماید و همچنین کمک به گسترش اطلاعات در مورد فرصتهای­کارآفرینانه می­کند و کارآفرینان را به تامین­کنندگان مالی متصل میکند. ضرورت توجه به سازمانها و نهادهای محلی، همچنین توجه بر مزیت نسبی منطقه و در صورت لزوم، انجام تغییرات نهادی وسیع با هدف رفع موانع موجود در مسیر توسعه­اقتصادی و اجتماعی منطقه است. امروزه کاملا واضح است که توسعه چنین مناطقی باید از طریق به تحرک واداشتن ظرفیت‌ها و مزیت‌های محلی و منطقه­ای تحقق پذیرد.

تمرکز پژوهش حاضر بر حوزه اکوسیستم­کارآفرینی در مناطق‌مرزی قرار داشته که با فرایندی چند مرحله­ای هم به طور جامع به متون و تحقیقات پیشین مرتبط با اکوسیستم­کارآفرینی ایران توجه گردیده و هم در اقداماتی عملیاتی مولفه‌های اکوسیستم­کارآفرینی در استان­کردستان تایید، اصلاح و یا تکمیل گردیده است. در تعیین خط‌مشی‌ها به جای تمرکز بر روی یک رکن خاص، تمامی ارکان اکوسیستم باید مدنظر قرار گرفته شود. تمرکز بر روی بهبود رکن ضعیفتر در ابتدا عواید خوبی نصیب شما خواهد نمود. پختن یک کیک را در نظر بگیرید که هر رکن یکی از اجزای تشکیل­دهنده آن است. اگر تخم‌مرغ نداشته باشید اضافه کردن مقدار بیشتری آرد کمکی به شما نخواهد کرد بنابراین بهتر است در ابتدا تخم‌مرغ اضافه نمایید تا شاهد شروع بهبود باشید.

پرداختن جامع به مقوله اکوسیستم­کارآفرینی منطقه­ای علاوه بر مشخص نمودن ابعاد و مولفه‌ها که نقطه آغاز پژوهش در این زمینه است، نیازمند تبیین روابط بینابینی و همچنین چارچوب سنجش مولفه‌هاست. هریک از این موارد میتواند در قالب تحقیقات خاصی مورد پیگیری قرار گیرند. محدودیت‌های پژوهش اجرای اولین بار پژوهش و عدم وجود پیشینه‌های  تحقیقی داخلی و خارجی و نبود منابع اطلاعاتی به جهت مقایسه و استفاده از تجارب آنان و عدم حمایت‌مالی در رابطه با تکمیل پروژه تحقیقات و محدویت‌های مالی بود.

پیشنهادات پژوهش لزوم توجه به بعد سرمایه­اجتماعی، فرهنگ، حمایت از کارآفرینان، نقش بازار در توسعه اکوسیستم­کارآفرینی، توجه به سیاستها (بازارچه‌های مرزی، تشکیل واحد‌های تولیدی در مناطق مرزنشین، افزایش نشست‌های مشترک بین مسئولان ایرانی و عراقی و تعدیل شرایط مقررات صادرات و واردات و حذف بروکراسی‌های اداری به نفع توسعه اکوسیستم‌مناطق مرزی)، توجه به سرمایه‌های مالی متناسب با سطح نیازها و رفع آنها، شناسایی عوامل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در توسعه کارآفرینی استان­کردستان می­باشد.

پی‌نوشت‌ها

 1. Khattab and Almagli 2. Bathelt and Spigel
 2. GEM 4. Bronsenko and Bosckma
 3. Nylund and Cohen 6. De Vita et al
 4. Acs et al 8. Stam
 5. Belitski and Heron 10. Yahya. Al-Abri et al
 6. Isenberg 12. Nylund and Cohen
 7. Isenberg 14. Mateju
 8. Spigel 16. Napier
 9. Stam 18. Isenberg
 10. Motoyama & Watkins 20. Kantis and Federico
 11. Overholm 22. Nazarov et al
 12. Feldman 24. Ajide and Kameel
 13. Altonn 26. Aroda and et al
 14. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
 15. Myson and Brown 29. Regl and Nik
 16. Sorsh and Ramraj 31. Pistro and et al

 

* دانشجوی دکترای گروه کارآفرینی، واحد قزوین،دانشگاه آزاد اسلامی قزوین،ایران

** استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه آزادقزوین، ایران abadizadeh@gmail.com

*** دانشیارگروه مدیریت بازرگانی واحد علوم وتحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران

فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال چهاردهم، شمارۀ 57، بهار 1399، صفحه 59-29

 

[i] Khattab and Almagli

[ii] Bathelt and Spigel

[iii] GEM

[iv] Bronsenko and Bosckma

[v] Nylund and Cohen

[vi] De Vita et al

[vii] Acs et al

[viii] Stam

[ix] Belitski and Heron

[x] Yahya. Al-Abri et al

[xi] Isenberg

[xii] Nylund and Cohen

Isenberg [xiii]

[xiv] Mateju

[xv] Spigel

[xvi] Napier

[xvii] Stam

[xviii] Isenberg

[xix] Motoyama & Watkins

[xx] Kantis and Federico

[xxi] Overholm

[xxii] Nazarov et al

[xxiii] Feldman

[xxiv] Ajide and Kameel

[xxv] Altonn

[xxvi] Aroda and et al

[xxvii] Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

[xxviii] Myson and Brown

[xxix]  Regl and Nik

[xxx] Sorsh and Ramraj

[xxxi] Pistro and et al

براتی، امیر؛ یاوری، الهام و شریف، حسین. (1396). شناسایی شاخص‌های اولویت دار سنجش اکوسیستم کارآفرینی برای پیاده سازی در مناطق ایران. فصلنامه علوم مدیریت ایران، 12(45)، 61-84.
تابع­جماعت، ماشااله؛ موسی­خانی، مرتضی؛ الوانی، سیدمهدی و داوری، علی. (1396). الگوی کارآفرینی استراتژیک: مطالعه موردی وزارت نیرو. فصلنامه پژوهش‌های سیاستگذاری و برنامه­ریزی انرژی، 3(7)،  171-200.
ثقفی، مهدی. (1396). بررسی نقش بازارچه‌های مرزی در توسعه اقتصادی استان خراسان­جنوبی. فصلنامه پژوهشنامه مطالعات مرزی، 5(1)،  1-12.
حق­شناس، سیدعلی؛ ازغندی، سیدعلیرضا و توسلی­رکن­آبادی، مجید. (1398). نقش فقر در تهدیدات امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مطالعه موردی: استان­کردستان. فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی، 13(47)،  153-170.
داوری، علی؛ سفیدبری، لیلا و باقرصاد، وجیهه. (1396). عوامل اکوسیستم کارآفرینی ایران بر اساس مدل آیزنبرگ. توسعه کارآفرینی، 10(1)،  100-120.
رمضانپور­نرگسی، قاسم؛ رمضانپور­نرگسی، سمیه و غفاری، علی. (1394). عناصر کلیدی مؤثر بر توسعه کارآفرینی فناورانه در شرکت‌های دانش­بنیان مستقر در پارک‌های علم­و­فناوری در ایران. توسعه کارآفرینی،  8(4)،  766-794.
رمضانی­نژاد، رحیم؛ برومند، محمدرضا و احمدی، فاطمه. (1397). اکوسیستم­کارآفرینی: رویکردی جدید برای توسعه کارآفرینی در ورزش. پژوهش‌های معاصر در مدیریت ورزش، 8(16)،  29-40.
سعیدی، علی­اصغر؛ اسماعیل زاده، خالد و عبدالله­پور، جمال. (1388). بررسی جامعه­شناختی اقتصادی بازارچه‌های مشترک مرزی مطالعه موردی: بازارچه‌های مرزی سردشت و پیرانشهر. فصلنامه علوم اجتماعی، 16(45)،  93-133.
قنبری، رضوان؛ آگهی، حسین؛ علی­بیگی، امیرحسین و زرافشانی، کیومرث. (1395). واکاوی محتوای سیاست‌ها در تطابق با ابعاد اکوسیستم کارآفرینی. توسعه کارآفرینی، 9(1)،  39-58.
قنبری، رضوان؛ آگهی، حسین­؛ علی­بیگی، امیرحسین و زرافشانی، کیومرث. (1393). راهبرد اکوسیستم کارآفرینی: پارادایم جدید توسعه کارآفرینی. کارآفرینی در کشاورزی، 1(3)،  21-38.
محمدی، حمیدرضا و فخرفاطمی، علی­اکبر. (1384). نقش بازارچه‌های مرزی در توسعه فضایی مناطق‌مرزی پژوهش موردی: بازارچه مرزی باجگیران. فصلنامه ژئوپلیتیک، 1(1)،  55-76.
میگون­پوری، محمدرضا؛ پوربصیر، محمدمهدی و مبینی­دهکردی، علی. (1398). طراحی اکوسیستم پردیس دانشگاهی با رویکرد مدلسازی ساختاری-تفسیری. فناوری آموزش، 14(1)،  251-261.
Acs, Z. J., Autio, E., & Szerb, L. (2014). National systems of entrepreneurship: Measurement issues and policy implications. Research Policy, 43(3), 476–494.
Arruda, C., Nogueira, V.S., & Costa, V. (2014). The Brazilian entrepreneurial ecosystem of startups: An analysis of entrepreneurship determinants in Brazil as seen from the OECD pillars. Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, 2(3), 17–57.
Bathelt, H., & Spigel, B. (2011). University spin-offs and regional policy in comparative perspective: The cases of Columbus (Ohio) and Toronto and Waterloo (Ontario). International Journal of Knowledge- Based Design, 3(3), 202–219.
Belitski, M., & Heron, K. (2017). Expanding entrepreneurship education ecosystems. Journal of Management Development, 36(2), 163-177.
Borissenko, J., & Boschma, R. (2017). A critical review of entrepreneurial ecosystems research: towards a future research agenda: Lund University, CIRCLE Center for Innovation, Research and Competences in the Learning Economyo. Document Number)
De Vita, L., Mari, M., & Poggesi, S. (2014). Women entrepreneurs in and from developing countries: Evidences from the literature. European Management Journal, 32(3), 451-460.
Feldman, M.P. (2014). The character of innovative places: Entrepreneurial strategy, economic development, and prosperity. Small Business Economics, 43(1), 9–20.
FM Ajide. HO.KAMEEL. (2018). An Overview of Entrepreneurial Development in Developing Countries: Comparative Analysis. Conference paper presented at ICAN-Annual International Academic Conference on Accounting and Finance on 18-20th of April،2018 at Covenant University، Otta ، Nigeria.
Global entrepreneurship monitor. (2018). Global entrepreneurship report. Global Entrepreneurship Research Association.
Isenberg, D (2011) The entrepreneurship ecosystem strategy as a new paradigm for economy policy: principles for cultivating entrepreneurship, Babson Entrepreneurship Ecosystem Project, Babson College, Babson Park: MA
Isenberg, D.J. (2010). The big idea: How to start an entrepreneurial revolution. Harvard Business Review, 88(6), 40–50.
Kantis, H & Frederico, J. (2011) Entrepreneurial Ecosystems in Latin America: the role of policies.Extracted from: http://www.innovacion.gob .cl/wpcontent/upload s/2012 /06/Entrepreneurial Ecosystems-in-Latin-America_the-role-of-policies.pdf
Khattab, I & Osman Almagli, Omar, (2017),   Towards an Integrated Model of Entrepreneurship Ecosystem, Journal of Business & Economic Po licy, Vol. 4, No. 4.
Mason, C., & Brown, R. (2014). Entrepreneurial ecosystems and growth-oriented entrepreneurship. Final Report to OECD, Paris, 30(1), 77-102.
Mateju, M. (2016). Role of technology entrepreneurship in the development of innovativeness of small and mediumsized enterprises. Management, 20(1), 167-183.
Motoyama, Y., & Watkins, K. (2014). Examining the connections within the startup ecosystem: A case study of St. Louis (Kauffman Foundation Research Series on City, Metro, and Regional Entrepreneurship). Kansas City, MO: Kauffman Foundation.
Napier, G & Hansen, C (2011) Ecosystems for Young Scaleable Firms, FOR A Group.
Nazarov,M., Butryumva N., & Sidorov D. (2015). Development of technology entrepreneurship in a transition economy: An example of the russian region with high scientific potential. Entrepreneurship, 89-104.
Nylund, P. A., & Cohen, B. (2017). Collision density: driving growth in urban entrepreneurial ecosystems. International Entrepreneurship and Management Journal, 13(3), 757-776.
Overholm, H., (2015). Collectively created opportunities in emerging ecosystems: The case of solar service ventures. Technovation, 39-40, 14–25
Spigel, B., (2015). The Organization of Entrepreneurial Ecosystems,. Entrepreneurship: Theory & Practice.
Stam, E (2013) Entrepreneurial_Ecosystem.NL: miracle or paradox. Presentation to OECD LEED Programme Workshop on Entrepreneurial ecosystems and Growth-oriented entrepreneurship, The Hague, 7 November.
Stam, E. (2015). Entrepreneurial Ecosystems and Regional Policy: A Sympathetic Critique. European Planning Studies, 1759–1769.
Yahya. Al-Abri, M, Abdul Rahim, A, Hussain, N.H. (2018), Entrepreneurial Ecosystem: An Exploration of the Entrepreneurship Model for SMEs in Sultanate of Oman, Mediterranean Journal of Social Sciences, Doi: 10.2478/mjss-2018-0175.