تامین پیمانه‌ای: چرا و چگونه؟ مطالعه موردی: تعیین اولویت‌ برون‌سپاری پیمانه‌های بدنه خودرو سمند

چکیده

این مقاله اهمیت نگاه راهبردی به تامین پیمانه‌ای را بررسی می‌کند و به ارائه‌ی فرآیندی برای تصمیم برون‌سپاری پیمانه‌ها در صنایع تولیدی می‌پردازد. این مقاله حاصل مطالعات تئوریک و تجربه عملی در یک شرکت تولیدی است. فرآیند تصمیم ارائه شده در خصوص تامین پیمانه‌ای محصولات، شامل تعیین جهت‌گیر‌یهای راهبردی، انتخاب پیمانه‌ها، ارزیابی پیمانه‌ها، و اولویت‌بندی آنها است. این مقاله با تاکید بر اهمیت معیارهای ارزیابی،‌ 5 عامل «اهمیت برای مشتری»، «نرخ تغییر فناوری»، «جایگاه رقابتی شرکت»، «قابلیت پایگاه تامین»، و «روابط معماری» را به عنوان جامع‌ترین معیارهای ارزیابی راهبردی تصمیم برون‌سپاری در صنایع تولیدی معرفی می‌کند. به علاوه، ارزش افزوده اقتصادی هر پیمانه نیز که مهمترین معیار مالی محسوب می‌شود به عنوان مکمل چارچوب تصمیم برون‌سپاری پیشنهاد می‌‌شود. در بخش دیگری از مقاله، فرآیند ارائه شده در مورد تصمیم برون‌سپاری 28 پیمانه بدنه‌ی خودرو مورد استفاده قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modular Sourcing: Why and How Case Study: Prioritizing Samand Body Modules for Outsourcing

چکیده [English]

In this paper the importance of strategic approach to modular sourcing is described. Also a process for modular sourcing decision in manufacturing industry is proposed. The proosed decision process includes determination of strategic directions, selection of modules, evaluation and prioritization of them. With a focus on the importance of evaluation criteria, this paper proposes the following factors as the comprehensive strategic sourcing decision criteria for manufacturing industry: customer importance, technology clockspeed, competitive position, supply basecapability, and architectural relationship. Also, economic value added as the most important financial factor is presented. At the end, the proposed process ia applied for outsourcing decision of 28 automobil body modules.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Outsourcing
  • Modular Sourcing
  • Product Architecture
لعیا الفت٭ مسعود براتی (1386) تامین پیمانه‌ای: چرا و چگونه؟ مطالعه موردی: تعیین اولویت‌ برون‌سپاری پیمانه‌های بدنه خودرو سمند سال 2 (شماره 6), 1-23 Laya Olfat Masoud Barati (2007) Modular Sourcing: Why and How Case Study: Prioritizing Samand Body Modules for Outsourcing volume 2 (Number 6), 1-23