رابطه بین نگرش مصرف‌کنندگان به وب‌سایتها و اثربخشی تبلیغات اینترنتی

چکیده

این مقاله با هدف بررسی ارتباط بین نوع نگرش مصرف‌کنندگان به وب‌سایتها و اثربخشی تبلیغات اینترنتی به آزمون چهار فرضیه، می‌پردازد. جامعه آماری این مقاله شامل 248 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه شیراز (روزانه) در سال تحصیلی 86-85 می‌باشد. گردآوری داده توسط پرسشنامه صورت گرفته است که در پرسشنامه از آنها خواسته شده تا نامهای تجاری‌ تبلیغ شده در اینترنت را که به خاطر می‌آورند و همچنین مزایا و معایبی را که در تبلیغات اینترنتی مشاهده می‌‌کنند نام ببرند. همچنین از آنها خواسته شده است که هر تبلیغاتی را که در هر رسانه‌ای (اینترنتی و غیر اینترنتی) به خاطر می‌آورند نام برده و توضیح دهند که آیا به نظر آنان جالب بوده یا خیر. آنچه از نتایج بر می‌آید این است که مشاهده وب‌سایتها به مصرف‌کنندگان کمک می‌کند تا نام تجاری تبلیغ شده در اینترنت را به خاطر آورند و همچنین این امر باعث ایجاد نگرش مثبت نسبت به نام تجاری تبلیغ شده، شده است. مصرف‌کنندگانی که نگرش مثبت به وب‌سایتها داشته‌اند نسبت به مصرف‌کنندگانی که نگرش مثبت نداشته‌اند، مزایای بیشتری را برای تبلیغات اینترنتی قائل بوده‌اند از طرف دیگر آنها همچنین معایب بیشتری نیز برای تبلیغات اینترنتی قائل شده‌اند. سرانجام مصرف‌کنندگان به تبلیغات تلویزیونی بیشتر از تبلیغات اینترنتی علاقه‌مندی نشان داده‌اند. یافته‌های این پژوهش یک تصویر پیچیده‌ای از تبلیغات اینترنتی را نشان می‌دهد که امید است برای تبلیغ‌کنندگان اینترنتی مفید واقع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of Relation between Users' view towards Websites and Internet Advertising Effectiveness

چکیده [English]

The purpose of the present study was to test four hypotheses regarding the effects of viewing websites on internet advertising. A sample of 289 postgraduate students of Shiraz University was asked to fill out the research questionnaire. They were asked to recall brand names seen on the internet to describe perceived advantages and disadvantages of online advertising and to recall ads encountered in all media and whether they liked them or not. Findings show that visiting websites increase aided recall of brands seen on the internet and to improve users' views of the brand. Users who had a positive view saw more advantages in web advertising but they perceived more disadvantages as well. Finally, the sample users appeared to like TV advertising more than internet advertising. The findings present a complex picture of internet advertising which will be useful for online advertisers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • User view
  • Websites
  • Internet advertising
  • Advertising effectiveness
عباس عباسی٭ مقدسه محمدیان (1386) رابطه بین نگرش مصرف‌کنندگان به وب‌سایتها و اثربخشی تبلیغات اینترنتی سال 2 (شماره 7), 99-119 Abbas Abbasi Moghaddaseh Mohammadian (2007) Survey of Relation between Users' view towards Websites and Internet Advertising Effectiveness volume 2 (Number 7), 99-119