ساختارهای چندبعدی، انواع و اعتبارسنجی

چکیده

ساختارهای چندبعدی بسیاری در ادبیات مدیریت وجود دارند که محققان ارتباطات بین ساختار کلی و ابعادش را مشخص نکرده‎اند. این در حالی است‎ که نوع ساختار چندبعدی تأثیر به‏سزایی در روش اعتبارسنجی و تفسیر آن دارد. در این نوشتار سعی شده است که انواع ساختارهای چندبعدی معرفی و انواع ارتباطات میان آن‎ها و ابعادشان تشریح شود. هنگام طرح‎ریزی یک مطالعه، علاوه بر توجه به ارتباطات تئوریکی بین ساختار چندبعدی و ابعادش، ارتباطات بین ابعاد و شاخص‎ها نیز باید بررسی شود. مشخص نکردن ارتباطات بین ابعاد و شاخص‎ها باعث افزایش خطای اندازه‎گیری در اعتبارسنجی ساختار چندبعدی می‎شود. در این تحقیق، مدل‎های متفاوت ارتباطات بین ابعاد و شاخص‎ها نیز ارائه شده است. همچنین روش‎های گوناگون اعتبارسنجی ساختارهای چندبعدی، به تفکیک انواع مدل‎ها بیان شده است. این مقاله راهنمایی برای محققان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی به‎خصوص در رشتة مدیریت است تا ایشان را در مدل‎سازی هدایت کند و بر اعتبار نتایج و یافته‎هایشان بیافزاید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Multi-Dimensional Constructs, Variations, and Verifications

چکیده [English]

There are several multi-dimensional constructs in management literature for which scholars have not determined the relation between the construct and its dimension. This article aims at introducing different kinds of multi-dimensional constructs and explaining their various relations with the corresponding dimensions. In planning a research, not only the theoretical relation between multi-dimensional construct and its dimensions but also the relation between dimensions and indictors need to be taken into account. Failure to recognize the relation between dimensions and indictors will give rise to an increase in measurement error in verification of the construct. This paper offers different models of the relation between dimensions and indictors and also expresses a variety of multi-dimensional constructs verification methods based on their types.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multi-Dimensional Constructs
  • Reflective Measurement Model
  • Composite Measurement Model
  • Verifications
پیام حنفی‎زاده آرزو رحمانی (1388) ساختارهای چندبعدی، انواع و اعتبارسنجی سال 4 (شماره 14), 31-62 Payam Hanafizadeh Arezoo Rahmani (2009) Multi-Dimensional Constructs, Variations, and Verifications Volume 4 (Number 14), 31-62