انتشار جلد دوم کتاب روشهای پژوهش اجتماعی

به اطلاع می رساند جلد اول و دوم کتاب روش های پژوهش اجتماعی نوشته ی جناب آقای دکتر فقیهی و سرکار خانم دکتر عسل آغاز، درنشر ترمه منتشر شده و در بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به فروش می رسد.