مدیریت اثر بخش پروژه‌های پیچیده در صنعت ارتباطات سیار ایران

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد MBA پردیس بین الملل دانشگاه صنعتی شریف

2 عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

این تحقیق بر اساس استفاده از مدل‌های نظری پروژه‌های پیچیده، با هدف شناخت عوامل موثر بر پیچیدگی پروژه‌های صنعت ارتباطات سیار در ایران و ارائه مدل پیچیدگی و شناسایی اقدامات اساسی جهت مدیریت موفق این دسته از پروژه‌ها انجام یافته است. در این تحقیق، به منظور ارائه چارچوبی مشترک برای درک یکسان عوامل پروژه، انواع مختلف پیچیدگی و شاخص‌های خاص هر نوع پیچیدگی معرفی و تشریح شده است. در مرحله اول با مصاحبه، درک مدیران ارشد فعال در صنعت در مورد پروژه‌های پیچیده با یافته‌های آکادمیک و تحقیقات پیشین مقایسه و ارزیابی شد. در مرحله دوم تحقیق با استفاده از پرسشنامه، ضمن ارزیابی مدل پیشنهادی حاصل از مصاحبه، میزان تأثیر هر کدام از عوامل بر پیچیدگی پروژه‌ها، اقدامات اساسی جهت مدیریت موفق پروژه‌های ارتباطات شناسایی شد. فرضیات تحقیق در مورد تأثیر تجربه کاری مدیران پروژه بر طبقه‌بندی عوامل موثر بر پیچیدگی پروژه‌ها و رتبه بندی عوامل موجد پیچیدگی بر اساس نقش سازمان در صنعت مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective Factors on the Complexity of Projects and Effective Management of Complex Projects, Case Study: Mobile Communication Industry in Iran

نویسندگان [English]

  • Hosein Khodayari 1
  • Mehran Sepehri 2
1
2
چکیده [English]

Abstract:In the past decade, projects have grown in complexity. Simple project management standards and methodologies can no longer help manage such complex projects. New models and techniques are needed to be used in complex projects. In this research, we first, identified critical factors affecting complex projects, and the basic steps needed to manage such projects. We further reviewed several research work related to managing complex projects. Second, we studied several projects in mobile communication industry in Iran. Initially, we used in-depth interviews with top managers who were active in this industry to identify issues and factors affecting the complexity of mobile communication projects . We compared the findings from the interviews with the results obtained in the previous part of literature studies. Third, we developed a questionnaire based on the findings from the literature and in-depth interviews and distributed it to some professionals and team members in several finished and on-going projects in Iran Mobile Communication industry. As a result of the study, we were able to identify the most effective factors and corresponding required basic steps related to the complexity of projects in this industry. In particular, we found that, the ranking and importance of project complexity factors are related to the level of experience of managers and professionals. In addition, the factors related to the project complexity are not identical in various types of projects. Thus, the ranking of factors depend on the type of projects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Complex Projects
  • Mobile Industry
  • Effective Factors
  • Project Management