اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 5238
تعداد پذیرش 155
تعداد عدم پذیرش 4737

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 53
تعداد مقالات 315
تعداد مشاهده مقاله 725523
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1070036
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 392 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 756 روز
متوسط زمان داوری 328 روز
متوسط زمان پذیرش 129 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 437 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 202 روز
درصد پذیرش 3 %