اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 5651
تعداد پذیرش 189
تعداد عدم پذیرش 5131

مقالات منتشر شده (از سال 1384)
تعداد دوره‌ها 16
تعداد شماره‌ها 58
تعداد مقالات 342
تعداد مشاهده مقاله 772868
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1149910
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 10167 روز
متوسط زمان پذیرش 129 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 406 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 202 روز
درصد پذیرش 3 %