اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 5370
تعداد پذیرش 165
تعداد عدم پذیرش 4857

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 54
تعداد مقالات 320
تعداد مشاهده مقاله 742134
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1095483
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 318 روز
متوسط زمان پذیرش 129 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 427 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 202 روز
درصد پذیرش 3 %