اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 5141
تعداد پذیرش 150
تعداد عدم پذیرش 4677

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 52
تعداد مقالات 310
تعداد مشاهده مقاله 717519
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1057954
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 400 روز
متوسط زمان داوری 339 روز
متوسط زمان پذیرش 129 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 443 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 202 روز
درصد پذیرش 3 %