اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 5485
تعداد پذیرش 176
تعداد عدم پذیرش 4965

مقالات منتشر شده (از سال 1384)
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 56
تعداد مقالات 330
تعداد مشاهده مقاله 755581
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1120251
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 10167 روز
متوسط زمان پذیرش 129 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 419 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 202 روز
درصد پذیرش 3 %