درباره نشریه

اولین شماره فصلنامه علوم مدیریت ایران در بهار سال 1385 بر اساس مجوز شماره 1575/124 مورخ 29/4/1384 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شد و در اسفند ماه 1386 بنابر مصوبه شماره 50/3 مورخ 19/1/1387 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور به دریافت درجه علمی – پژوهشی نایل شد . صاحب امتیاز این نشریه انجمن علوم مدیریت ایران است و مدیر مسئول و سردبیر آن به ترتیب دکتر حسن عابدی جعفری و دکتر ابوالحسن فقیهی می باشند . هدفها و راهبردهای نشریه علوم مدیریت ایران را در اولین یادداشت سردبیر می خوانید:

سرشت زندگی سازمانی در روزگار ما به گونه ای است که به نظر نمی رسد بتوان سازمانهای اجتماعی و اقتصادی عصر اطلاعات را با آموزه های کهن مدیریت اداره کرد . تحولات پی در پی و بی وقفه ای که متاثر از پیشرفتهای علمی و دستاوردهای جدید فناوری است به پویایی و پیچیدگی محیط سازمانها افزوده است . این وضعیت ایجاب می کند که رهبری و مدیریت سازمانها به دست کسانی سپرده شود که اولاً درک صحیحی از شرایط جدید داشته باشند و ثانیاً از روشها و شیوه های نوین مدیریت بهره گیرند. بنابراین در جامعه سازمانی کنونی ,مدیریت اثربخش رفتار اداری ,بدون آگاهی از دانش ها و مهارت های بهنگام سازمان و مدیریت شدنی نیست . در این شرایط هر تلاشی که حاوی آموزه های سودمند باشد و بر سطح بینش , دانش و مهارت مدیران و کارکنان سازمان ها بیفزاید , ستودنی است .

انجمن علوم مدیریت ایران که ماموریتش گسترش دانش و تبادل تجارب و دستاوردهای نوین مدیریت است به انتشار فصلنامه علوم مدیریت ایران مبادرت ورزیده است. این فصلنامه با رویکرد پژوهشی بر آن است که مقاله های نظری ،تجربی و تحلیلی را که از کیفیت علمی مناسبی برخوردار باشند منتشر کند . از این رو از دانشگاهیان , پژوهشگران و صاحبنظران دعوت می شود مقاله های پژوهشی خود را که دربرگیرنده نوآوریهای تئوریک و یا تجارب منحصر به فرد و کاربردی در سازمانهای دولتی , صنعتی ,بازرگانی و خدماتی کشور است به دفتر مجله ارسال نمایند. مقالات ارائه شده به فصلنامه توسط سردبیر ,شورای علمی و داوران صاحبنظر داوری می شود و چنانچه با خط مشی پژوهشی مجله سازگار باشد پس از تایید به چاپ خواهد رسید.

فصلنامه علوم مدیریت ایران

Iranian journal of management sciences 

ISSN 2717-2619

مجله در پایگاه‌هایزیر نمایه شده است:

 

1- پایگاه استنادی علوم جهان اسلام : http://mjl.isc.gov.ir/Searchresult.aspx

2- پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی: http://www.SID.ir 

3- بانک اطلاعات نشریات کشور:    http://www.magiran.com

4- عنوان و وضعیت نشریه در "فهرست نشریات دارای اعتبار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری":http://journals.msrt.ir/?list&pub=156