دوره و شماره: دوره 12، شماره 45، فروردین 1396، صفحه 1-160 (مقالات این شماره فصلنامه، به مقالات منتخب چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت اختصاص یافته است)