دوره و شماره: دوره 18، شماره 72، دی 1402 
تحلیل عملکرد مدیریت بحران در شهر تهران: آموزه هائی از حادثه ساختمان پلاسکو

صفحه 1-30

رضا رحمانی اصل؛ ابوالحسن فقیهی؛ رضا واعظی؛ غلامرضا کاظمیان


ارائه مدل ناکامی مبارزه با فساد اداری در سازمان‌های دولتی ایران

صفحه 93-113

راضیه منتظری؛ محمد حکاک؛ حجت وحدتی؛ سیدنجم الدین موسوی


ارائه مدلی برای هویت ‌سازی برند در بانک‌های ایرانی

صفحه 115-152

سید مهدی ساعتچی؛ فرزاد آسایش؛ صدیقه طوطیان اصفهانی؛ سید محمود هاشمی