کلیدواژه‌ها = مدلسازی معادلات ساختاری
تعداد مقالات: 2
1. تبیین عوامل موثر بر اثربخشی تیمهای کاری در سطح واحد

دوره 9، شماره 33، بهار 1393، صفحه 97-124

اکرم هادی زاده مقدم؛ غلامعلی طبرسا؛ محمدرضا حمیدی زاده؛ مریم طهرانی


2. ارائه یک چار‌چوب جامع برای برونسپاری در صنعت خودرو

دوره 8، شماره 32، زمستان 1392، صفحه 79-110

مهدی شیخ زاده؛ صادق معتمدی