کلیدواژه‌ها = قلمرو مفهومی کارآفرینی- پارادایم تفسیری- استراتژی تحقیق کیفی پدیدار شناسی
تعداد مقالات: 1