تاثیر آشنایی با برند و نوع محصول بر پاسخ مشتری به بازاریابی خیرخواهانه

چکیده

امروزه نقش اجتماعی شرکت‌ها بسیار پررنگ‌تر از قبل شده است. مشتریان به مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها اهمیت زیادی می‌دهند. بسیاری از شرکت‌ها جهت رسیدن به منافع تجاری به سمت همکاری تجاری با سازمان‌های غیرانتفاعی مشخص متمایل شده‌اند. بازاریابی خیرخواهانه یا عام‌المنفعه نمونه‌ای از این دست همکاری‌هاست و به نوعی خاص از همکاری و کمک شرکت‌ها به برنامه‌های عام‌المنفعه اطلاق می‌گردد. تعریف دقیق این استراتژی محل بحث است، اما به طور معمول به کمک‌های منوط به خرید کالایی معین توسط مشتریان شرکت‌ها به سازمانی غیرانتفاعی اشاره می‌کند. هدف این مطالعه، بررسی تاثیر آشنایی با برند و نوع محصول بر پاسخ‌های مشتری در بازاریابی خیرخواهانه (CRM) است. برای دسته‌بندی محصولات از ساختار مشارکت استفاده شد. هم‌چنین واکنش عمومی مصرف‌کننده به تبلیغات بازاریابی خیرخواهانه در شرایط آگاهی پایین بازاریابی خیرخواهانه نیز بررسی شد. در این مطالعه از یک آزمایش با طراحی کلاسیک با 202 پاسخ‌دهنده بهره‌گیری شد و نتایج با تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر و و آزمون t زوجی تحلیل شدند. نتایج به دست آمده نشان داد که چگونه اثر متقابل آشنایی با برند و نوع محصول می‌تواند بر پاسخ‌های مشتری به تبلیغات بازاریابی خیرخواهانه تاثیر بگذارد. ثابت شد که نوع محصول و آشنایی با برند بر پاسخ مصرف‌کننده تاثیرگذار است. هم‌چنین یافته‌های این مطالعه پاسخ مناسب به مصرف‌کنندگان به تبلیغات خیرخواهانه را حتی در فضایی که پیش‌تر بازاریابی خیرخواهانه به ندرت اجرا شده بود نشان داد. در نهایت کاربرد یافته‌ها و هم‌ترازی آن‌ها با تئوری‌های مرتبط مورد بحث قرار داده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The influence of brand familiarity and product type on consumer responses to cause-related marketing

چکیده [English]

This study investigates the effects of brand familiarity and product type on consumer responses to cause-related marketing (CRM). The study uses the involvement construct to categorize the products and assesses the general reaction of consumers to CRM campaigns in low-CRM-awareness situation. This study utilizes a classical experimental design with 202 respondents and analyzes the results using repeated-measures ANOVA and paired t-tests. The results show that brand familiarity and its interaction with product type are influential on consumer responses. The study demonstrates the favorable reaction of consumers to cause-related ads, even in an atmosphere that familiarity with the practice of CRM is low. Finally, the paper closes with implications of findings along with a justification using relevant theories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Couse –related marketing
  • Corporate Social Responsibility
  • product involverment
حسین حدادی‌نیا* حسن شوندی** احمد شربت اوغلی*** سید اسماعیل سیدان**** (1390) تاثیر آشنایی با برند و نوع محصول بر پاسخ مشتری به بازاریابی خیرخواهانه سال 6 (شماره 23), 101-126