اعتماد درون سازمانی: عاملی کلیدی در جهت تسهیم واقعی دانش


عنوان مقاله [English]

Intra-organizational trust: A key factor in genuine knowledge sharing

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Sharing
  • Intra- organizational trust
  • Knowledge based organization