اهداف و روش‌های آموزش دانشگاهی مدیریت: شناسایی ترجیح دانشجویان و مقایسه با مدرسان در دانشگاه تهران و شریف

چکیده

تحقیق حاضر به شناسایی ترجیحات دانشجویان مدیریت در خصوص اهداف آموزشی و روش‌های تدریس و تلاقی این ترجیحات با نظر مدرسان این رشته پرداخته است. 335 دانشجو و 30 مدرس توسط پرسشنامه اولویت­های خود را مشخص کرده­اند و داده­ها توسط آزمون­های آماری و توصیفی تحلیل شده­اند. نتایج نشان می­دهد که اهداف آموزشی سه­گانه شناسایی شده، در بین دانشجویان و مدرسان از اهمیت یکسانی برخوردار نیستند. دانشجویان اولویت خود را در آماده شدن برای ورود به محیط­های کاری می­دانند در حالی­که مدرسان بهبود نگرش
دانشجو به درس و ایجاد علاقه به فراگیری مباحث را مقدم بر سایر اهداف آموزش دانشگاهی به حساب می­آورند. در حالی­که هر دو گروه بر کم اهمیت­تر بودن ادامه تحصیل به عنوان یک هدف آموزشی توافق دارند
. محبوب‌ترین روش­های آموزش بین دانشجویان و مدرسان موردکاوی، ایفای نقش و مباحثه گروهی هستند. با در نظر گرفتن اهداف آموزشی، یا بدون در نظر گرفتن اهداف آموزشی، سخنرانی و روش‌های مبتنی بر کامپیوتر همواره کمترین مطلوبیت را دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ranking and comparing preferred educational objectives and teaching methods among management students and academic members in University of Tehran and Sharif University

کلیدواژه‌ها [English]

  • management education
  • teaching method
  • educational objective
  • learning outcome