ارائه مدلی جهت بررسی تاثیر راهبردهای مدیریت دانش بر عملکرد دانشگاه‌ها


عنوان مقاله [English]

Knowledge management strategies, critical Success factors, practices and universities performance