مطالعه و تحلیل مفاهیم و مدل‌های مدیریت استعداد

نوع مقاله : مقاله استخراج شده از پایان نامه

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشکده اقتصاد و مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 دانشیارگروه مدیریت دانشکده اقتصاد و مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

در دو دهه اﺧﯿﺮ محققان و صاحبنظران ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ از ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑنام ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﻌﺪاد ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ­اﻧﺪ و بر این عقیده­اند که ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ­ﻫﺎ در بسیاری از جوامع ﺑﺎ ﻳﻚ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺟﺪﻯ که ﻣﻮﺍﺟﻪ­­ﺍﻧﺪ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ مستعد ﺍﺳت.  ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ تاکید زیاد ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻰ ﻭ مدیران سازمان ها ﻭ ﻧﻴﺰ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻯ ﻣﻮﺿﻮﻉ، مفاهیم مرتبط بهﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺳــﺘﻌﺪﺍﺩ ﺁﻥ ﭼﻨﺎﻥ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻴﺪﺍ ﻧﻜﺮﺩﻩ و خصوصا از فقر نظری بالایی برخوردار است. بدین ترتیب، ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﺍﺻﻠﻰ ﺩﺭ موردﺍﻳﻦ مفهوم، خلا ﻳﻚ ﺗﻌﺮﻳﻒ روشن ﺍﺯ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻭ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﻣﺮﺯﻫﺎﻯ نظری ﺁﻥ است. این پژوهش در صدد است تاﺑـﺎ مطالعه ﻣﻘﺎﻻت و ادﺑﯿﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ واستفاده ازداده های موجود، ﺗﻌـﺎرﯾﻒ، مفاهیم و مدل­های ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﻌﺪاد را از نگاه صاحبنطران این حوزه، موردمطالعه قرار داده و ابعاد و مولفه­های مورد نظر نویسندگان وطراحان موضوع را ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ومقایسه قرار دهد. شناخت خلاء تحقیقات در این حوزه، می تواند به چشم اندازمطالعه در این حوزه یاری رساند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An analysis on talent management concepts and models

نویسندگان [English]

  • Laya Jafari 1
  • Habib Allah Ranaei Kordshouli 2
چکیده [English]

In the last two decades, researchers and pundits have spoken much about the concept of talent management. They believe that many organizations worldwide are facing the shortages of talented human resources which is a serious threat to their stability and survival. In spite of the significance that is put by the researchers and administrators on the talent management, this concept have not developed adequately, thus endure a theoretical imperfection. Therefore, it seems that the main constraint of this concept is its theoretical sketchy definition and ambiguity of its scope. The purpose of this study is to review the literature on talent management definitions, concepts and models in order to analyze the researchers different viewpoints on the subject. Lastly, we compare the standpoints of theorists to provide a framework for future studies.
erent viewpoints on the subject. Lastly, we compare the standpoints of theorists to provide a framework for future studies.
In the last two decades, researchers and pundits have spoken much about the concept of talent management. They believe that many organizations worldwide are facing the shortages of talented human resources which is a serious threat to their stability and survival. In spite of the significance that is put by the researchers and administrators on the talent management, this concept have not developed adequately, thus endure a theoretical imperfection. Therefore, it seems that the main constraint of this concept is its theoretical sketchy definition and ambiguity of its scope. The purpose of this study is to review the literature on talent management definitions, concepts and models in order to analyze the researchers different viewpoints on the subject. Lastly, we compare the standpoints of theorists to provide a framework for future studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • talent management
  • talent management models
  • talent