تحلیل عملکرد مدیریت بحران در شهر تهران (مورد مطالعه: حادثه ساختمان پلاسکو)

نوع مقاله : مقاله استخراج شده از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

توسعه کالبدی شهرهای بزرگ کشور، آنها را در معرض خطرات ناشی از حوادث طبیعی و انسان ساخت قرار داده است. امروزه، یکی از موضوعات مهم در برنامه ریزی و مدیریت شهرها، موضوع  ایمنی و مدیریت مخاطرات و حوادث ناگوار شهری است. حادثه حریق و فروریزش برج 16 طبقه پلاسکو بر اثر اتصال برق در یک واحد آن، نشان داد که بحران به صورت بخش جدایی ‌ناپذیر امروز کلان شهر تهران در آمده و شمار زیادی از ساختمان‌های مرتفع قدیمی و حتی جدید، وضعیت مناسبی در مقابله با حریق و دیگر حوادث ناگهانی ندارند. مورد کاویِ این حادثه خاص و تحلیل نقاط قوت و ضعف عملکرد مدیریت بحران پس از وقوع آن، موجب می‌شود تا درس‌های این فاجعه به فرصت تجربه ‌اندوزی تبدیل گردد و با تدوین قوانین و رویه‌های مناسب، راهکارهایی برای تأثیرگذاری مثبت این حوادث بر زندگی مردم ارائه شود و کارکرد مدیریت بحران در آینده بهبود یابد. پژوهش حاضر، از روش فراترکیب یا متاسنتز بعنوان مناسب‌‌ ترین ابزار گرد‌آوری، تجمیع، ترکیب و یکپارچه ‌سازی یافته‌های مطالعات پژوهشی متعدد و پراکنده و دستیابی به دانش و تجربیات صاحب‌ نظران بهره ‌برده و به بررسی و تبیین کارشناسانه و تخصصی عوامل فروریزش ساختمان پلاسکو تهران و تحلیل عملکرد مدیریت بحران شهر تهران در این حادثه پرداخته است. این پژوهش همچنین،الزامات ضروری برای پیشگیری از حوادث آتی را پیشنهاد میدهد تا بر اساس راهکارهای علمی و اجرایی حاصله، تحولی در شیوه مدیریت بحران‌های شهری ایجاد شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Disaster management performance analysis in Tehran (Case study: The Plasco Building fire and collapse in Tehran)

نویسندگان [English]

  • Reza Rahmaniasl 1
  • Abolhassan Faghihi 1
  • Reza Vaezi 1
  • Gholamreza Kazemian 2
چکیده [English]

Abstract:
The physical development of the country's major cities has exposed them to the dangers of natural and man-made disasters. Today, one of the most important issues in urban planning and management is related to urban safety and the management of urban hazards and disasters. The Plasco Building fire and collapse incident in Tehran on January 19, 2017, due to an electrical connection, showed that the crisis has become an inseparable part of Tehran metropolis. Investigating this particular incident and analyzing the strengths and weaknesses of disaster management performance, will turn the lessons of this disaster into an opportunity. It is hoped that formulating appropriate rules, procedures and solutions to positively affect such an incident on people's lives and will help to improve disaster management functionality in the future.
The present study uses the meta-synthesis research method as the most appropriate tool for collecting, aggregating, combining and integrating the findings of numerous scattered research studies. Analyzing the knowledge and experiences of experts has helped us to explain the causes of the collapse of the Plasco building and shed some light on the performance of Tehran Disaster Management  in this incident. Then, it  proposed the necessary requirements for the prevention of future accidents in order to create a change in the method of urban disaster management based on the obtained scientific and executive solutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Disaster"
  • " Plasco Incident"
  • "Disaster Management Performance "
  • "Fire"