مدل اجرای هوشمند خط‌مشی‌های عمومی در سازمان‌های دولتی :مطالعه ای با روش داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله استخراج شده از پایان نامه

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی-دانشکده مدیریت و حسابداری-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

موفقیت خط‌مشی‌های عمومی، فقط تابع مرحله تدوین خط­مشی نیست، بلکه مدیریت فرصت­ها و چالش­های اجرا، نقش موثری در این موفقیت دارند. تغییرات مستمر متغیرهای موثر بر اجرا سبب شده است خط­مشی­های عمومی در شرایطی تصمیم­گیری و اجرا ‌شوند که درجه بالایی از عدم اطمینان و پیچیدگی وجود دارد، این عدم اطمینان و پیچیدگی، هوشمندی اجرای خط­مشی­ها را ضروری می­سازد، زیرا قابلیت شناخت تغییرات محیط و برنامه­ریزی مناسب برای اجرای موفق خط­مشی­ها با بکارگیری هوش سازمانی و متناسب­ سازی قابلیت­ها براساس آموخته­ها امکان­پذیراست. هدف این پژوهش، طراحی مدل اجرای هوشمند خط مشی های عمومی درسازمانهای دولتی ایران است. پژوهش حاضر با بکارگیری نظریه داده بنیاد انجام شد، داده­های مورد نیاز با استفاده از مصاحبه اکتشافی جمع­آوری و پس از کدگذاری، مفاهیم و مقوله­ها شناسایی شدند. خط داستان و ایده­ای که باید راهبردهای مشخص برای عملیاتی کردن آن مشخص شود بر محور اصلی اجرای هوشمند خط­مشی­های عمومی شکل گرفت. با توجه به کدگذاری انجام شده و ارتباط مقوله­ها، مدلی با 5 بُعد عوامل علّی، بستر اجرا، شرایط مداخله­گر، راهبردها و پیامدها طراحی شد. مدل اجرای هوشمند خط­مشی­های عمومی توجه مجریان را به بکارگیری هوش و یادگیری برای ایجاد قابلیت­هایی متناسب با شرایط اجرا جلب می­کند و به آنها کمک می­کند تا درک کنند که هر خط­مشی برای اجرای موفقیت آمیز نیاز به قابلیت­های اجرایی خاص خود را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model for Intelligence Implementation of Public Policies in governmental organizations: A Grounded Theory approach

نویسندگان [English]

  • Jamal Boustanzar 1
  • Hossein Rahmanseresht 2
  • Fattah Sharifzadeh 2
  • Mohammad Taghi Taghavifard 3
1 Public management department-management & accounting faculty-Islamic azad university
2 Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, School of Management and Accounting, Allameh Tabatabaei University, Tehran,Iran
چکیده [English]

Apart from formulation step, effective implementation of public policies is a challenging phase in the public policy making process. So, several models have been developed to implement public policies in a way to achieve the highest success rate. Also, the management of opportunities and challenges play important role for achieving success in policy implementation step. In addition, the time interval between formulation and implementation phases creates a gap that can change policy goals. Continuous changes in implementation variables may cause this step encounter a high degree of uncertainty and complexity. These uncertainty and complexity require public policies being implemented intelligently and insightful. The ability to recognize possible changes needs appropriate plans for successful implementation stage of public policies. The purpose of this study is to design an organizational intelligence implementation model. In this qualitative research, we collected data by using semi-interviews with 12 academics and experts who were selected by judgmental sampling approach. Findings indicate that the model embrace 5 dimensions that covers causal factors, implementation context, intervention conditions, strategies and outcomes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • public policy
  • organizational intelligence
  • intelligence implementation
  • learning