ارزیابی قابلیت‏های نام تجاری درصنایع غذایی کشور

چکیده

پژوهش حاضر در جهت شناخت و ارزیابی قابلیت‏های مزیتی استفاده از نام تجاری (برند) بر اساس مدل «آکر» در صنایع غذایی ایران و بررسی علل ضعف برخی از شرکت‏ها در به‏کارگیری نام تجاری است و در راستای به‏کارگیری و استفاده از این ابزار تجاری به منظور ارتقای این صنایع پیشنهادهایی ارائه می‏دهد. جامعه و نمونه‏ی آماری از میان مشتریان محصولات شرکت‏های مهرام، تک ماکارون، پگاه و شیرین عسل انتخاب شده‏اند و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و یافته‌های پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی بهره گرفته شده است. در آمار توصیفی از جدول فراوانی و میانگین و در آمار استنباطی از آزمون‏های تحلیل واریانس یک طرفه وتوکی استفاده شده است. تحلیل یافته‏ها نشان می‏دهد که در این چهار شرکت به شاخص‏های قیمت، تبلیغات و تعهد در مقایسه با سایر شاخص‏ها توجه بیشتری شده است و این سه شاخص نسبت به شاخص‏های رهبری، ارزش، کیفیت و هویت در رتبه‏ی بالاتر و از نظر میانگین در رتبه‏ی دوم قرار گرفته‏اند. تحقیق به روشنی نشان می‏دهد که اگر این شرکت‏ها بخواهند از شاخص‏های مزیت رقابتی برای تعالی نام تجاری خود استفاده کنند، باید مدیریت هر یک از آن‏ها، بنا به مقتضیات شرکت خود نسبت به ارتقای این شاخص‏ها اقدام کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of brand advantages in Iran food industries

چکیده [English]

This article describes the degree to which Iran food industries use branding strategies. The main purpose of this study is to explore why food industries in Iran do not take advantage of branding techniques to promote sales and productivity. A group of customers of four food industries namely, Mahram, Tak Macaron, Pegah, and Shirin Asal were selected as the research sample. Data analysis shows that the top common factors that all these companies pay attention are price, commitment, and advertisement. The other factors such as leadership, product value, product identity, product value, product evaluation, competitive advantage and the name of the brand were less attended. Findings suggest that managers of these companies should choose a contingency strategy to find out which factors require more attention in order to use the indigenous branding model designed by Aaker to match their company in order to achieve organizational goals. Hence, practitioners and managers of food industries may benefit from findings presented here.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand equity
  • food industry
  • Aaker's model
رضا نجف بیگی* آزاده اردشیری چم (1389) ارزیابی قابلیت‏های نام تجاری درصنایع غذایی کشور دوره 5 (شماره 20), 111-130 Reza Najafbeigi Azadeh Ardashiri Cham Evaluation of brand advantages in Iran food industries Volume 5 (Number 21), 111-130