ارائه شماره تماس جهت ارتباط مستقیم با فصلنامه

به اطلاع می رساند به منظور برقراری ارتباط مستقیم با فصلنامه و پیگیری مقالات، از این پس می توانید در روزهای شنبه و دوشنبه و چهارشنبه بین ساعات 9 تا 12 با شماره ی 09394849889 تماس برقرار کنید. خاطرنشان می شود فصلنامه فقط در زمان های تعیین شده به صورت تلفنی پاسخگو خواهد بود. در باقی موارد ایمیل فصلنامه (journal.iams@gmail.com)به شما پیشنهاد می شود.