نویسنده = زهره دهدشتی شاهرخ
تعداد مقالات: 2
1. مرور نظام مند و چند سطحی ادبیات بازسازی اعتماد: رهنمودهایی برای پژوهشگران

دوره 16، شماره 63، پاییز 1400، صفحه 53-102

سید مجتبی محمودزاده؛ زهره دهدشتی شاهرخ؛ میر علی سید نقوی؛ هادی عبدالهی


2. عوامل تأثیرگذار بر مشارکت مصرف کنندگان جوامع مجازی

دوره 11، شماره 42، تابستان 1395، صفحه 51-75

زهره دهدشتی شاهرخ؛ وحید ناصحی فر؛ مهدی حقیقی؛ پدرام بهیار