مرور نظام مند و چند سطحی ادبیات بازسازی اعتماد: رهنمودهایی برای پژوهشگران

نوع مقاله : مقاله استخراج شده از پایان نامه

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی ،دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی،تهران،ایران

2 استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

4 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری،دانشگاه علامه طباطبائی،تهران،ایران

چکیده

محققان طی چند دهه اخیر نشان داده اند که اعتماد می تواند پیامد های مثبت بسیاری در سطوح فردی ،گروهی و سازمانی داشته باشد.همچنین، ادبیات موجود در حوزه اعتماد همواره به شکننده بودن آن اذعان داشته است.ایجاد اعتماد در روابط موجود در هریک از سطوح یاد شده موضوع بسیار مهمی بوده؛ لیکن بازسازی اعتماد از دست رفته مسئله ای متفاوت و پیچیده تری است که حسب بررسی های بعمل آمده از اوایل دهه 1990 میلادی مورد توجه محققین و متخصصان منابع انسانی قرار گرفته است.هدف این پژوهش ،  مرور نظام مند ادبیات حوزه بازسازی اعتماد جهت انجام مقایسه پژوهش های این حوزه، استخراج انواع استراتژیها و مکانیسم های بازسازی اعتماد، شناسایی خلاهای پژوهشی و ارائه پیشنهاداتی در این حوزه است. برای این منظور، با استفاده از روش مرور نظام مند ادبیات به عنوان یک روش تحقیق، کلیه مطالعات مرتبط با موضوع بازسازی اعتماد در سطح بین الملل، جستجو و تحلیل شدند. نتیجه این پژوهش، شناسایی آخرین و پیشرفته‌ترین دستاورد ها در زمینه بازسازی اعتماد در هریک از سطوح فردی،گروهی و سازمانی است. در آخر نیز، نقاط شروع فراوانی برای انجام پژوهش های بیشتر در این حوزه علمی پیشنهاد شده است.نوآوری عمده این پژوهش از نوع نوآوری در حوزه اجرا یا قلمرو مکانی و بازه زمانی است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Systematic and Multilevel Review of Trust Repair Literature: Guidelines for Researchers

نویسندگان [English]

  • Seyed Mojtaba Mahmudzadeh 1
  • Zhoreh Dehdashti Shahrokh 2
  • Mirali Seyed Naghavi 3
  • Hadi Abdollahi 4
1 Assistant Professor of Business Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran,
2 Professor of Business Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran,
3 3. Associate Professor of public Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran,
4 PhD.Student of Business Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran,
چکیده [English]

Over the past few decades, researchers have shown that trust have many positive consequences at the individual, group, and organizational levels. Also, throughout the literature writers, have acknowledged that trust could be fragile. Creating trust at each of these levels could be obtained by appropriate interactions. But repairing broken trust is a different and more complex issue that has attracted the attention of researchers and human resources experts since the early 1990s. The purpose of this study is to systematically review the literature in the field of trust repair to compare research in this area, extract various strategies and mechanisms of trust repair, identify research gaps and provide suggestions in this area. For this purpose, we used a systematic literature review to carry on this study. We searched articles and studies related to the issue of repairing trust that have been published in English language journals in a period between  the year 2000 and 2020.. The results of the research present the achievements in the area of trust repairing at individual, group and organizational levels. Finally, several points for further research in this field have been suggested..

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dimensions of Trust
  • Trust Repair
  • Trust Repair Mechanisms and Strategies
  • Systematic Literature Review Method