کلیدواژه‌ها = هویت برند
تعداد مقالات: 1
1. نگاشت شبکه ادراکی بانک خاورمیانه با استفاده از نقشه مفهومی برند

دوره 14، شماره 53، بهار 1398، صفحه 60-79

زهره دهدشتی شاهرخ؛ مهدی بشیرپور