نگاشت شبکه ادراکی بانک خاورمیانه با استفاده از نقشه مفهومی برند

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی/دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

برند هر شرکت از دارایی‌های مهم آن شناخته می‌شود. شرکت‌ها تلاش می‌کنند برند آن‌ها در جامعه با ویژگی‌های خاصی شناخته شود که مجموعه این ویژگی‌ها، هویت برند نامیده می‌شود؛ در واقعیت، هویت برند شرکت الزاما به طریقی که شرکت‌های تجاری برنامه‌ریزی می‌کنند، توسط مخاطبان درک نمی‌شود و افراد تداعی‌های ذهنی گوناگون و متفاوتی نسبت به هر برند دارند. مجموعه تداعی‌های ذهنی مخاطبان هر برند به عنوان تصویر آن برند شناخته می‌شود. نقشه مفهومی برند یکی از ابزارهایی است که در نگاشت تصویر برند و شناسایی تفاوت بین تصویر برند و هویت برند کمک زیادی به شرکت‌ها می‌کند. هدف این تحقیق نگاشت شبکه ادراکی و تصویر برند بانک خاورمیانه است. به این منظور از روش نقشه مفهومی برند استفاده‌شد و 87 نفر از خبرگان خدمات بانکداری در بازه زمانی مردادماه تا دی‌ماه سال 1397 مورد مطالعه قرارگرفتند. نتایج تحقیق نشان میدهد ویژگی‌های مثبت بانک، مشتری‌مداری، ارائه خدمات با کیفیت و جایگاه اجتماعی و ویژگی‌های منفی آن دسترسی محدود، ناشناخته بودن وحضور اجتماعی ضعیف بوده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mapping the perception network of Iran’s Middle Eastern Bank: Using brand conceptual map

نویسندگان [English]

  • zohreh dehdashti shahrokh 1
  • mahdi bashirpour 2
چکیده [English]

A company's brand is known as one of its most important assets, therefore, companies are trying to identify themselves with specific features known as brand identity. But, the people’s perception of a firm’s brand differs from those that has been planned by the firms. A brand conceptual map is a tool that helps companies to identify differences between brand image and brand identity. The purpose of this study is to explore the perception network and the brand image of Iran’s Middle East Bank. In order to mapping the Bank’s brand image, we interviewed eighty seven knowledgeable individuals who were our informants over banking services. The results of the research indicate that the Middle East Bank has a positive overall social image. Its most important positive features include being customer oriented, providing quality services, and being a class-leading bank, and its negative features were not much accessable, weak social presence, and being little known.

کلیدواژه‌ها [English]

  • brand concept map
  • Brand Image
  • Brand Identity
  • conceptual Network
  • Middle East Bank