طراحی مدلی برای یک‏پارچه‏سازی سیستم‏های مدیریتی

چکیده

هدف این پژوهش طراحی مدلی برای یک‏پارچه‏سازی سیستم‏های مدیریتی در سازمان‏هاست. برای این منظور، مهم‏ترین مدل‏های یک‏پارچه‏سازی بررسی شد. سپس با به‏کارگیری روش فراترکیب، سطوح پیشنهادی برای یک‏پارچه‏سازی که توسط پژوهشگران مختلف ارائه شده بود شناسایی شد، نقاط ضعف و قوت هریک از مدل‏ها در مقایسه با دیگری مشخص شد و در نهایت مدل پیشنهادی به نحوی طراحی گردید که تا حد ممکن نقاط قوت مدل‏های پیشین را دربر گیرد. «سیستم مدیریت یک‏پارچه» پیشنهادی، بر مبنای شباهت‏ها و نقاط اشتراک موجود در سه سیستم مدیریت کیفیت بر پایه‏ی ایزو 9001، سیستم مدیریت محیط زیست بر پایه‏ی ایزو 14001 و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‏ای بر پایه‏ی اسس 18001 در سه سطح طراحی گردید. در این مدل از فرایند مدیریت ریسک استفاده شده است و بر اساس رویکرد فرایندی و تعامل با ذی‏نفعان، کلیه‏ی بندها و زیربندهای استانداردهای مذکور را دربر می‏گیرد. مهم‏ترین مزیت الگوی پیشنهادی این است که تمام بخش‏ها و زیربخش‏های موجود در هریک از سه سیستم مدیریتی مورد اشاره را ترکیب و سیستم مدیریت یک‏پارچه‏ی جدیدی ایجاد کرده است. با این کار، فرایند اجرا و ممیزی نیز به صورت واحد قابل انجام خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a model for integrating management systems

چکیده [English]

The purpose of this article is to design a model for integrating management systems in organizations. The most significant integrating models in the existing literature were reviewed, strength and weaknesses of these models were compared and finally a model was adopted. This

model incorporates most of the strengths of former models in the literature. The “Integrated Management System” model, proposed in this study, is based on common features of three main management systems: quality management system ISO 9001, environmental management system ISO 14001, and occupational health and safety management system OHSAS 18001. The contribution of the model proposed in this paper is that it combines all the clauses and sub-clauses of the standards mentioned above. This model also develops a new integrated management system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Integrated management system
  • quality management system
  • environmental management system
  • occupational health and safety management system
حبیب الهر رعنایی کردشولی * مینا پریزاد (1390) طراحی مدلی برای یک‏پارچه‏سازی سیستم‏های مدیریتی سال 6 (شماره 23), 127-150