معماری خدمت‏گرا، الگویی برای سنجش سطح الزامات همکاری عملیاتی میان بنگاه‏های کوچک و متوسط


عنوان مقاله [English]

Service-oriented architecture: A pattern for measuring the level of operational cooperation among SMEs

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Interoperation
  • service-oriented architecture
  • SMEs
  • capability maturity model
  • value network