شناسایی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری شبکه‌های سیاسی در جهت حکمرانی خوب

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

در جوامع عصر حاضر مردم­سالاری به الزامی برای حکمرانی تبدیل شده  که مشروعیت آن نیازمند ارتباط دولت با شهروندان است. شکل­گیری این ارتباط از یک سو سبب می­شود مسائل عمومی به جای منافع خواص در دستور کار دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر تعامل شهروندان با یکدیگر، تفاوت آراء را کمرنگ و منفعت جمعی را برجسته می­سازد. هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر شکل­گیری شبکه­های سیاسی است. به منظور تحقق این هدف از روش تحقیق آمیخته استفاده شد. در گام اول با 12 نفر از خبرگان مصاحبه شد و سپس مصاحبه­ها با استفاده از روش تحلیل تِم مورد تحلیل قرار گرفت. بعد از شناسایی عوامل مؤثر بر شکل­گیری شبکه­های سیاسی از نظر خبرگان، پرسشنامه­ای در بین 370 نفر از شهروندان منطقه شش تهران توزیع گردید. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که در نظر شهروندان مهمترین عامل اثرگذار برای افزایش حضور در شبکه­های سیاسی توسعه شبکه­های اجتماعی است که می‌تواند حضور فعال در عرصه­های سیاسی را در آنان نهادینه ­سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying determinants affecting the formation of political networks

نویسندگان [English]

  • Naghme Ebadi 1
  • Ariyan Gholi pour 2
چکیده [English]

Abstract:


In present time, democracy in almost all societies is a vital feature for good governance. Good governance ,in turn, could ensure the governments’ legitimacy via intimate relationship between the governors and the governed. One of the basic mechanism for relationship between governments and citizens is the formation of political networks. The purpose of this study is to identify factors affecting the formation of political networks. Based on the review of literature and interview with 12 political experts of the field (using theme analysis) the determinants influencing political networks were explored. In the next step a survey was conducted among 370 citizens of Tehran’s 6th.district. The findings show that in the eyes of the citizens forming and improving social networks is the most influencing factor for institutionalizing political networks..

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political networks
  • social networks
  • Political sensitivity
  • Mixed Method