شناسایی و استخراج مولفه‌های حاکمیت مدیریت فرآیند کسب‌وکار با استفاده از روش "فراترکیب"

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 استادیار مدیریت فن‌آوری اطلاعات دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا(س)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فن‌آوری اطلاعات دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا (س)

چکیده

چکیده
مدیریت فرآیند کسب‌و‌کار یک رویکرد شناخته شده است که تمرکز آن بر همسویی فرآیندهای یک سازمان به منظور دستیابی به بهبود کارایی و رضایت مشتری است. حاکمیت یک الزام مهم برای موفقیت اقدامات مدیریت فرایند و شامل مجموعه‌ دستورالعمل‌ها و فرآیندهایی است که بر سازماندهی تمامی فعالیت‌ها و اقدامات مدیریت فرآیند کسب‌و‌کار تمرکز دارد. بنابراین شناسایی مولفه‌های حاکمیت پیش‌زمینه‌ای اساسی در موفقیت فرایندهای سازمان و متعاقب آن بهبود عملکرد سازمان است. پژوهش حاضر در راستای شناسایی مولفه‌های حاکمیت مدیریت فرآیند کسب‌وکار انجام شده است. در این پژوهش 15 مولفه با استفاده از روش فراترکیب یا متاسنتز شناسایی و به منظور بررسی و صحه‌گذاری یافته‌ها از پرسشنامه‌ خبرگان استفاده شد. انتخاب نمونه به صورت هدفمند صورت گرفت و جامعه آماری شامل خبرگان و متخصصان حوزه مدیریت فرآیند کسب‌وکار در دانشگاه‌ها و سازمان‌های ایران و نمونه آماری شامل 12 نفر از خبرگان دانشگاهی و 18 نفر از خبرگان سازمانی بودند که به سوالات پرسشنامه پاسخ دادند. برای بررسی مولفه‌ها از توزیع دوجمله‌ای استفاده شد که در نهایت با توجه به نظرسنجی انجام شده از خبرگان 10مولفه‌ نهایی اولویت‌بندی پروژه‌ها، ساختار سازمانی‌ حاکمیت، پشتیبانی، مکانیزم‌های ‌ارزیابی (وپاداش)، استانداردها، هدف کلان، وظایف، نقش‎ها و مسئولیت‌ها، بهترین رویه‌ها، و سرویس‌ها، به ترتیب از بیشترین اهمیت برخوردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and extraction of the components of business process management governance using the Meta-synthesis method

نویسندگان [English]

  • mohammad Soltani Delgosha 1
  • Akram Shafiee 2
چکیده [English]

Business process management is a widely known approach focused on aligning processes of an organization in order to achieve improved efficiency and client satisfaction. Business process management governance is a set of guidelines and processes that aimed to organizing all of BPM activities and initiatives. The purpose of this study is to identify the components of BPM governance. To achieve this end, a survey was conducted among 12 academics and 18 organizational experts. A meta-synthesis method was applied in order to identify the components. To examine the components we used the binominal distribution. The findings show priorities are: project prioritization, governance, organizational structure, support, evaluation mechanism (and rewards), standards, overall objectives, tasks, roles, responsibilities, best practices and services respectfully.

کلیدواژه‌ها [English]

  • business process
  • business process management
  • business process management governance
  • meta-synthesis