عارضه‌یابی کانون‌های ارزیابی و توسعه در ایران و ارائه‌ی راهکار‌

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی، گرایش استراتژیک، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

2 استادیارگروه منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.

چکیده

چکیده: رویکرد کسب و کارهای نوین به سمت پویایی محیط، توسعه شایستگی­ها و سعی در ایجاد سازمان­های یادگیرنده و دانش­آفرین بوده است. در این راستا استفاده از فرآیند کانون های ارزیابی و توسعه عاملی اثرگذار در مسیر توسعه قابلیت­ها و شایستگی­های کارکنان محسوب می­شود. کانون ارزیابی با عمر بیش از 60 سال در جهان و بیش از یک دهه در ایران روشی است ترکیبی از تمرین‌های مختلف مبتنی ‌بر شرایط متنوع شغلی که به ‌منظور جمع‌آوری اطلاعات معتبر و دقیق از نامزدها جهت جذب، انتخاب، ارتقاء و ارزیابی آنها در یک محیط کاری استفاده می­ شود. کانون ارزیابی با رویکرد توسعه، فرآیندی است که در آن شخص شاغل با توجه به رویکردهای شغلی که در آن فعال است و جهت­گیری­های سازمان، در کانون توسعه مورد ارزیابی قرار گرفته و بدین­صورت برنامه توسعه فردی متناسب با توانایی، دانش و مهارت در قالب گزارش بازخورد به شرکت­کننده ارائه می­شود. هدف این پژوهش شناسائی عارضه های کانون های ارزیابی وتوسعه ودسته بندی آنهاوارایه راهکارهای بهبود و در نهایت ارایه چارچوبی از ملزومات وپیش نیازهای اجرای کانون در ایران است. جامعه آماری پژوهش، تمام افراد فعال در حوزه کانون، متشکل از 21 نفر از مجریان، متخصصان و خبرگان کانون بودند که با آنان مصاحبه بعمل آمد. با تحلیل مصاحبه­ها عارضه­های کانون شناسایی و در شش دسته­ی مفهومی که شامل فرهنگ پذیرش سازمانی، فرآیند آماده­سازی و برنامه­ریزی جهت برگزاری کانون، فرآیند اجرا، دستاوردها و نتایج و فرآیند ارزیابی کانون می­ باشد، طبقه­بندی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Pathology of the Assessment and Developmental Centers of Iran: An improvement Suggestion

نویسندگان [English]

  • Leila Vajir 1
  • Marjan Bi Bi Fayyazi 2
چکیده [English]

Abstract: A recent approach to study business organizations is focusing on the dynamics of environments, developing competencies and trying to create knowledge-based and learning organizations. Considering this approach, the creation and enforcement of Assessment Centers is an effective factor for developing capabilities and competencies of employees. Assessment Centers with more than sixty years of practices in the world and about a decade in Iran is a combine way of various exercises that is based on holding different work positions in order to collect accurate and reliable information from candidates of recruitment, selection and promotion processes and evaluate them in a workplace. Assessment Centers with developmental approach, is a process of receiving feedback from the employees who work on a job, followed by individual developmental plans in order to enhance his or her ability, knowledge and skills. The purpose of this study is to identify the challenges faced by the Centers and propose the ways to improve the Centers work processes. We interviewed twenty one business executives, professionals and experts who are involved in carrying out the function of the Centers assessments. Using thematic analysis. we provided a framework that consist the requirements and prerequisites for accomplishing the function of Iranian Assessment Centers. These requirements are grouped into six conceptual categories; the organizational acceptance culture, the process of assessment preparation, the Centers planning processes, the Center implementation processes, The achievements of the ACs and its evaluation processes

کلیدواژه‌ها [English]

  • Assessment Center
  • Developmental Center
  • Pathology
  • evaluation