استخراج شاخصهای اصلی اندازه‌گیری فناوری اطلاعات و ارتباطات: ایجاد یک مجموعه یکپارچه غنی از شاخصهای اصلی فناوری اطلاعات و ارتباطات1

چکیده

در این مقاله، چهل و دو شاخص اصلی فناوری اطلاعات و ارتباطات2 با هدف پر کردن شکاف کمبود آمار و اطلاعات شاخصهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و پوشش نقاط ضعف شاخصهای اصلی موجود ارائه می‌شود. برای این منظور، شاخصهایی شناسایی و معرفی می‌شوند که در مدلهای مختلف اجماع بیشتری درباره آنها وجود دارد. این امر با بکارگیری روشهای آنتروپی3، سنگریزه4 و پارتو5 انجام می‌گیرد. برای استخراج شاخصهای اصلی، در شرایط عدم وجود مقادیر عددی از دانش و اطلاعات سی ‌و ‌نه مدل بین‌المللی ارزیابی آمادگی الکترونیکی استفاده شده است. این شاخصها، سایر شاخصهای اصلی فناوری اطلاعات و ارتباطات را با تقریب خوبی پوشش می‌دهد و می‌توان از آنها به منظور اندازه‌گیری میزان توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشورها استفاده کرد. از مقایسه شاخصهای اصلی فناوری اطلاعات و ارتباطات بدست آمده و شاخصهای اصلی جهانی، می‌توان نتیجه گرفت که در شاخصهای اصلی جهانی به دو حوزه آموزش الکترونیکی و توانمند سازهای دنیای شبکه‌ای تأکید نشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Extracting Core Indicators for ICT Measurement: Building a Rich Integrated Set of Core ICT Indicators

چکیده [English]

This paper introduces a total of 42 core ICT indicators aimed at filling the gap of existing statistical data and information and overcoming the deficiency of current core ICT indicators. The indicators have reached a high level of consensus among the existing models. Antropy and Screen test methods are used to conduct this study. In the absence of some numerical information, we used 39 international e-readiness assessment models to extract core ICT indicators. The proposed core ICT indicators could be applied to measure the ICT progress in different countries. Contrasting the previous core ICT indicators and the one proposed in this study shows that the conventional core ICT indicators do not consider two important dimensions namely e-learning and world network enablers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • information and communication technology (ICT)
  • core ICT indicators
  • E-readiness Assessment
  • Information Society
  • Antropy
  • Screen test
  • Pareto methods
پیام حنفی‌زاده محسن خدابخشی محمدرضا حنفی‌زاده (1386) استخراج شاخصهای اصلی اندازه‌گیری فناوری اطلاعات و ارتباطات: ایجاد یک مجموعه یکپارچه غنی از شاخصهای اصلی فناوری اطلاعات و ارتباطات1 سال دوم (شماره 5), 1-33 Payam Hanafizadeh Mohsen Khodabakhshi Reza Hanafizadeh (2007) Extracting Core Indicators for ICT Measurement: Building a Rich Integrated Set of Core ICT Indicators volume 2 (Number 5), 1-33