مدیریت ریسک در پروژه های توسعه چابک نرم افزار: طرح مدلی فرایندی با رویکرد کیفی

نوع مقاله : مقاله استخراج شده از پایان نامه

نویسندگان

1 استاد دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران، ایران

3 دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

اگرچه رویکردهای چابک توسعه نرم‌افزار[1]، در مقایسه با چارچوب‌های سنتی اثربخش‌تر ند، فرایندهای تلویحی موجود در آنها، به‌تنهایی برای پرداختن به ریسک‌های پروژه کافی نبوده و استفاده از فرایندهای صریح، ضروری می‌باشد. به علاوه، مدل‌های مدیریت ریسک سنتی، با فلسفه چابک، درتعارضند. هدف این پژوهش ارائه یک مدل فرایندی مدیریت ریسک، متناسب با پروژه‌های توسعه چابک می‌باشد. این پژوهش کیفی، با کمک روش‌های فرا ترکیب، دلفی و مدلسازی ساختاری-تفسیری انجام شد. اجرای فراترکیب با کدگذاری 28 سند علمی صورت گرفت و یافته‌های اولیه با استفاده از روش‌های دلفی و مدل‌سازی ساختاری-تفسیری با جمع آوری نظرات 12 نفر از خبرگان تکمیل و وابستگی بین فرایندها مشخص گردید. نتایج پژوهش، علاوه بر شناسایی نقشی جدید تحت عنوان تسهیل‌گر ریسک در تیم پروژه، به شناسایی هشت گام فرایندی در قالب سه گروه «متناسب‌سازی[2]»، «تعهد[3] به ریسک» و «پسا‌ریسک» منجرشد، که منطبق با مراحل موجود در چرخه حیات پروژه‌های توسعه چابک نرم‌افزار، جانمایی گردید.[1]. در این مقاله، معادل با Agile Development، عبارات توسعه چابک، توسعه چابک نرم افزار و همچنین توسعه نرم‌افزار با رویکرد چابک بکار گرفته شده


[2]. Tailoring


[3]. Commitment

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Risk Management in Agile Software Development projects: Designing A Process Model With a Qualitative Approach

نویسندگان [English]

 • Kamran Feizi 1
 • Mehdi Asadi Gharabaghi 2
 • Laya Olfat 1
 • Mohammad Taghi Taghavifard 3
چکیده [English]

Although agile software development approaches are more effective, comparing to traditional approaches, the implicit risk management processes in those approaches are not sufficient to address project risks alone, and the use of explicit processes to manage risks is essential. On the other hand, traditional risk management methodologies seem to be in contrast with agile philosophy. This study aims to provide a tailored process model for risk management in agile software development projects. The qualitative study is carried out using the meta-synthesis method, Delphi method, and interpretive structural modeling.  The research is done by coding 28 scientific articles. The initial findings were observed by collecting the opinions of 12 experts. We used the Delphi method and interpretive structural modeling, to determine the interdependencies between the processes. Besides, finding a new "risk facilitator" role, alongside the project team, the study further led to the identification of eight process-steps in form of three process groups: "risk tailoring", "risk commitment" and "post risk", in line with the agile development projects' life cycle.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Risk management
 • Agile
 • Software development project
 • Agile methodology
 • Meta-Synthesis
 • Delphi
 • ISM