ظهورمفهوم بار اداری(دردسرهای اداری) در مدیریت دولتی

نوع مقاله : سایر

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رفتار سازمانی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران

2 استادیار دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

بار اداری مفهوم جدیدی در حوزه مدیریت دولتی بوده و به معنای قراردادهای اجتماعی نانوشته­ای است که میان شهروندان و دولت برقرار است. مفهوم بار اداری(دردسرهای اداری) از جمله برنامه­های مهم تحقیقاتی مدیریت دولتی در زمینه تعاملات دولت در تجربه­های شهروندان در زمان تعامل با دولت است. از جمله شاخص­های بار اداری می­توان به نابرابری حقوق شهروندی، سردرگمی، تأخیر و ناامیدی، فقدان استقلال، خفت و خواری ناشی از برخوردهای نامناسب اشاره کرد. هدف این تحقیق از بعد هدف این تحقیق از بعد هدف،نکته حائز اهمیت در این زمینه، منشأ سازمانی و سیاسی این معضلات، نحوه اثرگذاری آن بر شهروندان و چگونگی کاهش آن از سوی دولت است.دولت نهادی است که تعیین‌کننده قوانین مربوط به ساختارها و رفتارهای خدماتی خود توسط افراد می‌باشد و از همین روی، دردسرها و معضلاتی را برای شهروندان ایجاد می‌کند. پیامدهای این معضلات برای اعضای جامعه معمولا دربرگیرنده هزینه‌های یادگیری، خسارات مالی و خسارات روانی با درجات مختلف می­باشد. در عصر ما که دوران دوگانگی و افول اعتماد به دولت است، تنها می‌توان با تمرکز بر نحوه کاهش دردسرهای اداری در طراحی و اجرای سیاست‌ها، رویه­های دولتی را بهبود بخشیده و معضلات و دردسر آن را شناسایی و اصلاح نمود. همچنین در عصر حاضر، دولت­ها خواستار کاهش سایه مداخله­آمیز خود در زندگی شهروندان هستند. درک مفهوم دردسرهای اداری راهی را برای تحقق این اهداف، فراهم می‌سازد. هدف از مقاله حاضر، درک مفهوم بار اداری(دردسرهای اداری)، گشودن افق و زاویه دید متفاوت از حوزه دانش مدیریت دولتی و هدایت پژوهشگران به این حیطه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Appearance of the Administrative Burden Concept (Inconvenience) in Public Administration knowledge

نویسندگان [English]

  • Narges Sarvestan 1
  • Hasan Abedi Jafari 2
1 Ph.D. Candidate in Public Administration, Organizational Behavior, Research Institute of Hawzeh and University, Qom, Iran
2 Assistance Professor of Tehran University and Director of the Scientific Association of Organizational Behavior Management,Tehran, Iran
چکیده [English]

The administrative burden is a new concept in the field of public administration and refers to implicit social contracts established between citizens and the state. The concept of administrative burden (inconvenience) is a new research agenda of public administration in terms of citizens’ interactions with the state. Indicators of administrative burden include unequal citizenship rights, bafflement, delays and hopelessness, lack of autonomy, and the sense of humiliation arising from inappropriate workers behaviors. The Significant points in this regard are the organizational and political roots of the issues, the mechanisms whereby they influence citizens, and the ways for the state to mitigate them. The state is an institution that determines rules concerning its service structures and behaviors in dealing with citizens, and, consequently, this creates some problems for the latter. The consequences of the above problems for the citizens typically entail learning costs, financial loss, and psychological damages to some extent. The purpose of this study is to cast some light to Burden Concept in the age of declining confidence and trust of citizens in states.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Administrative Burden
  • Public Administration
  • Learning costs
  • Adaptation costs
  • Psychological costs