تحلیل محتوای رساله های دکتری رشته مدیریت دولتی در دانشگاه های کشور: تربیت مدرس،‌ تهران، علامه طباطبایی و واحد علوم و تحقیقات آزاد اسلامی (1380-1396)

نوع مقاله : مقاله استخراج شده از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی واحد علوم وتحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

2 استاد مدیریت دولتی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

3 دانشیار مدیریت دولتی واحد علوم وتحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

هدف این مقاله تحلیل محتوای رساله­های دکتری مدیریت دولتی دانشگاه­های ایران است. رساله­های دکتری می توانند کیفیت تئوری در یک حوزه علمی خاص را افزایش دهند. کیفیت این پژوهش­ها، علاوه بر رفع نیازهای علمی جامعه و بهبود شرایط نظریه پردازی، می تواند به ارتقاء اداره امور عمومی کشور یاری رساند. از آنجایی که در سال­های اخیر تعداد دوره­ها و نیز دانشجویان دکتری در حوزه مدیریت دولتی افزایش چشم­گیری داشته است، بررسی کیفیت تحقیقات، ازبعد نظریه و عمل اداره امور دولتی ضرور به نظر می­رسید. در این پژوهش، رساله‌های دکتری رشته مدیریت دولتی که در فاصله سال های 1380 تا1396، درسه دانشگاه پیشرو دولتی ایران: تهران، تربیت مدرس وعلامه طباطبائی و واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان نماینده بخش خصوصی، نگاشته و دفاع شده اند، مطالعه و تحلیل شدند. حجم نمونه پژوهش 201 رساله بود که این تعداد با استفاده از جدول مورگان به دست آمد. روش پژوهش در این تحقیق، تحلیل محتوا، از گونه پژوهش­های غیر واکنشی است. تحقیق حاضر از بعد مخاطب، (جامعه علمی)  بنیادی، از بعد هدف توصیفی و از منظر زمان مقطعی است. این پژوهش مطالعه­ای غیرتعاملی از نوع آرشیوی است. واحدهای تحلیل، رساله­های دکتری رشته مدیریت دولتی دانشگاه‌های ایران بود که به‌ صورت اسناد کتابخانه­ای موجود است. بنابراین، در کنار مشاهده مستقیم، از فیش ‌برداری نیز استفاده‌ شده است. تحلیل محتوای صورت گرفته به صورت کدگذاری آشکار انجام شد. یافته­های تحقیق نشان می­دهد که گفتمان انتقادی میان دانشگاه­ها وجود ندارد، روش­های تحقیق کمی نسبت به روش­های کیفی پرطرفدارترند و ارتباط بین موضوعات مورد علاقه پژوهشگران با رویدادهای اداری،اقتصادی ، سیاسی  و اجتماعی کشور اند ک است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The content analysis of PhD. Dissertations of Public Administration at Tarbiat Modares, Tehran, Allameh Tabatabai and Science and Research Unit of Islamic Azad University: (1380 – 1396)

نویسندگان [English]

  • azadeh safa 1
  • Abolhassan Faghihi 2
  • Gholam Reza Memarzadeh 3
1 PhD.student of Islamic Azad University,SRB unit of Tehran
2 Professor of Public Administration, Islamic Azad University, SRB Unit of Tehran
3 Associate Professor of P.A, Islamic Azad University, SRB Unit of Tehran
چکیده [English]

This study is aimed at analyzing the content of Public Administration’s PhD. dissertations of Iranian premier universities that were defended in a period of (2001- 2017).  Having capacity to promote the society’s scientific  needs of theory building,  doctoral   dissertations may also help to improve the policy makers and the executive branch administrators and the government managers to better decide and perform their duties. Since, in recent decades, the size of  P. A. doctoral courses and its students have been  growing at Iranian universities, the study of the quality of existing doctoral dissertations from both  theory and practice  point of view, seems to be indispensable. The statistical population of this research was PhD. Dissertations of Pubic Administration that were written and defended in a period of fifteen years at four premier public universities of Iran (Tehran, Tarbiat Modares, Allameh Tabatabaei) and Science and Research Unit of Islamic Azad University. The sample size of the research was 201 that has been obtained   from Morgan’s table. The research is basic in terms of the audience (scientific community), non-reactive in terms of method, descriptive in terms of the goal and cross-sectional in terms of time. In this non-reactive archival study, we had access to directly observe dissertations which are available in the form of library documents. Findings show that quantitative researches are more popular than qualitative ones, there is about  no connection between the researches topics to the country’s administrative, economic, political and social events and no  critical discourse among the dissertation writers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public administration
  • doctoral dissertation
  • content analysis. quality