دوره و شماره: دوره 18، شماره 70، شهریور 1402 
ارائه ‏ی مدلی برای منبع‌یابی در زنجیره‏ی تأمین صنعت طیور

صفحه 58-89

امیرمسعود عرب حلوائی؛ کامران فیضی؛ سید محمدتقی تقوی‌فرد


طراحی مدل جامع رتبه‌بندی شرکت‌های بورسی مبتنی بر گزارشگری یکپارچه

صفحه 87-113

سید مجتبی حسینی؛ علی اصغر انواری رستمی؛ محمدرضا رستمی؛ علی سعیدی