طراحی مدل جامع رتبه‌بندی شرکت‌های بورسی مبتنی بر گزارشگری یکپارچه

نوع مقاله : مقاله استخراج شده از پایان نامه

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استاد و مدیر گروه حسابداری مالی دانشگاه تربیت مدرس

3 گروه مدیریت مالی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

4 گروه مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

رتبه­‌بندی شرکت‌ها در محیط کسب­وکار از مهم‌ترین ابـزار شناسایی نقاط قوت و ضعف داخلی و فرصت‌ها و تهدیدهای بیرونی شرکت‌ها به شـمار می‌آید. گسترش روزافزون رویکردهای نوین ارزیابی عملکرد و گزارشگری شرکت­ها در کشورهای مترقی از یک‌سو و فقدان مدلی جامع جهت رتبه­بندی شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهـادار تهران از سوی دیگر، محققان را بر آن داشت تا با الگو گیری از رویکرد گزارشگری یکپارچه، مدلی کاربردی برای ارزیابی همه‌جانبه شرکت­های بورسی و رتبه­بندی آن‌ها طراحی کنند. از این رو، مدل جامع رتبه­بندی شرکت­های بورسی با استفاده از تکنیک دلفی فازی، دیمتل فازی و AHP فازی بهبودیافته متشکل از 5 معیار، 19 زیر معیار و 63 شاخص طراحی شد. یافته های تحقیق نشان می دهد، عملکرد مالی مهم‌ترین و محیط ‌زیست کم‌اهمیت‌ترین معیارها برای تعیین رتبه شرکت­ها می­باشند، در حالی که محیط ‌زیست بیشترین و عملکرد مالی کم‌ترین تأثیرگذاری را بر سایر معیارها دارند. همچنین 10 شاخص برتر از بین 63 شاخص، مجموعاً 49 درصد وزن مدل را تشکیل می­دهند که لازم است مدیران شرکت‌ها جهت بهبود رتبه خود توجه ویژه‌ای به آن‌ها داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing a comprehensive rating model for TSE listed companies based on integrated reporting

نویسندگان [English]

  • Seyed Mojtaba Hosseini 1
  • Ali Asghar Anvary Rostamy 2
  • Mohamadreza Rostami 3
  • Ali Saeedi 4
1 Management and Economy Faculty, Tarbiat Modares University. Tehran, Iran
2 Center of Management Studies and Technology Development, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
3 Department of Financial Management, Faculty of Social and Economic Sciences, Al-Zahra University, Tehran, Iran.
4 Department of Financial Management, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Rating of companies in the business environment is one of the most important tools for identifying internal strengths and weaknesses and external opportunities and threats of companies. The increasing expansion of new approaches for evaluating the performance and reporting of companies in developing countries, on the one hand, and the lack of a comprehensive model for rating companies admitted to the Tehran Stock Exchange, on the other hand, prompted researchers to create a practical model based on the integrated reporting approach for comprehensive evaluation and rating the listed companies on TSE. The model was designed using fuzzy Delphi technique, fuzzy Dimtel and improved fuzzy AHP technique consist of 5 criteria, 19 sub-criteria and 63 indicators. Results show, the financial performance is the most important and the environment is the least important criteria for determining the rating of companies, while the environment has the most and financial performance has the least influence on other criteria. Also, the top 10 indicators among 63 indicators make up a total of 49% of the weight of the model, and it is necessary for company managers to pay special attention to them in order to improve their ranking.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rating of companies
  • integrated reporting
  • comprehensive model
  • Fuzzy Multi-Criteria Decision Making