الگوی بازاریابی اجتماعی اثربخش در خدمات آنلاین صنعت بانکداری با استفاده از روش گراندد تئوری

نوع مقاله : مقاله استخراج شده از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف این تحقیق شناسایی و اولویت‌بندی ابعاد و شاخص‌های مدل بازاریابی اجتماعی اثربخش در خدمات آنلاین صنعت بانکداری است. در این پژوهش، مصاحبه عمیق با کارشناسان و خبرگان صنعت بانکداری (بانک ملّی ایران) انجام گرفت و به بررسی این پرسش‌ پرداختیم که ساختار و اجزای مدل بازاریابی اجتماعی اثربخش در خدمات آنلاین صنعت بانکداری کدامند؟. مؤلفه‌ها، ابعاد و شاخص‌های تأثیرگذار و  اولویت‌ بندی عوامل و چگونگی تأثیر مؤلفه‌های مدل بازاریابی اجتماعی اثربخش در خدمات آنلاین صنعت بانکداری چگونه است؟ نتایج نشان داد که مدل بازاریابی تحقیق، اهمیت بینش مشتری، تجزیه و تحلیل، نام تجاری و هدف گذاری را برجسته می‌کند. نقش کیفیت خدمات در محیط آنلاین به عوامل بیرونی که بر ادراک و رضایت مشتریان از خدمات بانکداری آنلاین تأثیر می‌گذارد. در شرایط زمینه‌ای و پدیدار شدن مقوله پر رنگ شدن اثربخشی بازاریابی اجتماعی می‌توان بیان نمود که سرعت تغییرات تکنولوژیکی در بانکداری فقط تجربه مشتری و عملیات پشتیبان بانک‌ها را تغییر نداده بلکه عملکرد بازاریابی در بانک‌ها را تغییر داده است. به طور خلاصه، به عواملی پرداخته که بر خدمات آنلاین صنعت بانکداری در بازاریابی اجتماعی اثربخش تاثیر می‌گذارند.  در نهایت، یک مدل بازاریابی اجتماعی اثربخش می‌تواند به تحولات داخلی و گسترش خدمات مالی منجر گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Presenting a model of Effective Social Marketing in Banking Industry Online Services Using Grounded Theory Method

نویسندگان [English]

  • Amir Hosein Allahyari 1
  • arezo ahmadi danyali 2
  • Nader Gharibnavaz Sharabyani 2
1 Ph.D. Student, Department of Business Management, Shahr-e-Qods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Business Management, Shahr-e-Qods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to identify the prioritization of the dimensions and indicators of the effective social marketing model in the online services of the banking industry. Therefore, the researchers examine the following questions: what are the components of the effective social marketing model in the online services of the banking industry? What are the components, dimensions and indicators affecting the effective social marketing model in the online services of the banking industry? What is the prioritization of the factors and how the components of the effective social marketing model affect the online services of the banking industry? The results showed that the new marketing model highlights the importance of customer’s insights, analytics, branding and targeting. The category of the role of service quality in the online environment to external factors that affect the perception and satisfaction of customers from online banking services. In the background conditions and the emergence of the colorful category of social marketing effectiveness, it can be stated that the speed of technological changes in banking has not only changed the customer experience and the support operations of banks. It has also changed the marketing function in banks. Finally, an effective social marketing model can lead to internal transformations and expansion of financial services.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marketing
  • Effective Social Marketing
  • Online Services
  • Banking Industry