مسئولیت اجتماعی نزد شرکت‏های پذیرفته‏شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده

هدف این مقاله سنجش دیدگاه بنگاه‏های ایرانی نسبت به مفهوم مسئولیت اجتماعی می‏باشد. پس از بررسی ادبیات، چارچوب کارول انتخاب و بر اساس آن پرسش‏نامه‏ای تهیه شد و برای همه‏ی شرکت‏های پذیرفته‏شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه‏ی آماری ارسال شد. تحلیل داده‏ها مبین این موضوع است که تعریفی که شرکت‏های ایرانی از مسئولیت اجتماعی دارند بیشتر به بعد حقوقی هرم کارول نزدیک است و اولویت‏بندی آن‏ها نیز با هرم کارول مطابقت دارد. همچنین شرکت‏ها در وهله‏ی اول به بعد اقتصادی و سپس اخلاقی و حقوقی و در انتها به بعد نوع‏دوستانه اهمیت می‏دهند. در این پژوهش، تفاوت‏های بین بنگاه‏های تولید خدمات و کالا و بنگاه‏های بزرگ و کوچک در رابطه با یافته‏ها مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیل‏های آماری حکایت از این دارد که شرکت‏های تولیدی بیش از شرکت‏های خدماتی برای فعالیت‏های حقوقی و فعالیت‏های اخلاقی اهمیت قایل هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Responsibility in Corporations Listed in Tehran Sock Exchange

چکیده [English]

The purpose of this article is to evaluate how Iranian companies perceive corporate social responsibility. After a review of the literature, Carroll’s framework was selected for the construction of a questionnaire which was sent to all companies listed in Tehran Stock Exchange. The analysis indicated that the perceptions of social responsibility among Iranian companies are closed to legal dimension in Carroll’s pyramid. Furthermore, the corporations first emphasize the economic aspect of social responsibility followed by moral, legal, and finally humanitarian dimension. The differences between manufacturing and service oriented companies as well as large vs. small organizations were identified. The analysis indicated that the manufacturing companies emphasize the legal and moral aspects of corporate social responsibility more than the service sector companies

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Social Responsibility
  • Carroll model
  • Tehran Stock Market
  • Iran
احمد شربت اوغلی* داوود افشاری** منوچهر نجمی (1389) مسئولیت اجتماعی نزد شرکت‏های پذیرفته‏شده در بورس اوراق بهادار تهران سال 4 (شماره 19), 63-82 Ahmad Sharbatoghlie Davoud Afshari Manoochehr Najmi (2011) Social Responsibility in Corporations Listed in Tehran Sock Exchange volume 4 (number 19), 63-82