نقش ابعاد ریسک ادراک‏شده‏ی مشتریان بانک‏ها در پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران

چکیده

با رشد روزافزون فناوری اطلاعات و بازار رقابتی موجود در حوزه‏ی بانکی ایران، شاهد آن هستیم که موضوع پذیرش بانکداری الکترونیک توسط مشتریان، مورد توجه بانک‏ها قرار گرفته است. یکی از مفاهیم کاربردی در ارائه‏ی خدمات الکترونیک بانکی، بانکداری اینترنتی (IB) است. این پژوهش به بررسی تأثیر مفهوم ابعاد ریسک ادراک‏شده‏ی مشتریان بر نیت آن‏ها در پذیرش IB پرداخته است. نتایج حاصل‏شده از به‏کارگیری مدل‏یابی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که ریسک‏های زمانی، کارایی، امنیتی، مالی و حریم خصوصی، ریسک‏های اصلی کاهش‏دهنده‏ی نیت مشتریان برای پذیرش IB هستند و ریسک اجتماعی دارای تأثیر منفی بسیار جزیی می‏باشد. با توجه به نتایج، پیشنهادهای مدیریتی نیز در جهت کمک به بانک‏ها برای کاهش تأثیر منفی این ریسک‏ها در پذیرش IBتوسط مشتریان ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Dimensions of Perceived Risk of Banks' Customers in Adoption of Internet Banking in Iran

چکیده [English]

With rapid growth of information technology and existing competitive market in banking affairs in Iran, banks are concerned about customers adopting electronic banking. Internet banking(IB) is an applied conception of internet banking services. The purpose of this research is to study the effects of dimensions of the perceived risk of customers based on their intentions on adoption of IB. Data were analyzed using Structural Equation Modeling and Confirmatory Factor Analysis. Results show that the time, performance, security, financial and privacy risks reduce customers' intentions to adopt IB. The social risk also has a small negative effect on IB adoption. Practical implications are discussed for banks which seek to reduce the aforementioned risks in adoption of IB by customers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • internet banking
  • Perceived risk dimensions
  • Adoption
حمید‏رضا خدمتگذار* پیام حنفی‏زاده راضیه کیانپور (1389) نقش ابعاد ریسک ادراک‏شده‏ی مشتریان بانک‏ها در پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران دوره 5 (شماره 20), 49-68 Hamidreza Khedmatgozar Payam Hanafizadeh Razye kyanpour The Role of Dimensions of Perceived Risk of Banks' Customers in Adoption of Internet Banking in Iran Volume 5 (Number 20), 49-68