نویسنده = محسن نظری
تعداد مقالات: 3
1. همکاران رقابتی در صنعت خدمات مهندسی (تدوین مدل مفهومی)

دوره 15، شماره 58، تابستان 1399

محمد بروجردی؛ هاشم آقازاده؛ محسن نظری


2. طراحی مدل شبکه‌سازی فعالیت‌های بازاریابی بنگاه‌های فعال در خوشه‌های صنعتی ایران

دوره 10، شماره 37، بهار 1394، صفحه 51-78

سید مجتبی موسوی نقابی؛ محسن نظری؛ طهمورث حسنقلی پور؛ غلامرضا سلیمانی؛ عزت ا... عباسیان


3. تحلیل استراتژی‌های بازاریابی بانک‌های خصوصی ایران در دوران رکود اقتصادی سال-های 1391 و 1392

دوره 9، شماره 33، بهار 1393، صفحه 125-145

محمدعلی شاه‌حسینی؛ محسن نظری؛ محمدصادق هاشمی