نویسنده = مرتضی موسی خانی
تعداد مقالات: 2
1. آینده پژوهی حکمرانی خوب در ایران: با رویکرد سناریونویسی

دوره 13، شماره 51، پاییز 1397، صفحه 61-80

منا آهنی؛ مرتضی موسی خانی؛ محمدعلی افشارکاظمی


2. مطالعه‌ی ریشه‌های فساد اداری در سازمان‌های دولتی ایران

دوره 13، شماره 49، بهار 1397، صفحه 1-16

مینا علوی؛ ابوالحسن فقیهی؛ مرتضی موسی خانی؛ رضا نجف بیگی