کلیدواژه‌ها = نوآوری
تعداد مقالات: 3
1. طراحی مدل پویای ارزیابی نوآوری در سازمان : مطالعه ای در صنعت خودرو

دوره 12، شماره 47، پاییز 1396، صفحه 54-75

رکسانه چرخچی؛ عباس طلوعی اشلقی؛ محمود البرزی


2. روش‌های توسعه کارآفرینی سازمانی در بنگاه‌های خانوادگی کارآفرین ایرانی

دوره 8، شماره 31، پاییز 1392، صفحه 1-37

حسین صامعی؛ سید علیرضا فیض بخش