تعیین عناصر تشکیل‌دهنده‌ی سازه‌ی "تفکر استراتژیک"

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف

2 فارغ التحصیل MBA، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

چکیده
رویکردهای نوین استراتژی تفکر استراتژیک را به جای برنامه‌ریزی استراتژیک خالق استراتژی می‌دانند و این ایده‌ی اولیه در حوزه‌ی مدیریت استراتژیک شکل گرفته که مدیران موفق مدیرانی هستند که از تفکر استراتژیک بهره می‌گیرند. از سوی دیگر ادبیات این حوزه بر اکتسابی بودن و امکان آموزش این شیوه از تفکر به مدیران ارشد سازمان‌ها تاکید دارد. با این وجود هیچ مدل جامعی از عناصر تفکر استراتژیک که بتواند مبنای سنجش مدیران و سطح تفکر استراتژیک در آن‌ها، و آموزش برمبنای نتایج حاصل از آن قرار گیرد وجود ندارد. لذا در این پژوهش با مرور ادبیات حوزه‌ی تفکر استراتژیک و استخراج مولفه‌های مرتبط، مدل جامعی از عناصر تفکر استراتژیک ارائه شده است که می‌تواند مبنایی برای طراحی یک معیار سنجش جامع برای مدیران و برنامه‌ریزی برای آموزش آنان باشد. به‌علاوه مدل توسعه‌یافته در این پژوهش می‌تواند پایه و نقطه‌ی شروعی برای مطالعات بعدی در حوزه‌ی تفکر استراتژیک و ارتباط آن با اشکال دیگر تفکر مانند تفکر سیستمی و تفکر کارآفرینانه باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Constitutive Elements of "Strategic Thinking" Construct

نویسندگان [English]

  • Simine Aghajaniyan 1
  • Marziye Rostami 2
چکیده [English]

Abstract:
New approaches to strategy have accepted strategic thinking as a complement or even an alternative for strategic planning. Indeed, strategic thinking capability has been recognized as a characteristic of successful top managers in organizations. Moreover, the extant literature emphasizes the fact that top level managers can be taught to think strategically. However, there is no comprehensive model of strategic thinking components that can be used as a base for assessing managers' strategic thinking level and training based on the results of the assessment. Thus, in this study we propose a model of strategic thinking elements based on reviewing the extant literature and extracting the related components. This model can be used for designing an assessment tool and planning for managers training programs. Furthermore, it can be a starting point for future researches on strategic thinking, especially the ones that examine its relation to other types of thinking, including systems thinking and entrepreneurial thinking.

کلیدواژه‌ها [English]

  • strategic thinking
  • strategic planning
  • systems thinking
  • vision
  • creativity