چارچوب به‌کارگیری رویکرد داده‌کاوی در حوزه مدیریت منابع انسانی

نوع مقاله : سایر

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

تصمیم­گیری اثربخش و کارا در حوزه مدیریت منابع انسانی، مزایای رقابتی مهمی برای سازمان­ها در پی دارد. علی­رغم وجود داده­ها و اطلاعات فراوان در سازمان­ها در ارتباط با منابع انسانی متأسفانه این داده­ها به شیوه­ای اثربخش مورد تحلیل و استفاده قرار نمی­گیرند. روش­های داده­کاوی، می­تواند به­عنوان یک رویکرد مؤثر برای پردازش داده­های منابع انسانی مورد استفاده قرار گیرد تا با اتّکا بر آن به تصمیم­گیری پیرامون مسائل مختلف سازمانی پرداخته شود. هدف این پژوهش بررسی تحلیلی تحقیقاتی است که از تکنیک­های مختلف داده­کاوی برای تجزیه­و­تحلیل مسائل مرتبط با مدیریت منابع انسانی بهره برده­اند؛ تا در نتیجه بتوان چارچوبی راهبردی برای به­کارگیری روش­های داده­کاوی در حوزه­های مدیریت منابع انسانی ارائه نمود. برای این منظور، 89 تحقیق مستقل و ارزشمند از منابع داخلی و خارجی استخراج و مرور شد. در نتیجه، ابتدا حوزه­های مختلف مدیریت منابع انسانی که در این تحقیقات مورد توجه داده­کاوان قرار داشته است، مشخص گردید که از آن جمله می­توان به موضوعات استخدام و گزینش، آموزش و توسعه، غیبت و ترک خدمت، مدیریت عملکرد و ... اشاره نمود. سپس با عنایت به متدولوژی CRISP-DM به تشریح مراحل مختلف تصمیم­گیری مبتنی بر داده­کاوی در مدیریت منابع انسانی پرداخته و در نهایت چارچوبی مناسب برای مطالعه در این موضوع به­دست آمد که راهنمایی کلان برای مدیران منابع انسانی است تا هوشمندانه­تر از منابع اطلاعاتی درون­سازمانی خود مبتنی بر اهداف استفاده نمایند. برای پژوهشگران نیز چارچوب مذکور تصویری منسجم از مطالعات پیشین را بازنمایی می­کند که می­تواند در تحقیقات آتی در عمل بررسی و صحه­گذاری شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Framework for Data Mining Approach Applications in Human Resource Management

نویسندگان [English]

  • Nastaran Hajiheydari 1
  • Seyyed Hossein Khabiri 2
  • Mojtaba Talafi Daryani 2
1 University of Tehran, Associate Professor
2 MS Student at University of Tehran
چکیده [English]

Efficient and effective decision making in human resource management have considerable competitive advantage outcomes in organizations. Although there are a lot of data and information in organizations in human resource filed, unfortunately this data is not analyzed and used in an effective manner. Data mining techniques can be used as an effective approach to analyze human resources data, so that by relying on it different business decisions can be made. The purpose of this study is to analytically review and investigate studies which used data mining techniques to analyze different HRM related issues and thus to propose a strategic framework for applying data mining methods on human resource management areas. For this purpose, 89 valuable and independent studies extracted from internal and external resources and reviewed. So, at the first, different areas of HRM like recruitment and selection, training and development, employee turnover and withdrawal behaviors, and performance management which were focused and paid attention by data miners are identified. Then, with regard to the CRISP-MD methodology different stages of decision making in HRM using data mining are explained and finally, a proper framework for studies in this field is obtained which is a macro guide for HR managers to make smarter and more aligned decisions with corporate objectives using organization internal information resources. For academics also, the mentioned framework represents a coherent image of previous studies which can be verified and used in further researches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • data mining
  • knowledge discovery
  • decision making
  • human resource management
  • human resource data mining
آذر، عادل؛ احمدی، پرویز و سبط، محمدوحید. (1389). طراحی مدل انتخاب نیروی انسانی با رویکرد داده­کاوی (مورد: استخدام داوطلبان آزمون­های ورودی یک بانک تجاری در ایران). نشریه مدیریت فناوری اطلاعات، دوره 2، شماره 4، 22 - 3. [1]
آذر، عادل؛ شفیعی نیک­آبادی، محسن؛ مقدم، علی­رضا و سنگی، محمد. (1395). طراحی مدل هوشمند تناسب شغل و شاغل مبتنی بر استعدادها با رویکرد داده­کاوی. فصلنامه پژوهش­های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، سال هشتم، شماره 4 (شماره پیاپی 26)، 33 - 1. [2]
ابراهیمی ملکشاه، مریم؛ ابراهیمی ملکشاه، مهسا و نادرعلی، معصومه. (1393). انتخاب نیروی انسانی با استفاده از رویکرد مبتنی بر ماشین بردار پشتیبان. کنفرانس بین­المللی مدیریت و مهندسی صنایع، اسفند، تهران. [3]
برنایی، زرین­تاج و جعفریان، مهدی. (1390). چیدمان و انتخاب نیروی انسانی به کمک داده­کاوی اطلاعات ارزیابی عملکرد کارکنان. کنفرانس داده­کاوی ایران، آذر، تهران. [4]
خائف­الهی، احمدعلی؛ متقی، ایمان و سبط، محمدوحید. (1386). بررسی تأثیر بکارگیری مدل استخدام مبتنی بر داده­کاوی بر نرخ جابجایی کارکنان. کنفرانس داده­کاوی ایران، آبان، تهران.
سیادتی، سامان؛ تارخ، محمدجعفر؛ سیدهاشمی، مهدی و شاه­کوهی، هومن. (1393). بکارگیری داده­کاوی در مدیریت منابع انسانی سازمان­های فاوا (فناوری اطلاعات و ارتباطات). کنفرانس بین­المللی توسعه و تعالی کسب­و­کار، آذر، تهران. [5]
شاهی­بیک، آزاده. (1394). ارزیابی عملکرد نیروی انسانی با استفاده از نتایج تحلیل پوششی داده­ها بر اساس داده­کاوی: مورد­کاوی در یک شرکت هلدینگ. کنفرانس بین­المللی پژوهش­های نوین در مدیریت و مهندسی صنایع، آذر، تهران. [6]
Aiolli, F., De Filippo, M., & Sperduti, A. (2009). Application of the preference learning model to a human resources selection task. In IEEE Symposium on Computational Intelligence and Data Mining. [7]
Ali, M. M., & Rajamani, L. (2012). Automation of decision making process for selection of talented manpower considering risk factor: A data mining approach. In International Conference on Information Retrieval & Knowledge Management. [8]
Asano, H., Tanaka, K., Fujita, Y., & Tsuda, K. (2015). Study on hiring decision: Analyzing rejected applicants by mining individual job placement data of public employment security offices. Procedia Computer Science, 60, 1156-1163. [9]
Aviad, B., & Roy, G. (2011). Classification by clustering decision tree-like classifier based on adjusted clusters. Expert Systems with Applications, 38(7), 8220-8228. [10]
Bal, M., Bal, Y., & Ustundag, A. (2011). Knowledge representation and discovery using formal concept analysis: An HRM application. In The World Congress on Engineering. [11]
Bernik, M., Florjancic, J., Crnigoj, D., & Bernik, I. (2007). Using information technology for human resource management decisions. In WSEAS International Conference on Mathematics and Computers in Business and Economics. [12]
Chang, H. T., Wu, H. J., & Ting, I. H. (2009). Mining organizational networks for layoff prediction model construction. In International Conference on Advances in Social Network Analysis and Mining. [13]
Chang, H. Y. (2009). Employee turnover: A novel prediction solution with effective feature selection. WSEAS Transactions on Information Science and Applications, 6(3), 417-426. [14]
Chen, K. K., Chen, M. Y., Wu, H. J., & Lee, Y. L. (2007). Constructing a web-based employee training expert system with data mining approach. In IEEE International Conference on E-Commerce Technology and IEEE International Conference on Enterprise Computing, E-Commerce and E-Services. [15]
Chen, L. F., & Chien, C. F. (2011). Manufacturing intelligence for class prediction and rule generation to support human capital decisions for high-tech industries. Flexible Services and Manufacturing Journal, 23(3), 263-289. [16]
Chen, Q., & Gong, Z. (2013). Data mining modeling of employee engagement for it enterprises based on decision tree algorithm. In International Conference on Information Management, Innovation Management and Industrial Engineering. [17]
Chien, C. F., & Chen, L. F. (2007). Using rough set theory to recruit and retain high-potential talents for semiconductor manufacturing. IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing, 20(4), 528-541. [18]
Chien, C. F., & Chen, L. F. (2008). Data mining to improve personnel selection and enhance human capital: A case study in high-technology industry. Expert Systems with Applications, 34(1), 280-290. [19]
Cho, V., & Ngai, E. W. (2003). Data mining for selection of insurance sales agents. Expert Systems, 20(3), 123-132. [20]
Choudhary, A. K., Harding, J. A., & Tiwari, M. K. (2009). Data mining in manufacturing: A review based on the kind of knowledge. Journal of Intelligent Manufacturing, 20(5), 501-521.
Cios, K. J., Swiniarski, R. W., Pedrycz, W., & Kurgan, L. A. (2007). The knowledge discovery process. Data Mining: A Knowledge Discovery Approach, Springer, 9-24.
Danping, Z., & Jin, D. (2011). The data mining of the human resources data warehouse in university based on association rule. Journal of Computers, 6(1), 139-146. [21]
Delgado-Gómez, D., Aguado, D., Lopez-Castroman, J., Santacruz, C., & Artés-Rodriguez, A. (2011). Improving sale performance prediction using support vector machines. Expert Systems with Applications, 38(5), 5129-5132. [22]
Devi, R. L., Amalraj, R., & Devi, S. P. (2013). Classification of employee turnover intention using hierarchical cluster analysis: A case study from Indian Pharmaceutical Companies. International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research, 4(12), 4704-4707. [23]
Dorn, J., & Hochmeister, M. (2009). Techscreen: Mining competencies in social software. In International Conference on Knowledge Generation, Communication and Management. [24]
Faliagka, E., Ramantas, K., Tsakalidis, A., & Tzimas, G. (2012). Application of machine learning algorithms to an online recruitment system. In International Conference on Internet and Web Applications and Services. [25]
Fan, C. Y., Fan, P. S., Chan, T. Y., & Chang, S. H. (2012). Using hybrid data mining and machine learning clustering analysis to predict the turnover rate for technology professionals. Expert Systems with Applications, 39(10), 8844-8851. [26]
Fatima, A., & Rahaman, S. (2014). Mining system in HR: A proposed model. International Journal of Computer and Information Technology, 3(5), 1154-1159.
Holland, A., & Fathi, M. (2005). Creating graphical models as representation of personalized skill profiles. In IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics. [27]
Honkela, T., Nordfors, R., & Tuuli, R. (2004). Document maps for competence management. In Symposium on Professional Practice in AI. [28]
Hou, X. D., Dong, Y. F., Liu, H. P., & Gu, J. H. (2007). Application of fuzzy data mining in staff performance assessment. In International Conference on Machine Learning and Cybernetics. [29]
Huang, I. Y., Wu, W. W., & Lee, Y. T. (2008). Simplifying essential competencies for Taiwan civil servants using the rough set approach. Journal of the Operational Research Society, 59(2), 259-265. [30]
Huang, Y. (2009). Study of college human resources data mining based on the SOM algorithm. In Asia-Pacific Conference on Information Processing. [31]
Imai, S., Lin, C. W., Watada, J., & Tzeng, G. H. (2008). Rough sets approach to human resource development of information technology corporations. International Journal of Simulation, 9(2), 31-42. [32]
Jantan, H., Hamdan, A. R., & Othman, Z. A. (2009a). Knowledge discovery techniques for talent forecasting in human resource application. World Academy of Science, Engineering and Technology, 3(2), 579-587.
Jantan, H., Hamdan, A. R., & Othman, Z. A. (2009b). Managing talent in human resource: A Knowledge Discovery in Database (KDD) approach. Social and Management Research Journal, 6(1), 51-61.
Jantan, H., Hamdan, A. R., & Othman, Z. A. (2009c). Classification for talent management using decision tree induction techniques. In Conference on Data Mining and Optimization. [33]
Jantan, H., Hamdan, A. R., & Othman, Z. A. (2009d). Potential data mining classification techniques for academic talent forecasting. In International Conference on Intelligent Systems Design and Applications. [34]
Jantan, H., Hamdan, A. R., & Othman, Z. A. (2010a). Human talent prediction in HRM using C4.5 classification algorithm. International Journal on Computer Science and Engineering, 2(8), 2526-2534. [35]
Jantan, H., Hamdan, A. R., & Othman, Z. A. (2011a). Towards applying data mining techniques for talent management. In International Conference on Computer Engineering and Applications. [36]
Jantan, H., Hamdan, A. R., & Othman, Z. A. (2011b). Talent knowledge acquisition using data mining classification techniques. In Conference on Data Mining and Optimization. [37]
Jantan, H., Hamdan, A. R., Othman, Z. A., & Puteh, M. (2010b). Applying data mining classification techniques for employee's performance prediction. In Knowledge Management International Conference. [38]
Jindal, D., & Singla, R. (2011). Decision support system in human resource management (A study of HR intelligent techniques). International Journal of Research in IT, Management and Engineering, 1(4), 108-121.
Jing, H. (2009). Application of fuzzy data mining algorithm in performance evaluation of human resource. In International Forum on Computer Science-Technology and Applications. [39]
Kadappa, V., Guggari, S., & Negi, A. (2016). Teacher recruitment data analytics using association rule mining in Indian context. In International Conference on Data Science and Engineering. [40]
Kalaivani, V., & Elamparithi, M. M. (2014). An efficient classification algorithms for employee performance prediction. International Journal of Research in Advent Technology, 2(9), 27-32. [41]
Kao, W. H., Huang, I. M., Shen, H. S., & Lin, C. C. (2009). A study of weighted association rule applied in human resource job requirement. In Joint Conferences on Pervasive Computing. [42]
Karahoca, A., Karahoca, D., & Kaya, O. (2008). Data mining to cluster human performance by using online self regulating clustering method. In WSEAS International Conference on Multivariate Analysis and its Application in Science and Engineering. [43]
Kessler, R., Torres-Moreno, J. M., & El-Bèze, M. (2007). E-Gen: Automatic job offer processing system for human resources. In Mexican International Conference on Artificial Intelligence. [44]
Kirimi, J. M., & Moturi, C. A. (2016). Application of data mining classification in employee performance prediction. International Journal of Computer Applications, 146(7), 28-35. [45]
Lakshmipathi, R., Chandrasekaran, M., Mohanraj, V., Senthilkumar, J., & Suresh, Y. (2010). An intelligent agent based talent evaluation system, using a knowledge base. International Journal of Information Technology and Knowledge Management, 2(2), 231-236. [46]
Lee, Y. T. (2010). Exploring high-performers’ required competencies. Expert Systems with Applications, 37(1), 434-439. [47]
Li, F., Ge, S., & Yin, J. (2011). Research on talent introduction hazard and training strategy of university based on data mining. In Modeling Risk Management for Resources and Environment in China. [48]
Li, W., Xu, S., & Meng, W. (2009). A risk prediction model of construction enterprise human resources based on support vector machine. In International Conference on Intelligent Computation Technology and Automation. [49]
Li, Y. M., Lai, C. Y., & Kao, C. P. (2008). Incorporate personality trait with support vector machine to acquire quality matching of personnel recruitment. In International Conference on Business and Information. [50]
Liu, H., Dai, S., & Jiang, H. (2009). Application of rough set and support vector machine in competency assessment. In International Conference on Bio-Inspired Computing. [51]
Liu, Y., Kou, Z., Perlich, C., & Lawrence, R. (2008). Intelligent system for workforce classification. In Workshop on Data Mining for Business Applications. [52]
Long, L. K., & Troutt, M. D. (2003). Data mining for human resource information systems. Data Mining: Opportunities and Challenges, 366-381.
Ly, L. T., Rinderle, S., Dadam, P., & Reichert, M. (2005). Mining staff assignment rules from event-based data. In International Conference on Business Process Management. [53]
Markham, I. S. (2011). Assessing the prediction of employee productivity: A comparison of OLS vs. CART. International Journal of Productivity and Quality Management, 8(3), 313-332. [54]
Mishra, S. N., & Lama, D. R. (2016). A decision making model for human resource management in organizations using data mining and predictive analytics. International Journal of Computer Science and Information Security, 14(5), 217-221.
Mohanraj, V., Lakshmipathi, R., Chandrasekaran, M., Senthilkumar, J., & Suresh, Y. (2009). Intelligent agent based talent evaluation engine using a knowledge base. In International Conference on Advances in Recent Technologies in Communication and Computing. [55]
Nagadevara, V., & Srinivasan, V. (2008). Early prediction of employee attrition in software companies–Application of data mining techniques. Research and Practice in Human Resource Management, 16, 2020-2032. [56]
Ngai, E. W. T., Hu, Y., Wong, Y. H., Chen, Y., & Sun, X. (2011). The application of data mining techniques in financial fraud detection: A classification framework and an academic review of literature. Decision Support Systems, 50(3), 559-569.
Ngai, E. W., Xiu, L., & Chau, D. C. (2009). Application of data mining techniques in customer relationship management: A literature review and classification. Expert Systems with Applications, 36(2), 2592-2602.
Ongwattanakul, S., Chamchan, C., & Dhirathiti, N. S. (2012). Discovery of happiness and employee engagement relationship using KDD method. In International Conference on Computing and Convergence Technology. [57]
Provost, F., & Fawcett, T. (2013). Data science for business: What you need to know about data mining and data-analytic thinking. O’Reilly Media.
Quinn, A., Rycraft, J. R., & Schoech, D. (2002). Building a model to predict caseworker and supervisor turnover using a neural network and logistic regression. Journal of Technology in Human Services, 19(4), 65-85. [58]
Ramesh, B. (2001). GPR: A data mining tool using genetic programming. Communications of the Association for Information Systems, 5(6), 1-36. [59]
Rodrigues, S., Oliveira, J., & De Souza, J. M. (2005). Competence mining for team formation and virtual community recommendation. In International Conference on Computer Supported Cooperative Work in Design. [60]
Sáiz, L., Pérez, A., Herrero, Á., & Corchado, E. (2011). Analyzing key factors of human resources management. In International Conference on Intelligent Data Engineering and Automated Learning. [61]
Saradhi, V. V., & Palshikar, G. K. (2011). Employee churn prediction. Expert Systems with Applications, 38(3), 1999-2006. [62]
Saron, M., & Othman, Z. A. (2012). Model base on human resource system using classification technique. International Journal of Computational Engineering & Management, 15(5), 1-8. [63]
Sebt, M. V., & Yousefi, H. (2015). Comparing data mining approach and regression method in determining factors affecting the selection of human resources. Cumhuriyet Science Journal, 36(4), 1846-1859. [64]
Sharma, M., & Goyal, A. (2015). An application of data mining to improve personnel performance evaluation in higher education sector in India. In International Conference on Advances in Computer Engineering and Applications. [65]
Shehu, M. A., & Saeed, F. (2016). An adaptive personnel selection model for recruitment using domain-driven data mining. Journal of Theoretical and Applied Information Technology, 91(1), 117-130. [66]
Sikaroudi, E., Mohammad, A., Ghousi, R., & Sikaroudi, A. (2015). A data mining approach to employee turnover prediction (case study: Arak automotive parts manufacturing). Journal of Industrial and Systems Engineering, 8(4), 106-121. [67]
Singh, S., & Kumar, V. (2013). Performance analysis of engineering students for recruitment using classification data mining techniques. International Journal of Science, Engineering and Computer Technology, 3(2), 31-37. [68]
Sivaram, N., & Ramar, K. (2010). Applicability of clustering and classification algorithms for recruitment data mining. International Journal of Computer Applications, 4(5), 23-28. [69]
Strohmeier, S., & Piazza, F. (2013). Domain driven data mining in human resource management: A review of current research. Expert Systems with Applications, 40(7), 2410-2420.
Tai, W. S., & Hsu, C. C. (2006). A realistic personnel selection tool based on fuzzy data mining method. In Joint International Conference on Information Sciences. [70]
Talebi, M., Hamdi, K., & Afsharkazemi, M. A. (2014). Evaluating the interaction effects of applying information technology and human resource performance through data mining approach. Indian J. Sci. Res, 7(1), 179-185. [71]
Tung, K. Y., Huang, C., Chen, S. L., & Shih, C. T. (2005). Mining the Generation Xers' job attitudes by artificial neural network and decision tree—empirical evidence in Taiwan. Expert Systems with Applications, 29(4), 783-794. [72]
Valle, M. A., Varas, S., & Ruz, G. A. (2012). Job performance prediction in a call center using a naive Bayes classifier. Expert Systems with Applications, 39(11), 9939-9945. [73]
Wang, Q., Li, B., & Hu, J. (2008). Human resource selection based on performance classification using weighted support vector machine. In SCIS & ISIS. [74]
Wang, Q., Li, B., & Hu, J. (2009). Feature selection for human resource selection based on affinity propagation and SVM sensitivity analysis. In World Congress on Nature & Biologically Inspired Computing. [75]
Waran, M. (2014). Employee performance evaluation using machine learning algorithm. International Journal of Computer Communications and Networks, 4(2). [76]
Wirth, R., & Hipp, J. (2000). CRISP-DM: Towards a standard process model for data mining. In International Conference on Practical Applications of Knowledge Discovery and Data Mining.
Wu, W. W. (2009). Exploring core competencies for R&D technical professionals. Expert Systems with Applications, 36(5), 9574-9579. [77]
Wu, W. W., Lee, Y. T., & Tzeng, G. H. (2005). Simplifying the manager competency model by using the rough set approach. Rough Sets, Fuzzy Sets, Data Mining, and Granular Computing, 484-494. [78]
Wu, X., & Zhang, H. (2010). A talent markets analysis method based on data mining. In IEEE International Conference on Intelligent Computing and Intelligent Systems. [79]
Xiaofan, C., & Fengbin, W. (2010). Application of data mining on enterprise human resource performance management. In International Conference on Information Management, Innovation Management and Industrial Engineering. [80]
Yang, S. M. (2008). A self-adapting regression SVM model and its application on middle managers performance evaluation. In International Conference on Machine Learning and Cybernetics. [81]
Yasodha, S., & Prakash, P. S. (2012). Data mining classification technique for talent management using SVM. In International Conference on Computing, Electronics and Electrical Technologies. [82]
Ye, J., Hu, H., & Chai, C. (2009). A talent classification method based on SVM. In International Symposium on Intelligent Ubiquitous Computing and Education. [83]
Zhang, H. (2009). Fuzzy evaluation on the performance of human resources management of commercial banks based on improved algorithm. In International Conference on Power Electronics and Intelligent Transportation System. [84]
Zhang, X., Zhu, Y., & Hua, N. (2009). Privacy parallel algorithm for mining association rules and its application in HRM. In International Symposium on Computational Intelligence and Design. [85]
Zhao, X. (2008a). A study of performance evaluation of HRM: Based on data mining. In International Seminar on Future Information Technology and Management Engineering. [86]
Zhao, X. (2008b). An empirical study of data mining in performance evaluation of HRM. In International Symposium on Intelligent Information Technology Application Workshops. [87]
Zhu, J., Gonçalves, A. L., Uren, V. S., Motta, E., & Pacheco, R. (2005). Mining web data for competency management. In International Conference on Web Intelligence. [88]
Ziebarth, S., Malzahn, N., & Hoppe, H. U. (2009). Using data mining techniques to support the creation of competence ontologies. In International Conference on Artificial Intelligence in Education. [89]