طراحی و تبیین مدل جمع سپاری مالی الکترونیکی در حمایت‌های اجتماعی مورد مطالعه: کمیته امداد امام خمینی «ره» استان فارس

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 دکترای مدیریت دولتی، گروه مدیریت، واحد بندر دیلم، دانشگاه آزاد اسلامی، بندر دیلم، ایران.

2 گروه مدیریت دولتی. بخش مدیریت اقتصاد و حسابداری. دانشکده علوم انسانی. دانشگاه پیام نور. تهران. ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، بخش مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

 
فناوری­های مدرن توانسته­اند ابعاد مختلف حیات بشری را تغییر دهند. در این میان شبکه جهانی اینترنت به ابزاری مهم و سریع برای برقراری ارتباط در میان جوامع مختلف تبدیل شده است. تامین مالی جمعی مبتنی بر اینترنت این توانایی را دارد تا پشتیبانی شهروندان را از پروژه‌ها و طرح‌هایی برای اهداف خاص با ماهیت­ فرهنگی، اجتماعی یا انتفاعی جلب کند و قدرت تغییر قابل ملاحظه­ی خود را در قلمرو فعالیت­های اجتماعی به نمایش بگذارد. هدف این پژوهش ارائه مدلی برای شناسایی فرایند جمع­سپاری مالی الکترونیکی به منظور تامین مالی جمعی در حمایت­های اجتماعی است. این پژوهش کیفی از بعداستفاده کننده کاربردی است. جامعه آماری را نوزده نفر ازکارشناسان کمیته امداد امام خمینی «ره» استان فارس و اساتید دانشگاه تشکیل می­دهند که هدفمند انتخاب شده وبا آنان مصاحبه نیمه ساختار یافته صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان می­دهد که مراحل اجرای فرایند اثربخش جمع سپاری مالی الکترونیکی در حمایت­های اجتماعی عبارت است از: «امکان سنجی»، «انگیزه سازی»، «آگاهی بخشی و فراخوان عمومی»، «ساز وکار جذب منابع مالی»، «اعتماد سازی»، «بانک اطلاعاتی حامیان» و «نگهداشت جمعیت».
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and explaining the model of electronic financial crowdsourcing in social supports A survey in Imam Khomeini Relief Foundation, Fars province

نویسندگان [English]

  • Mohammad Safari Dashtaki 1
  • Reza Zare 2
  • yalda sharafiyan 3
1 Safarifrs@gmail.com
2 public management, faculty of management, economic and accounting, payame noor university, tehran, iran.
3 MSc Student, Department of Management, Faculty of Economics, Management and Social Sciences, Shiraz University, Shiraz
چکیده [English]

Abstract
Todays, the world wide web is considered as an important and rapid tool for communication between various societies. The internet-based collective financing has the ability to attract citizens' support to projects with specific purposes such as cultural, social or profitable ones and presents its capacity to make significant changes in the realm of social activities. The purpose of this study is to design a model for recognizing the vital role of electronic financial crowdsourcing for financing collective social supports. This qualitative research uses a thematic analysis method. We conducted a semi-structured interview with a total of nineteen experts of the Imam Khomeini Relief Committee of Fars Province and university professors who were selected through a purposive sampling. The results of the research indicate that the process of electronic financial crowdsourcing in social supports includes: "feasibility", "motivating", " public awareness and call", "fund raising mechanism ", "trust building", "sponsors database" "and" keeping sponsors".
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic Financial Crowdsourcing
  • Collective Financing
  • Social Supports
  • Thematic Analysis
  • Imam Khomeini Relief Committee
منابع فارسی:
تقوی، میرحمید، علی­احمدی، علیرضا، شفیعا، محمدعلی، اخوان، پیمان، بنیادی­نائینی، علی، افتخاری، حسین، (بررسی عوامل کلیدی جمع­سپاری و تاثیر آن بر موفقیت پروژه (مطالعه موردی: شرکت پدیده شاندیز)، مدیریت فردا، سال شانزدهم، صفحه: 251-268.
حبیبی، حمیدرضا. (1390). استفاده از جمع سپاری برای تجاری سازی ایده‌ها. محصولات و خدمات درکسب وکارها. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه تهران.
خداوردی، روح­اله؛ زهره­بجنوردی، احسان. (1389)، راهبرد برون سپاری؛ فواید، مشکلات و چالش­ها. فصلنامه تخصصی پارک­ها و مراکز رشد، سال هفتم، شماره 25، صفحه: 65-71.
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه. (1394). روش­های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: آگه.
سوری، علی. (1394). قابلیت­های رسانه­های اجتماعی بومی در جمع­سپاری مدیریت بلایای طبیعی (زلزله). پایان­نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه علامه طباطبائی.
شفیعی، ساناز. (1396). عوامل موثر بر مشارکت الکترونیک مشتریان در جمع­سپاری و ارتقای عملکرد شرکت؛ (مطالعه موردی: مدیران بازاریابی شهر اصفهان ). فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، 7(2) :115-134.
عابدجعفری، حسن؛ تسلیمی، محمدسعید؛ فقیهی، ابوالحسن؛ شیخ­زاده محمد. (1390). تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تعیین الگوهای موجود در داده­های کیفی. اندیشه مدیریت راهبردی. سال پنجم، شماره دوم، پاییز و زمستان، صفحه: 151-198.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. (1393). مقدمه ای بر تامین مالی جمعی. صفحه 39-1
منابع انگلیسی:
Agrawal, A., Catalini, C., Goldfarb, A., (2013). "Some simple economics of crowdfunding". NBER Working Paper, No. 19133.
Ahlers G.K.C., Cumming D., Gunther C., Schweizer D., (2015). Signaling in Equity Crowdfunding. SSRN Electronic Journal. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2564121.  
Ball, C., (2009). "What is transparency?", Public Integrity journal, 11(4), 293-308.
Belleflamme, P., Lambert, T., Schwienbacher, A., (2011), "Crowdfunding: Tapping the Right Crowd", Journal of Business Venturing, 29, 585 - 609.
Brem, A & Tomczak A., (2013), "A Conceptualized Investment Model of Crowdfunding", An International Journal of Entrepreneurial Finance,15(4),335 – 359.
Braun, V. & Clarke, V. (2006), "Using thematic analysis in psychology", Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101.
Burtch, G., Ghose, A., Wattal, S., 2011."An Empirical Examination of the Antecedents and Consequences of Investment Patterns in Crowd-Funded Markets". SSRN Electronic Journal. https://pdfs.semanticscholar.org/0499/7050ac9f0c6c993438e25f7810cfcd801e30.pdf.
Cilliers, L., & Flowerday, S. (2014). Information Privacy Concerns in a Participatory Crowdsourcing Smart City Project, International Journal of Internet Technology and Secured Transactions, 3 (3/4): 280-287.
Cordova, A., Dolci, J., Gianfrate, G., (2015), The determinants of crowdfunding success: evidence from technology projects, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 181, 115–124.
Ferrary, M., Granovetter, M., (2009). The role of venture capital firms in Silicon Valley's complex innovation network. Economy and Society, 38(2):326-359.
Forbesa, H., Schaefer, D., (2017), Guidelines for Successful Crowdfunding, Procedia CIRP, 60: 398 – 403.
Geiger, D., Seedorf, S., Schulze, T., Nickerson, R. C., & Schader, M. (2011). “Managing the crowd: towards a taxonomy of crowdsourcing processes, Conference: Americas Conference on Information Systems (AMCIS), 4-7 August 2011. Detroit, Michigan.
 
Halder, B. (2014). Evolution of Crowdsourchng Potential Data Protection, Privacy and Security Concerns under. The New Media ago.Revista Democracia Digital E-Governo Electronico, 1(10), 337-393.
Harms M., (2007). What Drives Motivation to Participate Financially in a Crowdfunding Community? Thesis Master in Marketing, University of Amsterdam. https://www.crowdfunding.de/wp-content/uploads/2014/07/Crowdfunding-Master-Thesis-Michel-Harms-2007.pdf
Heminway, J., Hoffman, S., (2010). Proceed at your peril: crowdfunding and the securities act of 1933. Tennessee Law Review, 78, 879–972.
Howe J., (2006). “The Rise of Crowdsourcing”. Wired Magazine. 14, 1-4.
Huberman, B.A., Romero, D.M. and Wu, F. (2009), “Crowdsourcing, attention and productivity”, Journal of Information Science, 35(6): 758-765.
Kuppuswamy, V., Bayus, B.L., (2013). Crowdfunding creative ideas: the dynamics of project backers in kickstarter. SSRN Electronic Journal, 5, 1-37.
Leimeister, J.M., Huber, M., Bretschneider, U. and Krcmar, H. (2009), “Leveraging crowdsourcing: activation-supporting components for IT-based ideas competition”, Journal of Management Information Systems, 26(1): 197-224.
 
Massolution, Crowdsourcing LLC, (2013). Crowdfunding Market Outlook Report. http://reports.crowdsourcing.org/index.php?route=product/product&path=20&product_id=58
Mollick, E. (2014). “The Dynamics of Crowdfuding: an exploratory study”, Journal of Business Venturing, 29(1):1–16.
Panchal, J. H., (2015), Using Crowds in Engineering & Design: Towards a Holistic Framework, Purdue University, the United States of America. NTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING DESIGN, ICED15 27-30 JULY 2015, POLITECNICO DI MILANO, ITALY. https://engineering.purdue.edu/DELP/sites/default/files/Panchal_ICED_2015_0.pdf
Poetz, M., Schreier, M., (2012). The value of crowdsourcing: can users really compete with professionals in generating new product ideas? Journal of Product Innovation Management, 29(2), 245-256.
Rice, M., 2002. Co-production of business assistance in business incubators: an exploratory study. Journal of Business Venturing 17(2), 163-187.
Riedl J., 2013. Crowdfunding technology innovation. IEEE Computer Society, 46(3), 100-103.
Rubinton, B. J., (2011), Crowdfunding: disintermediated investment banking, online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/31649/MPRA Paper No. 31649, posted 17. June 2011 19:31 UTC.
Schwienbacher, A., Larralde, B., (2010). Crowdfunding of small entrepreneurial ventures. SSRN Electronic Journal, 10, 1-23. 
Schenk, E. & Guittard, C.(2011). Towards a Characterization of Crowdsourcing Practices, Strasbourg: s.n. https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00439256v3/document.
Sharma, A., (2010). Crowdsourcing Critical Success Factor Model: Strategies to harness the collective intelligence of the crowd. Working paper. https://pdfs.semanticscholar.org/7e47/d791397f1b78ca4ced2dcfddd182e5abddc0.pdf.
 
Stemler, A. R., (2013), "The JOBS Act and Crowdfunding: Harnessing the Power - and the Money - of the Masses," Business Horizons, 56, 271 – 275.
Tan, J., Shao, Y., Li, W., (2013). To be different, or to be the same? An exploratory study of isomorphism in the cluster. Journal of Business Venturing, 28(1), 83-97.
Unterberg, B., (2010), Kapitel & Crowdsourcing in Social Media," Theorien, Methoden, Modelle, 1, 121 -135.
Villaroel, J.A. (2011). Sterategic Crowdsourcing: The Emergence of Online Distributed Companies. In: Leading Open Innovation, S.l: MIT Press.