بحران کرونا: ایران در آینه آزمون: رویکردی تطبیقی

نوع مقاله : سایر

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری خط‌مشی‌گذاری و تصمیم‌گیری عمومی، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

بحران­­ها جزئی جدایی­ناپذیر از حیات بشری هستند که به‌ صورت غیرقابل‌پیش‌بینی رخ داده و سیستم را با مسائل عدیده­ای مواجه می­نمایند. کروناویروس از بحران­های اخیر حوزه سلامت است که  از کشور چین آغاز و با انتقال به سایر کشورها، موجب یک همه­گیری در جهان گردید. لازمه عبور موفقیت­آمیز از این بحران و سایر بحران­ها، اقدام عالمانه توسط سیستم­های درگیر است. از این رو، این پژوهش با هدف بررسی و مقایسه عملکرد کشور ایران با دو کشور کره جنوبی و ویتنام در زمینه مدیریت بحران کرونا ویروس، با رویکردی کیفی و روش تطبیقی- تحلیلی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کشورهای در حال توسعه درگیر با ویروس کرونا بوده­اند که عملکرد نسبتا مطلوبی در مدیریت این بحران داشته­اند. با توجه به هدف پژوهش، به صورت قضاوتی کشورهای کره جنوبی و ویتنام به عنوان نمونه انتخاب گردیده­اند. ابزار گردآوری اطلاعات مراجعه به اسناد و مدارک بوده است. یافته­ها نشان می­دهد که مدیریت بحران اثربخش، مستلزم کاربرد شیوه مدیریت آمرانه حین بحران، تمرکز در جمع­آوری و توزیع اطلاعات، مدل حکمرانی همکارانه قبل از بحران، شفافیت، همکاری‌های بین سازمانی، مدیریت فضای مجازی و فرهنگ‌ سازی قبل از بحران می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Corona Crisis: Iran in examination A Comparative approach

نویسندگان [English]

  • Reza Vaezi 1
  • ashraf mirzaei 2
  • zahra pooramini 3
1 Prof. Department of Public Administration, School of Management and Accounting, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran
2 PhD Student in Public Administration, School of Management and Accounting, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran
3 , PhD Student in Business Administrationt, School of Management and Accounting, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Crises are an integral part of human life that occur unpredictably and cause many problems for Involved systems. Coronavirus is one of the recent global health crises. It started in China and spread to other countries, causing a worldwide epidemic. Wise action is necessary to successfully overcome the crises. The aim of this study is to compare the performance of three countries;  South Korea, Vietnam and Iran, in management of  controlling coronavirus crisis. First, the issue of crisis, crisis management, health crises and coronavirus crisis are addressed. The performance of countries is compared based on the activities carried out by each country. Findings show that effective crisis management requires the application of decisive management in times of crisis, centralization of information collection and distribution, pre-crisis collaborative governance model, transparency, inter-organizational cooperation, cyberspace management and pre-crisis culture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crisis
  • Crisis Management
  • Coronavirus
  • Government Management
  • Comparative Management